باستان

نام کوچک
اميرمسعود
نام خانوادگی
باستان
کشور
ایران
شهرستان/منطقه
شیراز
نوع فعالیت
محصل و دانشجو

عضو به مدت

7 سال 1 ماه