شهبازی

نام کوچک
حسین
نام خانوادگی
شهبازی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

5 سال