ضربعلی زاده

نام کوچک
یعقوب
نام خانوادگی
ضربعلی زاده
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
اردبیل
نوع فعالیت
0

عضو به مدت

11 سال 8 ماه