محبوبی

نام کوچک
مهرداد
نام خانوادگی
محبوبی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

4 سال 6 ماه