توصیه های کاربردی در طراحی اولیه آسانسور در ساختمان

 
تاریخ انتشار: چ., 2009/03/11 - 23:36 توسط طبسی
طراحی اولیه آسانسور

احتراماً ، عطف به مطالب قبلی در ارتباط با چگونگی طراحی چاه آسانسور در ساختمان ایستگاهها، با عنوان مراحل طراحی ساخت چاه  اسانسور از آماده سازی چاه آسانسور تا بتون ریزی سقف چاه،کف چاه و عواملی که نقش تاثیرگذاری در طولانی شدن عملیات اجرائی نصب آسانسور دارند، به استحضار می رساند اینجانب با توجه به مسئولیت نصب آسانسور پروژه های متعدد طی دوران فعالیت در ایران شیندلر از قبیل:

 • آسانسورهای پرتوماتیک پروژه شرکت تعاونی مسکن امید (قنات کوثر)
 • آسانسورهای دیناترون اف برج های 30 طبقه پروژه تهران تاج (شهرک غرب)
 • آسانسور های پرتوماتیک برج های 17 - 21  طبقه پروژه عمران تکلار (شهرک غرب)
 • آسانسور ساختمانهای ارتش (لویزان)
 • آسانسورهای S-R-K فاز یک پروژه نواب (خیابان نواب)
 • آسانسور ایستگاههای شرکت راه آهن شهری تهران و حومه -متروی تهران و بسیاری پروژه های دیگر سعی نموده با بهره گیری از تجارب کسب کرده با توجه به اشراف به موارد بسیاری از عدم تطابق شرایط ساختمانی چاه آسانسورها با موارد استاندارد و نقشه های اجرایی نصب آسانسور در پروژه های گوناگون، مطابقت با استانداردهای EN81 و ISIRI6303-1 - بپیوست خلاصه ای از اطلاعات مورد نیاز برای جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان و جلوگیری ازهزینه های اضافی و تسریع در کارهای طراحی چاه آسانسور تقدیم می گردد.
     امیداست مطالب این مجموعه جهت جلوگیری ازدوباره کاری،اتلاف وقت و سرمایه تمامی عزیزانی که درگیر نصب آسانسور می باشند، مفید و مورد استفاده قرار گیرد.
با احترام مجدد ، سید محمدامین طبسی

(فرهنگ تصویری اکثر اصطلاحات متن مطلب در مقاله فرهنگ تصویری اصطلاحات و لغت های صنعت آسانسور)

توصیه های مهم در طراحی آسانسور :

 1. ورودی آسانسورها « دربهای طبقات » باید همسطح با کف طبقات باشد.
 2. ابعاد چاه آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود، پس از انتخاب نوع آسانسور، اندازه های شاقول شده مورد نیاز توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن چاه آسانسور آماده شود . فقط زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است باید شرایطی فراهم شود تا شرکت نصاب آسانسور با اندازه گیری دقیق از محل نصب آسانسور نقشه های اجرائی را بر اساس شرایط موجود طراحی نماید.
 3. در داخل چاهک آسانسورها هیچگونه کانال ـ لوله آب ـ لوله فاضلاب ـ کابل برق متفرقه وجود داشته باشد.
 4. دیوار چاه آسانسور باید کاملاً صاف و از مواد غیر آتش زا و بدون هیچگونه حفره و روزنه باشد . دیوار چاهکها نباید گرد و غبار ساز باشد.
 5. کلیه آرماتورهای زائد موجود بر سطح دیواره چاه، باید جمع آوری و پاکسازی گردد.
 6. در چاه آسانسور با دیوارهای بتونی، همزمان با اجرای آرماتوربندی و بتون ریزی، بر روی دیوارهای چاهک آسانسور پیش بینی استقرار پلیت های مربوط به محل نصب براکت های ریل کابین و ریل وزنه و دربهای طبقات در چهارگوشه ورودی به چاهکها طبق نقشه اجرائی نصاب آسانسور اجرا گردد .
 7. در چاهکهای دوبله بین دو چاهک جهت جداسازی، باید با استفاده از تیرآهن نمره 20 « NP20 »(بنا به شرایط چاه و نوع آسانسور شماره تیر هن انتخاب می گردد) با فاصله 2 متر از هم، در سرتاسر چاهک آسانسور اجراء و تیرآهن اول با فاصله 50 سانتی متر از کف تمام شده و تیرآهن آخر در سقف با فاصله 50 سانتی متر از زیر سقف چاه نصب گردد.

  شماتیک تیر آهن جدا کننده چاهک

 8. نصب تیرآهن 20 « NP20 » در چاهکهائ دوبل جهت نصب براکت های ریل کابین و ریل وزنه نوار « پلیت سرتاسری » در فواصل دومتری موجود است برابر شکل فوق اجراء می گردد .
 9. در صورت عدم اجرای لغازهای طرفین درب طبقات، از تیرآهن 20 « NP20 » جهت ستون وسط استفاده می شود.
 10. در چاهکهائی که لغاز کنار دربهای طبقات اجرا گردیده است، نحوه استقرار تیرآهن 20 « NP20 » با استفاده از پلیت « 300 * 300 * 15 » و زیر سری از نبشی « L10 » می باشد .
 11. کلیه آهن آلات داخل چاه باید به وسیله ضدزنگ پوشیده شود .
 12. در صورتیکه در چاهکهای بتونی آسانسور ، نوار فلزی « پلیت سرتاسری » در دیوارها تعبیه نشده باشد ، برای اجرای آهن کشی جهت نصب براکتهای ریل کابین و ریل وزنه باید با استفاده از رول بلت مناسب برای نصب پلیت اقدام شود.
 13. مشخصات محل استقرار پلیت ها، نوع اندازه آنها توسط شرکت نصاب آسانسور ارائه می گردد .

