بازار شرکتهای بزرگ آسانسور جهانی مطرح تا سال 2018

 
تاریخ انتشار: جمعه, 2014/01/10 - 14:18 توسط طبسی

گزارش تحقیقات بازار آسانسور و سهم شرکتهای بزرگ آسانسوری تا سال 2018
بر اساس گزارش Dublin-based Research and Markets در مورد پیش بینی جهانی،

"بازار آسانسور و اتوماسیون بازار بین المللی آسانسور تا سال 2018"

و بر اساس مواردی از قبیل:

  • دسترسی به پانل های کنترل و امنیت
  • اتوماسیون و مدرنیزاسیون
  • مشخصات دقیق

بازیگران عرصه آسانسور جهانی تا سال 2018، شرکتهای:

  • هیتاچی
  • شیندلر
  • اوتیس
  • کنه
  • تیسن کروپ می باشند

در این بررسی، به پویایی بیشتر، محدودیتها، فرصت ها توجه ویژه ای شده است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.