ارجمند فرد

نام کوچک
رضا
نام خانوادگی
ارجمند فرد
شماره تماس
44010149-44011321
نام شرکت
گسترش نوین ارتفاع
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
شهر
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

12 سال 5 ماه