  نقشه مشخصات محل استقرار پلیت ها و اندازه آنها در چاهک آسانسور

 14. فواصل عمودی این پلیت ها نسبت به هم نباید بیش از 2 متر باشد.
 15. فاصله اولین پلیت از کف چاه باید 50 سانتی متر باشد .
 16. فاصله آخرین پلیت تا زیر سقف چاه باید 50 سانتی متر باشد .
 17. اگر دیوارهای چاه آسانسور با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده، اجرای آهن کشی طبق نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور باید انجام پذیرد .

  شماتیک دیوار چاهک آسانسور

 18. در مواقعی که دیوارهای چاهک با استفاده از آجر یا بلوک سیمانی اجرا گردیده، معمولاً در چهار گوشه کف چاه آسانسور با تعبیه پلیت و نصب چهار ستون از نبشی نمره 100 mm یا 12 mm و یا ناودانی و نصب کلافهای افقی با فواصل دو متر نسبت به یکدیگر اسکلت آهن کشی انجام می شود.(نوع آهن آلات بر اساس ارتفاع چاه و ظرفیت آسانسور تعین می گردد)
 19. محل نصب براکت های ریل کابین و براکت ریل وزنه در زمان اجرای دیوارکشی باید با ایجاد محفظه و طبق نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور بر روی تیر آهن های کلاف در سرتاسر چاه تعبیه گردد.
 20. پس از اتمام آهن کشی و قبل از اجرای دیوارچینی کلیه آهن آلات باید به وسیله ضدزنگ پوشیده گردد.
 21. محل استقرار ریل های کابین و ریل های وزنه در داخل چاهک به صورت دقیق مشخص شود و بر اساس تیرآهن های جدا کننده در چاه آسانسورهای دوبله  طبق فواصل تعیین شده برای نصب تیرآهن های 20 پلیت گذاری شود. البته نصب پلیت ها به دو صورت زیر امکان پذیر است :
  1. الف - قبل از بتون ریزی پلیت ها همراه آرماتورها نصب گردد .
  2. ب- بعد از بتون ریزی با استفاده از رول بلت و سوراخکاری پلیت ها نصب گردد که به دلیل قطع شدن یا آسیب دیدن آرماتورهای داخل بتون این شیوه مشکلات فنی خود را همراه دارد.

   نقشه درب طبقات آسانسور و برش افقی چاهک آسانسور

 22. دیوار و لغاز طرفین دربها به گونه ای طراحی شود که امکان اجرای نصب درب طبقات امکانپذیر باشد و لذا لغازها هرگز بصورت بتون آرمه اجرا نگردد .البته چنانچه چاهک در گذشته طراحی و ساخته شده است ، شرکت فروشنده آسانسور باید با توجه به وضعیت موجود نقشه های اجرائی آسانسور را تهیه و اجرا نماید .
 23. در زمان اجرای لغاز طرفین دربهای طبقات بر اساس نوع و جهت باز شدن درب طبقه محل حفره نصب شستی احضار طبقات با در نظر گرفتن نصب لوله خرطومی فلزی « حداقل به قطر 20 mm » جهت کابل کشی شستی احضار تعبیه گردد .تعبیه این حفره به دو صورت می باشد :
  1. الف ـ آسانسورهای تکی ـ حفره ای به ابعاد 305 * 60 * 45 mm
  2. ب ـ آسانسورهای دوبله ـ حفره ای به ابعاد 305 * 115 * 45 mm
  3. ج ـ ارتفاع مورد نیاز از آکس حفره تا کف سنگ شده طبقه باید 120 cm باشد.
  4. هـ ـ لوله خرطومی به قطر 20 mm از قسمت بالای حفره تا پشت دیوار از طرف داخل چاهک نصب گردد.
  5. نکته : ابعاد مذکور بر اساس استاندارد ایران شیندلر می باشد و با توجه به تنوع شستی های احضار تغییر ابعاد حفره ها وجود دارد .
 24. ضمناً چنانچه از نمراتور و جهت نمای جداگانه که معمولاً در بالای دربها نصب می گردد استفاده می شود پیش بینی حفره مربوطه باید طبق نقشه شرکت نصاب آسانسور تعبیه گردد.

  محل ایجاد حفره شستی احضار طبقه درآسانسور تکی
  محل ایجاد حفره شستی احضار طبقه درآسانسور های دوبله
  محل ایجاد حفره شستی احضار طبقه در آسانسورهـای دوبله
  محل ایجاد حفره شستی احضار طبقه در آسانسور تکی

 25. اگر درب آسانسور راست بازشو باشد حفره محل نصب شستی طبقه باید در سمت چپ ایجاد گردد.

