جدیدی

نام کوچک
علی
نام خانوادگی
جدیدی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
کرج
نوع فعالیت
کارخانه صنعتی و یا تولیدی

عضو به مدت

6 سال