کوهستانی

نام کوچک
یونس
نام خانوادگی
کوهستانی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
بجنورد
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

6 سال