محمد شفیعی

نام کوچک
رضا
نام خانوادگی
محمد شفیعی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

5 سال