مرتضائی

نام کوچک
آزاد
نام خانوادگی
مرتضائی
کشور
عراق
شهرستان/منطقه
سنندج
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

6 سال 4 ماه