دشتی

نام کوچک
احمد صالح
نام خانوادگی
دشتی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

4 سال 11 ماه