ابراهیمی

نام کوچک
امید
نام خانوادگی
ابراهیمی
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
زاهدان
نوع فعالیت
صنعت آسانسور و پله برقی

عضو به مدت

7 سال