زياري

نام کوچک
هوشنگ
نام خانوادگی
زياري
کشور
اردن
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

11 سال