بازرگانی نقش جهان

نام کوچک
بازرگانی نقش جهان
نام خانوادگی
بازرگانی نقش جهان
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
اصفهان
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

8 سال 4 ماه