  در آُسانسور های راست بازشو حفره باید در سمت چپ ایجاد گردد

 26. پس از نصب درب طبقات باید لغازهای طرفین و پوشش بالای درب ها با دقت انجام شود و پس از دیوارچینی از قسمت داخل چاهک باید اندود و پوشش کامل انجام و دقت شود که این عملیات نباید از سطح لبه فریم درب ها به دخل چاه تجاوز کند و حداکثر همسطح لبه فریم دربها باشد .
 27. سنگ کاری کف در قسمت جلو درب ها نیز باید پس از نصب درب ها انجام شود و ضرورت دارد این بخش از کار قبل از نصب درب انجام نگردد.
 28. ارتفاع از کف تمام شده اولین توقف آسانسور تا کف چاهک در آسانسور کششی 4 نفره تا 8 نفره از 150 سانتی متر الی 170 سانتی متر می باشد.
  1. مهم : در آسانسور های با سرعت بالا و هیدرولیک این ارتفاع متفاوت است و باید بر اساس نوع آسانسور ، اطلاعات از شرکت نصاب آسانسور گرفته شود.
 29. ضخامت بتون کف چاهک معمولاً به ترتیب زیر می باشد :
  1. 10 سانتیمتر بتون مگر.
  2. 40 سانتیمتر بتون آرمه.
  3. ارتفاع از روی بتون تا کف سنگفرش اولین توقف بین 1450 الی 170 سانتی متر و البته طبق شرکت نصب کننده آسانسور می باشد.
 30. جهت جلوگیری از نفوذ آب و نشست رطوبت به داخل چاله آسانسور ایزولاسیون آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید به هر شیوه ای از نفوذ آب در آینده به داحل کف چاه جلوگیری کرد.
 31. جهت شروع عملیات آهن کشی یا نصب ریل و درب کف چاهک آسانسورها باید کاملاً تخلیه و پاکسازی شده باشد .
 32. با توجه به اینکه سکوهای ضربه گیر زیر کابین آسانسور و فریم وزنه تعادل باید در کف چاهک مستقر گردد ، اجرای سکوها به صورت زیر امکانپذیر می باشد :
  1. الف ـ به صورت پرتابل با نصب پلیت در کف چاهک و نصب سکو بر اساس اندازه های شرکت نصاب آسانسور بر روی پلیت مذکور .
  2. ب ـ سکوی بتون آرمه ، که این نوع سکو باید در زمان اجرای بتون ریزی کف طبق نقشه های نصاب آسانسور آرماتورهای انتظار نصب گردد و پس از راه اندازی آسانسور با ارتفاع مورد نیاز قالب گیری و بتون ریزی شود .
  3. ج ـ ارتفاع سکوها توسط نصاب آسانسور باید ارائه گردد .
  4. د - بنا به ظرفیت آسانسور معمولاً برای وزنه تعادل و کابین یک سکوی مشترک گاهی دو عدد سکو پیش بینی می شود که این سکوها بستگی به نقشه شرکت نصاب آسانسور دارد .
  5. ه -زمان شروع عملیات آهن کشی و نصب درب و ریل استفاده از علامت هشدار در مقابل دربهای ورودی در طبقات با مضمون « خطر سقوط » و استقرار راه بند جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه دربهای طبقات جهت جلوگیری از سقوط افراد در چاه آسانسور ضروری و اجباری است .
 33. ارتفاع از کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف بتونی چاهک آسانسور حداقل باید 390 سانتی متر باشد.
 34. ابعاد چاهک آسانسور پس از شاقول اندازی در چهارگوشه آن تعیین می گردد لذا هرگز از اندازه گیری در یک طبقه استفاده نشود. در این بخش پیمانکار ساختمانی باید متعهد به ارائه ابعاد مورد نظر به صورت شاقول شده باشد. چون بسیاری از مشکلات در این مقطع به وجود می آید.
 35. آرماتوربندی و قالب گذاری و بتون ریزی سقف چاهک بر اساس ظرفیت آسانسور و نقشه های اجرائی شرکت نصاب آسانسور می باشد و لذا اجرای بتون ریزی سقف چاهک آسانسور هرگز قبل از نصب ریل ها و درب طبقات نباید انجام شود. (جز در مواردی که محل حفره های عبور سیم بگسل های کابین و رزنه تعادل و گاورنر و کابل اصلی برق طبق شرایط چیدمان ریلها توسط شزکت نصاب آسانسور طراحی و با نظارت و تائید شرکت مذکور اجراء گردد) رعایت این مورد خیلی مهم می باشد.
 36. مقدار نیروی وارده بر سقف بتونی چاهک آسانسور « Slab » از نوع Dynamic و به شرح ذیل می باشد.« این مقادیر بر اساس استاندارد آسانسورهای شیندلر می باشد » .
  1. در آسانسور های با ظرفیت 4 نفره ، مقدار نیروی وارده 3000 کیلو گرم
  2. در آسانسور های با ظرفیت 6 نفره ، مقدار نیروی وارده 3200 کیلو گرم
  3. در آسانسور های با ظرفیت 8 نفره ، مقدار نیروی وارده 3850 کیلو گرم
  4. در آسانسور های با ظرفیت 15 نفره ، مقدار نیروی وارده 6200 کیلو گرم
 37. زمان لازم جهت استحکام بتون اجراء شده چاهک آسانسور حداقل 15 روز می باشد .(البته با توجه به فصل بتون ریزی این زمان تفاوت دارد)
 38. پس از نصب دربهای آسانسور در طبقات، فواصل عمودی بین دربها نباید عمق داشته باشد و حداکثر عمق مورد تأئید شرکت بازرسی 15 cm می باشد .اگر عمق زیر یا بالای دربها بیشتر از 15 cm باشد باید روی آن حتما باید پوشیده شود.
