تاسیس اتحادیه استانی آسانسور- استان قم

 
تاریخ انتشار: ی., 2023/10/22 - 19:30 توسط طبسی
پیرو مقاله اتحادیه کشوری آسانسور و گذر از موانع و چالشهای پیش رو که نهایتا با پیگیری های اعضای صنعت آسانسور و پله برقی شاهد تشکیل "اتحادیه کشوری آسانسور" بودیم. اخیرا طی نامه شماره 1227921 به تاریخ 1402/07/23 در دو صفحه از معاونت تجارت و خدمات معاون وزیر (صمت) به آقای سیدمحمد آقامیری استاندار قم در رابطه با تشکیل اتحادیه استانی آسانسور توضیحاتی در 3 آیتم داده شده است. در بند سوم آمده است: با عنایت به صلاحیت مندرج در بند (ک) ردیف یک صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، به کمسیونهای نظارت مرکز استان ها، صرفا با موافقت دبیرخانه هیات عالی نظارت، می توان اتحادیه های استانی برای این موضوع ایجاد نمود که هرچند دبیرخانه مذکور قبلا با هدف تمرکز در اجرای استانداردهای مورد تایید مراجع ذیصلاح در سطح کشور و جلوگیری از ایجاد پراکندگی در مدیریت، با تشکیل اتحادیه استانی مورد تقاضای برخی استانها مخالفت می کرد ولیکن با توجه به نظر دفتر تخصصی وزارت متبوع و درخواست متعدد استانها و سیاست دولت 13 در جهت افزایش اختیارات استانها، سیاست دبیرخانه مذکور تغییر کرده است و چنانچه در هر استانی، کمسیون نظارت مرکز استان با امعان نظر به تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی و دارا بودن نصاب لازم، تشکیل اتحادیه استانی را تشخیص و تصویب نماید، دبیرخانه با این امر موافقت می نماید. علی ایحال در راستای رفع دغدغه های مذکور در نامه جنابعالی، چنانچه در کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مرکز استان، تشکیل اتحادیه استانی به تصویب برسد، موافقت دبیرخانه مزبور اعلام خواهد شد. علیرضا شاه میرزایی
تصاویر تکمیلی این گفتگو
تشکیل اتحادیه استانی آسانسور- استان قم parslift.com
تشکیل اتحادیه استانی آسانسور-2 استان قم parslift.com

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.