مهر

نام کوچک
ندا
نام خانوادگی
مهر
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
اهواز
نوع فعالیت
علوم پایه و تحقیقاتی

عضو به مدت

5 سال 8 ماه