ارومچه

نام کوچک
حمید رضا
نام خانوادگی
ارومچه
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
چالوس
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

10 سال