احمدی

نام کوچک
عسکر
نام خانوادگی
احمدی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

5 سال 3 ماه