شاهرخي

نام کوچک
علي
نام خانوادگی
شاهرخي
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
شیراز
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

7 سال