شمسی پور

نام کوچک
منصور
نام خانوادگی
شمسی پور
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
تهران
نوع فعالیت
کارخانه صنعتی و یا تولیدی

عضو به مدت

11 سال 9 ماه