غفاری

نام کوچک
حسن علی
نام خانوادگی
غفاری
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
شهر
0
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

9 سال 7 ماه