 39. نصب چراغ روشنائی در چاهک آسانسور به صورتی که لامپ ها در حفاظ بوده و در نقطه ای که نصاب آسانسور تعیین می کند در هر طبقه یک عدد نصب گردد در آسانسورهای دوبله برای هر آسانسور به اجرای روشنایی صورت مجزا اجرا گردد، کلید قطع و وصل آن از نوع تبدیل بوده که یک کلید در اولین توقف در کنار درب طبقه داخل چاه، یک کلید در تابلو برق سه فاز موتورخانه باشد. ضمناً در کف چاه در ارتفاع یک متری و زیر سقف چاه در ارتفاع 50 سانتیتری از سقف نیز لامپ نصب گردد.
 40. اگر در چاه آسانسور بیش از یک آسانسور به صورت مشترک وجود داشته باشد در قسمت پائین چاهک آسانسورها باید دیواره جداکننده تعبیه گردد به گونه ای که از پائین ترین نقطه حرکت کابین یا وزنه تعادل شروع شده و حداقل 5/2 متر بالاتر از کف چاهک امتداد یابد (به طور معمول ارتفاع از کف تا بالا حداقل 3 متر تا 5/3 متر) چنانچه فاصله بین لبه سقف کابین و قسمت متحرک « کابین یا وزنه تعادل » با آسانسور مجاور کمتر از 30 سانتیمتر متر باشد دیوار جداکننده باید در سرتاسر چاه با پهنای مؤثر امتداد یابد .پهنای مؤثر باید حداقل برابر پهنای قسمت متحرک به اضافه 10 سانتیمتر از هر طرف باشد.
 41. اجرای سیم ارت و نصب سیم ارت « Eurthing » در چاهک و داخل موتورخانه آسانسور باید انجام پذیرد .
 42. جریان برق تک فاز 25 A و سه فاز با آمپراژ برای نوع آسانسور تعیین شده در محدوده چاه و اطاق موتورخانه آسانسور باید وجود داشته باشد.
 43. برق سه فاز بر اساس نیاز آسانسور و مشخصات نصاب آسانسور باید در موتورخانه وجود داشته، اجرای کابل کشی از LPS تا اطاق موتورخانه جهت انتقال برق آسانسور باید انجام شود.
 44. - در فواصل معمولی برای شرایط زیرزمینی از کابل CU/MGT/XPF/LSFON-5 * 16 و در شرایط روزمینی از کابل NYY « بر اساس استاندارد NFPA » استفاده شود « برای آسانسورهای 8 نفره » .
 45. در صورتیکه مسیر کابل کشی غیر متعارف و طولانی می باشد با احتساب مسیر کابل و میزان افت ولتاژ سایز کابل تعیین گردد .
 46. نصب تابلو برق سه فاز با مشخصات ذیل برای هر دستگاه آسانسور در اطاق موتورخانه آسانسور انجام شود و کابل ارسالی از LPS باید به ورودی این تابلو برق وصل گردد .
 47. در ساختمان های مسکونی و ساختمان های تجاری کابل برق سه فاز مناسب از کنتور به موتورخانه باید کشیده شود .
 48. در موتورخانه برای هر آسانسور باید یک کلید اصلی موجود باشد که قابلیت قطع تمام مدارهای مثبت « برقدار live » برق اصلی آن آسانسور را داشته باشد . این کلید باید قادر به قطع حداکثر جریان در شرایط استفاده عادی از آسانسور باشد .
 49. کلید اصلی موتورخانه آسانسور، نباید تغذیه مدارهای زیر را قطع نماید :
  1. - روشنائی کابین و تهویه .
  2. پریز نصب شده بر روی سقف کابین .
  3. روشنائی موتورخانه و محوطه موتورگیربکس .
  4. پریز موتورخانه .
  5. روشنائی چاهک آسانسور .
  6. زنگ اخبار « زنگ خطر داخل کابین » .
 50. کلید اصلی برق باید از ورودی موتورخانه آسانسور به آسانی و به سرعت قابل دسترسی باشد .
 51. چنانچه موتورخانه بین چند دستگاه آسانسور مشترک می باشد کلید اصلی متعلق به هر آسانسور باید به آسانی قابل شناسائی باشد، کلید برق هر آسانسورها با شماره یا حروف مشخص باشد.
 52. به منظور حفاظت کابلها،از طریق یک یا چند گلند « Gland » پوشش داده و وارد تابلو برق گردد .
 53. تجهیزات لازم جهت تابلو برق سه فاز جهت آسانسورها :
  1. سه عدد فیوز 25 A برای آسانسور 4 و 6 نفره
  2. سه عدد فیوز 35 A برای آسانسور 8 نفره
  3. سه عدد فیوز 50 A برای آسانسور 15 نفره و باری
  4. کلید گردان 63 A برای آسانسور 4 و 6 نفره ، کلید گردان 63 A برای آسانسور 8 و 15 نفره و باری
  5. سه عدد چراغ سیگنال برای همه آسانسورها.
  6. تعبیه پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنائی موتورخانه ، روشنائی داخل چاهک و فن موتورخانه.
  7. در نظر گرفتن ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه به صورت خودکار توسط فن .
  8. نمای بیرونی جعبه تابلو برق اطاقک موتورخانه آسانسور
   1. کلید مینیاتوری روشنائی داخل چاهک آسانسور 16 A
   2. کلید مینیاتوری روشنائی داخل کابین آسانسور 6 – 10 A
   3. کلید مینیاتوری هواکش و روشنائی موتورخانه آسانسور 16 A
  9. برق تغذیه کلیدهای مینیاتوری بصورت مستقل و قبل از فیوزها و کلیدگردان باشد .
  10. ترمینال برای ورود و خروج برق در زیر تابلو نصب گردد :
   1. ـ ترمینال های ورودی شماره 16 .
   2. ترمینال خروجی 4 عدد سه فاز شماره 10 .
   3. سه عدد ترمینال باقی مانده شماره 6 .
   4. پیچ ارت « Earth » نصب گردد .
   5. برچسب علامت علامت برق فشار قوی روی تابلو نصب شود .
   6. ترمینال ها از جنس چینی نسوز باشد .
  11. در زیر هر کلید توضیح فارسی نوشته شود .
  12. تعیین نوع کابل سه فاز بر اساس طول مسیر کابل کشی و ظرفیت آسانسور متغیر می باشد .
 54. محل نصب تابلو برق سه فاز با رعایت در دسترس بودن بر اساس نظر نصاب آسانسور تعیین می گردد .

