انباشته شدن پرونده های بازرسی آسانسور

 
تاریخ انتشار: دوشنبه, 1395/09/22 - 15:45 توسط طبسی

بازرسی بموقع آسانسور و صدور گواهینامه ایمنی آسانسور و اطمینان مردم از استاندارد و ایمن بودن آسانسور در اغلب کشورها یکی از انتظارات مردم از مسئولین می باشد.

این موضوع زمانی حساس تر می شود که عمر کاری بسیاری از آسانسورها طولانی بوده و سالهای زیادی از راه اندازی و بهره برداری آنها می گذرد، ضمن اینکه در اغلب این آسانسورها از تکنولوژی و تجهیزات قدیم استفاده شده و کمبود بعضی از لوازم قدیمی و نیاز به نوسازی آنها بر مشکلات می افزاید.

بر اساس گزارش Greenwich Time reports ،تقریبا شصت درصد از بازرسی آسانسور های عمومی در Greenwich و Connecticut معوق مانده است و این وضعیت در سراسر ایالت مشاهده می شود.

انباشته شدن و تاخیر بازرسی آسانسورها بدلایل ریر می باشد:

  • کمبود بازرس آسانسور 
  • پراکندگی آسانسور در شهرها و حومه
  • زمان توقف آسانسورها در بازرسی و مشکلاتی که برای افراد معلول و مسن پیش می آید
  • حجم سنگین کار و......

 

 

Nancy DiMitruck، سرپرست بازرسی آسانسورها در این منطقه می گوید:

 "از مجموع 502 آسانسور غیر مسکونی شهر، بازرسی حدود 300 دستگاه از آنها به تعویق افتاده است.

وی گفت: "ما بازرس ویژه آسانسور به اندازه کافی نداریم ضمن اینکه شاهد هستیم روز به روز بر تعداد نصب آسانسورهای جدید افزوده می شود، وقتی 11 بازرس در ایالت مسئولیت بازرسی 17.000 آسانسور را بر دوش داشته باشند تاخیر در بازرسی امری اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل حتی آسانسور ساختمانهای مهم زیر نیز حدود دو ماه از تاریخ بازرسی آنها گذشته است:

  • Central Middle School
  •  the YWCA
  •  Greenwich High School
  •  the Hyatt Regency Greenwich
  • St. Mary Church
  •  Greenwich Country Club

DiMitruck اضافه کرد:

گرچه بازرسی و ایجاد تغییرات و به روز رسانی آسانسور زمان بر بوده و این پروسه را باید به زمان توقف آسانسور و زمان مورد نیاز بازرس اضافه کرد، بازرسان باید پله برقی ها را نیز کنترل و بازرسی کنند.

در شرایط ایده آل، بررسی آسانسور می تواند حدود چند طول بکشد، اما بازرسان اغلب با مشکلاتی که منجر به تأخیر بازرسی است مواجه می شوند . به طور کلی بازرسان آسانسور، مانند بازرسان صنایع دیگر سعی می کنند نواقص و اشکالات و کاستی های آسانسور را پیدا کنند. بنابراین مردم می توانند پس از تائید عملکرد آسانسور توسط بازرسان آسانسور با اطمینان از آن استفاده کنند.

پس زمانی که بازرسان برای بازدید و کنترل آسانسور می آیند، نیاز به در اختیار گذاشتن آسانسور به آنها و عدم استفاده ساکنین از آن است. گرچه اغلب مشاهده شده در ساختمانها افراد مسن و یا معلول وجود دارد، و ما باید اجازه دهیم که آسانسور بتواند به این افراد سرویس دهد تا زمانی که آنها نیازمند به آسانسور هستند و این مسئله در تاخیر بازرسی آسانسور تاثیرگذار می باشد.

همچنین در بخش ها و مناطق روستایی بازرسان آسانسور باید فاصله زیادی را بپیمایند تا که بخشی از زمان بازرسی صرف رفت و برگشت می شود . ضمن اینکه بسیاری از تجهیزات این آسانسورها قدیمی است و ممکن است زمان بیشتری برای بازرسی صرف شود."

تصاویر تکمیلی این گفتگو

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا عبارت هفتصد و نود و پنج را به عدد بنویسید.