احتشام زاده

نام کوچک
پدرام
نام خانوادگی
احتشام زاده
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

5 سال 6 ماه