  موتورخانه آسانسور و شرایط آن :
   
 55. سیستم محرکه و تجهیزات برقی و الکترونیکی مربوط به آسانسور باید در اطاق ویژه ای با دیوارهای محکم و دارای سقف و درب و پنجره و تهویه مناسب قرار داده شود .
 56. از موتورخانه آسانسور نباید به جز برای آسانسور استفاده دیگری نمود ـ عبور کابلها ـ کانالهای تهویه و کانالهای دود و یا ملزوماتی غیر از آنچه مورد استفاده آسانسور است مجاز نمی باشد.
 57. تردد به موتورخانه تحت هر شرایطی با ایمنی کافی و بدون نیاز به داخل شدن در محوطه های خصوصی فراهم باشد .
 58. راههای دسترسی به موتورخانه و خود ورودی ها باید حداقل 180 cm ارتفاع داشته باشند .
 59. به طور کلی بهتر است دسترسی اشخاص به موتورخانه ترجیحاً از طریق پله انجام شود . چنانچه امکان نصب راه پله نباشد استفاده از نردبان مناسب تحت شرایط ذیل ضروری می باشد :
  1. الف ) در معرض خطر لغزش و واژگون شدن نباشد .
  2. ب ) در مواقع قرار گرفتن در محل زاویه ای بین 70 و 76 درجه با افق داشته باشند ـ مگر اینکه بصورت ثابت بوده و ارتفاعشان از 5/1 متر کمتر باشد .
  3. ج ) باید منحصراً به منظور چنین استفاده ای بوده و همواره در مجاورت محل دسترسی نگهداری شوند . پیش بینی های لازم به این منظور ضروری می باشد .
  4. چ ) نزدیک به انتهای نردبان باید یک یا چند دستگیره که به سهولت قابل دسترسی باشند قرار داشته باشد .
  5. هـ ) پیش بینی نقاط اتصال نردبان قبل از گذاشتن آن باید صورت گیرد .
  6. خ ) ترجیحاً دو طرف نردبان لبه ای به ارتفاع حداقل 30 cm بصورت حایل وجود داشته باشد .
  7. د ) موتورخانه ها باید به شکلی ساخته شوند که به اندازه کافی در برابر بار و نیروهائی که به طور معمول در معرض آن قرار دارند ، مقاوم باشند و از مواد با دوامی که تولید گرد و غبار نکنند باشند .
  8. ذ ) کف موتورخانه باید از مواد غیر لغزنده ساخته شده باشد .
  9. ر ) در محلهای خاص دیوارها و کف و سقف موتورخانه باید صداهای ناشی از عمل آسانسور را جذب نماید .
 60. ابعاد موتورخانه باید اجازه دسترسی آسان به تجهیزات داخل آن را بدهد و رعایت موارد ذیل ضروری است :
  1. الف ) فاصله جلوی تابلوهای کنترل و کابینت ها حداقل 7/0 متر کمتر نباشد .
  2. ب ) فضای مناسب به منظور سرویس و بازدید قسمت های متحرک حداقل 6/0 متر کمتر نباشد.
  3. ج ) در محلهای تردد و کارکردن ارتفاع ناحیه باز نباید کمتر از 8/1 متر کمتر باشد .
  4. د ) فاصله عمودی از روی اجزاء متحرک موتورگیربکس تا سقف موتورخانه نباید کمتر از 4/0 متر باشد .
  5. هـ ) در صورتیکه کف موتورخانه با محل استقرار موتورگیربکس اختلاف سطح دارد پیش بینی پله با نرده حفاظ ضروری است .
 61. اگر مسیر تردد موتورخانه دارای راه پله مناسب می باشد باید درب موتورخانه آسانسور به ابعاد 1.8 * 0.8 متر باشد و بازشو درب به طرف داخل نباشد و ترجیحاً گریل دار باشد.
 62. چنانچه درب ورودی موتورخانه غیرعادی و از کف موتورخانه باز می شود باید ابعاد مفید دریچه ورودی حداقل 0.8 * 1 متر بوده و مجهز به مکانیزم متعادل کننده باشد .برای سهولت در بازکردن درب موتورخانه ، دریچه باید دارای نیروی متعادل ساز باشد.در کلیه دریچه های دسترسی باید در هر قسمت از سطح درب ، در مقابل نیروی عمودی 2000N بدون ایجاد تغییر شکل دائمی ، مقاوم باشد .
 63. دریچه ها باید مجهز به قفل هائی باشد که دارای یک کلید بوده و از درون بدون استفاده از کلید باز شود.
 64. دریچه نباید به سمت پائین باز شود ، مگر آنکه به نردبانهای جمع شدنی متصل باشد .
 65. در صورت استفاده از لولا در دریچه ها ، باید لولا از نوعی باشد که نتواند از هم جدا شود .موتورخانه باید دارای پنجره به ابعاد حداقل 8/0 * 6/0 متر باشد و روی آن حفاظی از شبکه توری محکم نصب شده باشد .
 66. نصب کپسول آتش نشانی در موتورخانه آسانسور و در محلی مناسب و قابل دسترسی سریع ضروری می باشد .
 67. در موتورخانه آسانسورهائی که بتون سقف چاهک بالاتر از کف موتورخانه قرار می گیرد ایجاد دریچه اضطراری به ابعاد مفید حداقل 5/0 * 5/0 متر ضروری است .
 68. این دریچه باید دارای قفلی باشد که از داخل موتورخانه با کلید باز شود و از داخل چاهک آسانسور بدون نیاز به کلید بتوان آن را باز کرد .
 69. ایجاد قلاب در سقف موتورخانه در محل عمود بر مرکز سقف بتونی چاهک آسانسور بین دو حفره سیم بکسل « با قطر حداقل 18 mm Ø » به صورتی که بتواند معادل وزن 2000 kg را تحمل کند .
 70. در موتورخانه هائی که راه ورود به آن از طریق دریچه کف موتورخانه آسانسور می باشد باید در زمانی که دریچه باز است پیش بینی های لازم برای جلوگیری از سقوط افراد و یا اشیاء بعمل آید و لذا نصب نرده به ارتفاع حداقل 8/0 متر در اطراف دریچه ضروری است .
 71. موتورخانه باید تهویه مناسب داشته باشد و بتواند موتورگیربکس ، تابلو فرمان و سایر ملزومات و همینطور کلیدهای برق را به نحو احسن در مقابل گرد و غبار و دوده های مضر و رطوبت محافظت نماید .
 72. هوای مانده سایر قسمتها نباید به داخل موتورخانه کشیده شود .
 73. دمای موتورخانه باید بین 5 + تا 40 + درجه سانتیگراد نگه داشته شود .
 74. موتورخانه آسانسور باید مجهز به روشنائی الکتریکی دائم باشد و حداقل بتواند با شدت 200 لوکس نسبت به کف روشنائی مناسب را تأمین نماید .
 75. نصب کلید قطع و وصل روشنائی در محل ورودی و نزدیک نقطه یا نقاط دسترسی و در ارتفاع مناسب باید انجام شود .
 76. جهت تهویه موتورخانه نصب هواکش با ظرفیت حداقل 250 CFM انجام شود .
 77. کلیه سیم ها و کابلهای مربوط به تجهیزات آسانسور که از کف موتورخانه عبور می کند باید در کانالی که در داخل بتون سقف تعبیه می شود و حداقل عمق آن 5 cm و با عرض حداقل 8 cm باشد قرار گیرند .
 78. جهت عبور سیم کشی و کابلهای مربوط به تجهیزات آسانسور در کف موتورخانه باید شیاری به عمق حداقل 5 cm و عرض حداقل 8 cm در داخل بتون سقف و بر اساس نوع چیدمان موتورگیربکس و گاورنر و تابلو فرمان با نظارت نصاب آسانسور ایجاد گردد . به صورتی که پس از پوشش روی شیار همسطح کف موتورخانه گردد .
 79. در آسانسورهائی که به صورت دوبله و در یک چاهک مشترک نصب می شوند باید جهت جابجائی و حمل لوازم آسانسور اقدام به  ایجاد دریچه ای در کف موتورخانه « Trap door » به ابعاد مفید حداقل 0.8 * 0.8 متر نمایند.
   

