طاهری

نام کوچک
منصور
نام خانوادگی
طاهری
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
کرج
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

7 سال