قویدل

نام کوچک
محمد
نام خانوادگی
قویدل
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
سازمان دولتی

عضو به مدت

5 سال