با تشکر

سید محمد امین طبسی
 

سلام
لطفا دوستان بفرمائید مبلغ 27 میلیون تومان جهت خرید اقلام زیر معقول است یا خیر ؟

 • درب کابین : تمام اتوماتیک سلکوم ترکیه
 • شستی پوش باتن : ساخت شرکت الکترونیک پژوه (اسدی) و صفحه استیل مجهز به نمراتور دیجیتالی و جهت نما برای طبقات و کلید زنگ و روشنایی اضطراری و نمراتور کابین LCD
 • گاورنر : آسان شایان
 • موتور گیربکس : آلبرتوساسی با توان 5/5 کیلوات ساخت اسپانیا کوبله فابریک به صورت کاملا وارداتی دارای فن خنک کننده
 • سیستم فرمان و کنترل : میکرو پروسسوری مجهز به  motor safe دارای نمایشگر LCD
 • جعبه ریویزیون : مجهز به کلیدهای حرکت بالا و پایین و استپ و پریز
 • تراول کابل : مارک T.K.N WAER ساخت ترکیه
 • سیم بکسل : ساخت ترکیه
 • ترمز اضطراری : ساخت داخل
 • ضربه گیر : از نوع پلی اورتان جهت کابین و کادر وزنه

از اطلاعات مفیدی که در اختیار بازدیدکنندگان از سایت گذاشته اید تقدیر می گردد.

قطعا این فعل خداپسندانه شما مصداق ذکات علم و تجربیات ارزشمندتان بی اجر نخواهد بود.

با سپاس محمد رضا نوری تیرتاشی

کارشناس صنایع/شازمان صنایع و معادن استان گلستان

با تشکر از شما به خاطر مطالب ارزشمندتان ، دانشجوی ترم آخر کاردانی عمران هستم ، چگونه می توانم با نداشتن سرمایه و داشتن کمی هوش وارد کار آسانسور شوم .

با سلام و تشکر از زحمات شما

با توجه به اینکه اینجانب مجری سازه های محیطی مباشم لذا اطلاعتی چند در خصوص مکانیزه کردن پل های هوایی  توسط آسانسور محیطی که مکانیزم جک هیدرولیکی داشته باشد و نیز سازه چاهک آسانسور این نوع را لازم دارم با کمال تشکر

سلام وتشکر از اطلاعات ارائه شده. لطفا بفر مائئد در ابعاد 137*150 سانتی متر (داخل اهن کشی چاله اسانسور) کابین چند نفره میتوان نصب نمود / وهزینه اسانسور با بهترین وسائل با هفت توقف با درب نیمه اتوماتیک /و تمام اتوماتیک و هزینه نصب جه مبلغی میشود از لطف شما ممنونم

سلام.اگه محاسبات طراحی یک آسانسور مثل محاسبات طراحی قطر کابل و یا محاسبات اندازه گیربکس را دارید برام بفرستید.
با تشکر
j_salemi@yahoo.com

سلام

من یک ارشیتکت هستم ودر حال طراحی یک برج هستم تعداد 17 طبقه اداری باتعدادنفرات400 افر در هر طبقه و زیر بنای حدود 3500متر مربع در هرطبقه طبقه همکف لابی است و زیرزمین اول خدماتی 4 طبقه هم زیر زمین برای پارکینگ وتاسیسات داریم درطبقه اخر هم سه امفی تاتر با ظرفیت جمعا 1000 نفر خواهیم داشت میخواستم اگرممکن است درمحاسبه تعداد و ظرفیت و سرعت اسانسورهای مورد نیاز پروژه به من کمک کنید

 

                                                                          متشکرم

با سلام
 ابعاد آسانسور ماشین بر (آسانسور خودروبر) بر اساس نوع اتومبیل تعین می شود و ثابت نمی باشد.

لذا اگر این ابعاد را کارشناس شرکتی که قرار است در آینده آسانسور خودروبر شما را نصب کند اعلام نماید، و بر اساس آن ابعاد چاه آسانسور ماشین بر طراحی و آماده شود، در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهید شد.
اما به عنوان مثال توجه جنابعالی را به چند نمونه ابعاد آسانسور ماشین بر  جلب می نمائیم:
عرض سمت ورودی 240 سانتیمتر - عمق 500 سانتیمتر
عرض سمت ورودی 250 سانتیمتر - عمق 570 سانتیمتر
عرض سمت ورودی 300 سانتیمتر - عمق 500 سانتیمتر

البته ارتفاع معمولا" 200 سانتیمتر می باشد.

