قاسمي سامني

نام کوچک
مجتبي
نام خانوادگی
قاسمي سامني
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

9 سال 6 ماه