شهبازی

نام کوچک
رضا
نام خانوادگی
شهبازی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
ساخت و ساز ساختمان

عضو به مدت

4 سال 9 ماه