اطلاعات بسیار مفیدی در مورد ارزیابی اولیه آسانسور و نصب آسانسور درج گردیده ، در صورت امکان در مورد سیم کشی آسانسور اطلاعات دقیقی درج فرمائید .

 

 

با تشکر از زحمات بی وقفه شما

 

باسلام

درحال ساخت ساختمان 5طبقه اي هستم و ميبايستي آسانسوري نسب كنم در ابعاد 150سانتيمر* 150 سانتيمتر لطف بفرمائيد ليست قيمت را برايم ايميل كنيد. 

کاربر گرامی ،سلام

       ابعاد 150×150 در صورتیکه ابعاد چاه آسانسور درسراسر آن بدون تلرانس باشد ،برای آسانسور چهارنفره مناسب است.

       جهت اخذقیمت باید باشرکت های فروشنده تماس داشته باشید ، یا در تالار گفتگو مطرح فرمائید. ضمنا قیمت آسانسور بستگی به تجهیزاتی (از قبیل: موتورگیربکس،تابلو فرمان، کابین ،ریلها ،سیستم ترمز ،دربها ،شستی ونمراتور کابین وطبفات ،تراولینگ کابل و دیگر تجهیزات )که انتخاب می کنید دارد.

      (حدود قیمت بر اساس هر طبقه از 2 تا 4 میلیون می باشد.)

 

سلام

من مهندس برق هستم البته اولین باره میخام برای اسانسور کاری انجام بدم، میخوام از دیزل ژنراتور برای مواقعی که برق نیست  استفاده کنم. تو راه اندازی و تابلو هاش مشکلی ندارم.ولی تو انتخاب توان دیزل مشکل دارم.

یعنی در واقع مصرف دقیق و البته مصرف لحظه ای استارت اسانسور رو نمیدونم و اینکه برای محاسبه اینها و انتخاب درست یک دیزل باید چی کار کنم؟

ممنون میشم اگه در این مورد راهنمائی کنید.

راستی مطالبی که در سایت در مورد اسانسور گذاشتین واقا جالب، و کاربردی هستند.

 

با تشکر

آرش شبانی

سلام مهندس  وقت شما بخیر در رابطه با  پله برقی  نیاز به مشاوره می باشد..
ضمنا شرکتی مرتبط با آسانسوردر استان گیلان دارم

 

باسلام جناب رضوانپور، متاسفانه در بخش پله برقی اطلاعاتم اندک، و در این رابطه هیچگونه فعالیتی نداشته ام، اما پیشنهاد می کنم مواردی که نیاز به مشاوره می باشد را در تالار گفتگو مطرح فرمائید، ما هم از نظرات کارشناسان بهرمند خواهیم شد. موفق باشید

 با تشکر از زحمات شما.

من حدود 18 سال سابقه در نصب و تعمیرات مکانیک کارخانه جات سیمان دارم

(کارشناسی)میخواهم در زمینه آسانسور در استان اردبیل فعالیت نمایم لطفا یک شرکت معتبر را جهت نمایندگی و غیره به من معرفی نمایید

 

تغییرات جدید در دربهای سماتیک 2000C -MOD

در اواخر تیر ماه سال جاری (برابر با اواسط July 2011) شرکت سماتیک (sematic croup)اعلام کرد:

با توجه به تعهدی که این شرکت به بهبود مستمر تولیدات خود دارد، خشنود است به اطلاع برساند، تغییرات کوچک، اما مهمی در ساخت و تولید دربهای سماتیک - مدل

SEMATIC  -  Insta 2000 C - MOD

به عمل آورده است و با آزمایشات موفقیت آمیزی که با همکاری مشتریان خود داشته، به اهداف از قبل تعیین شده رسیده است.

 

                                   

 ویژگی های دربهای جدید:

 

* نصب سریع و آسان دربهای سماتیک 2000C یکی از ویژگی های آن است که تاثیر شگرفی در فرایند نصب داشته و باعث کاهش چشمگیر زمان نصب می شود.

 * از دیگر امتیازات دربهای سماتیک ( SEMATIC - 2000C - MOD ) تقویت و مقاومت دربها در برابر ضربه و فشار است.

* براکتهای جدیدی در قسمت فوقانی سر درب ( هدپانل) طراحی و اضافه شده که این امکان را بوجود آورده، حتی بدون نیاز به دیوار یا تکیه گاهی برای پست های طرفین دربها، ستونهای طرفین، درب و سر درب آنرا می توان نصب نمود.

* در اینگونه مواقع پس از نصب درب، می توان دیوارکشی یا پلاستر کنار و بالای درب ها را انجام داد.

* در سر در درب برای آویز دربها بست های دو زبانه ای تعبیه شده که با کمک آنها، قابلیت جابجایی و تنظیم لنگه دربها را سهل تر شده است.

* در هدپانل دو سوراخ کلیدی شکل ایجاد شده که به راحتی می توان لنگه دربها را با دست آزاد تنظیم و رگلاژ نمود.

* جزئیات جدید در دربهای سماتیک (SEMATIC - 2000C -MOD ) بسیار متفاوت و دلپذیر است و کلیه اضافات در فضاهای داخل فریم و سر درب قرار گرفته که از دید پنهان می باشد.

هدپانل هم بجای اینکه از بیرون با ستونها متصل شود، در طراحی جدید در درون ستونها قرار می گیرد.

باسلام

ریلهای کابین و ریلهای وزنه تعادل در یک مسیر مستقیم و کاملا موازی نسبت به یکدیگر با فواصل معین بر اساس ابعاد کابین و چاه آسانسور نصب می شوند.

*- فضای مورد نیاز برای استقرار ریل کابین در آسانسورهای معمولی حدود 20 الی 22 سانتیمتر می باشد.(فاصله پشت ریل تا دیوار یا آهنکشی با احتساب عرض یا ضخامت ریل از یک طرف، و فاصله لبه ریل تا کابین)

 

                              

                                زمانیکه وزنه تعادل در پشت کابین قرار می کیرد.

