بیات

نام کوچک
حسن
نام خانوادگی
بیات
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
کرمانشاه
نوع فعالیت
سازمان دولتی

عضو به مدت

6 سال 5 ماه