کشتکار زیارانی

نام کوچک
هادی
نام خانوادگی
کشتکار زیارانی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
کارخانه صنعتی و یا تولیدی

عضو به مدت

10 سال 1 ماه