شکرانی

نام کوچک
میلاد
نام خانوادگی
شکرانی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
اصفهان
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

9 سال 7 ماه