اتحادیه کشوری آسانسور و رفع پلمپ دفاتر شرکتهای آسانسوری

تاریخ انتشار: چ., 2018/12/05 - 19:46 توسط طبسی

باسلام

 با شروع فعالیت اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته و با توجه باینکه بعضی از همکاران آسانسوری با موضوع پلمپ دفاتر مواجه بودند، اتحادیه کشوری آسانسور جهت رفع آن اقدام شایسته و لازم را مبذول نموده و بر همین اساس، نامه شماره 60/238148 مورخ 1379/09/12 مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به شرح زیر صادر گردید:

 

جناب سرهنگ رضادوست

رئیس محترم پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

موضوع:رفع پلمپ واحدهای صنفی آسانسور

با سلام و احترام:

به پیوست تصویر نامه شماره 115-97  مورخ 1397/9/13 اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته در خصوص پلمپ برخی واحدهای صنفی در شهرستانه تهران ارسال می گردد.

با توجه به اینکه تعداد هفت رسته با عنواوین و کد آیسیک به شرح ذیل تحت پوشش اتحادیه کشوری فوق بوده و اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی منوط به درخواست اتحادیه های صنفی ذی ربط می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید ادارات نظارت بر اماکن عمومی تابعه در استانها در خصوص فعالین رسته های مذکور صرفا" بنابر درخواست اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته  اقدام نمایند.

کد آیسیک 289919/9  تولید تابلو آسانسور    (تولیدی)

کد آیسیک 291516     دفتر کار تولید آسانسور (خدماتی)

کد آیسیک  291515    تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور(تولیدی)

کد آیسیک 453215     خدمات فنی نصب و تعمیر آسانسور و بالابر برقی (خدمات فنی)

کد آیسیک 291514     تولیدکنندگان آسانسور و پله برقی و قطعات آن (تولیدی)

کد آیسیک 523434     فروشندگان قطعات و لوازم آسانسور و پله برقی (توزیعی)

 

                                                                                 سیدجواد احمدی

                                                                          رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

رونوشت:

اتاق اصناف ایران جهت اطلاع

اتاق اصناف تهران برای اطلاع و هماهنگی لازم و اقدام مشابه

اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته عطف به نامه شماره فوق الذکر برای اطلاع و پیگیری

دفتر معاونت بازرگانی داخلی

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

معاونت تشکلها و تنظیم مقررات صنفی

اقدام کننده: نظری

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا حاصل جمع دو عدد بیست و پانزده را به عدد بنویسید.