عزتی فر

نام کوچک
کریم
نام خانوادگی
عزتی فر
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
کرج
نوع فعالیت
0

عضو به مدت

7 سال 8 ماه