صادقی

نام کوچک
حامد
نام خانوادگی
صادقی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
اراک
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

5 سال 6 ماه