کریمی خانقاه

نام کوچک
مجید
نام خانوادگی
کریمی خانقاه
نام شرکت
آسانبرRST
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
شیراز
شهر
شيراز
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

5 سال 7 ماه