معاونیان

نام کوچک
پویا
نام خانوادگی
معاونیان
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
شهر
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

7 سال 2 ماه