غفاری

نام کوچک
یعقوب
نام خانوادگی
غفاری
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
شهرکرد
نوع فعالیت
کارخانه صنعتی و یا تولیدی

عضو به مدت

6 سال 4 ماه