 

                     

 

 

*- این فاصله درآسانسورهای سرعت بالا حدود 25 الی 27 سانتیمتر است. این اندازه ها برای آسانسورهایی که وزنه تعادل آنها در پشت کابین قرار می گیرد می باشد.

*- فضای مناسب برای اسقرار ریلهای وزنه با توجه به عرض و ضخامت فریم و وزنه تعادل و رعایت فواصل استاندارد بین وزنه تعادل و دیوار و کابین حدود 30 الی 32 سانتیمتر می باشد. و ضمنا وزنه ها با عرض باریکتر (کمتر) و طول بیشتر انتخاب می شود.

 

                   

                  فضای مورد نیاز برای استقرار ریلهای وزنه و یکی از ریلهای کابین

 

 

*- البته گاهی کابین دو درب است یا اینکه ابعاد چاه شرایطی ایجاد می کند که وزنه تعادل به کنار آسانسور منتقل شود، که در این وضعیت محل استقرار ریلهای وزنه در یکی از طرفین کابین می باشد.

در این شرایط فضای لازم برای استقرار ریلهای وزنه حدود 60 الی 65 سانتیمتر می باشد. در این وضعیت نیز وزنه ها با عرض ضخیمتر (بیشتر) و طول کمتر انتخاب می شوند.

  باسلام،

دوست عزیز طبق بند شماره 10-1-2  استاندارد ملی 6303- 1 مقررات ایمنی ساختمان  ونصب آسانسور : قسمت اول- آسانسورهای برقی ، نصب ریلها به براکتها و به ساختمان باید به نحوی باشد که اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن بصورت خودکار یا تنظیم ساده ، جبران نمود. حرکت لقمه هانباید باعث آزاد شدن ریلها از براکتها شود.

با توجه به این گفتار ریل و براکتهای آن نباید هیچ هم پوشانی  ودرگیری با دیوار چاه آسانسور داشته باشند. پس باید در هنگام نصب ریلها نصابان عزیز به این موضوع توجه داشته باشند.

 متاسفانه بعضی از همکاران بازرس به این بند مهم استاندارد کم توجهی می کنند خواهشمندم از دوستانم آسانسور با این شرایط به علت ایجاد تنش بر روی ریل تحت هیچ شرایطی تایید نکنند

پایان کار به ساختمان‌های بدون آسانسور استاندارد داده نمی‌شود
آپارتمان‌های شهر تهران از این پس به شرط داشتن گواهی نامه ایمنی و آسانسور استاندارد پایان کار می‌گیرند.

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: درحال حاضر 430 واحد سازنده آسانسور درکشور فعال هستند که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجوز آنها را صادرکرده است.

آقای همراهی بیات افزود: در حال حاضر فهرست سازندگان آسانسور، درکتابچه‌ای به چاپ رسیده و دراختیار شهرداری‌های مناطق قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه آسانسورهایی که قبل از سال 82 ، نصب و راه اندازی شده است از ایمنی مناسبی برخوردار نیستندگفت: در حال حاضر، بازدید‌های دوره‌ای از وضعیت این آسانسورها درحال انجام است که در صورت تایید نقص فنی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود .

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: در حال حاضر، برخی شهروندان از عملکرد و ایمنی این آسانسورها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران شکایت کرده‌اند.

آقای همراهی بیات تصریح کرد: از اواخر پارسال تاکنون از 1300 واحد که دارای اینگونه از آسانسورها هستند، بازدید شده است.

وی گفت: اغلب این آسانسورها در سازمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، خوابگاه‌ها و منازل سازمانی نصب شده است که متاسفانه برای نصب آنها کنترلی انجام نشده است.

پیش از این اعطای نشان استاندارد به صورت تشویقی به افراد داده می‌شد.

آقای همراهی بیات گفت: چنانچه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای استاندارد سازی آسانسورهای خود اقدام نکنند، پرونده آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: سالانه مالکان، موظف هستند برای اطمینان از ایمنی آسانسورها با شرکت‌های نصاب همکاری داشته باشند.
نقل از روزنامه همشهری 1390/7/25

با عرض سلام و تقدیر از اطلاعات مفیدتان

خواهشمندم در صورت امکان اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه اینکه ریلها با در کجای چاهک قرار گیرند (اطلاعاتی در مورد فاصله دقیق قرارگیری ریلهای کابین از درب طبقات و کادر وزنه) به اینجانب ارائه فرمایید.  با سپاس

با سلام

کاربر گرامی

معمولا چیدمان ریلها در داخل چاه بر اساس ظرفیت آسانسورو نقشه اجرایی درب و ریل آسانسور می باشد.

در گذشته شرکتهای بزرگ جداول ثابتی داشتند و مشتری باید بر اساس آن جداول چاه آسانسور را آماده می کرد.

اما اکنون شرایط فرق کرده و شرکتها با رعایت مقررات استاندارد، که باید معیارهای ابعادی کابین آسانسور را بر اساس ظرفیت آسانسور رعایت کند، می توانند با ابعاد چاه به اصطلاح طوری بازی کند تا بتواند کابین را درون چاه آسانسور با رعایت فواصل استاندار با دیوار و فریم وزنه قرار دهند.

یکی از مهمترین مولفه ها در طراحی در نظر داشتن قطر فلکه گیربکس می باشد، که فواصل بین آکس ریل کابین و آکس ریل وزنه تعادل باید طوری انتخاب شود که دارای زوایه باز نسبت به فلکه نباشد، البته با استفاده از فلکه انحراف مقداری با ابعاد می شود کلنجار رفت اما محدود.

جایگاه وزنه تعادل آسانسور نیز مهم است، اما وزنه تعادل نسبت به کابین فضای کمتری را اشغال می کند و امروزه با توجه به استفاده از وزنه هایی با چگالی بالا، مانند چدن و سرب، سعی می کنند فریم وزنه تعادل را کوچکتر و اشغال فضا را نیز محدود تر نمایند

لذا جنابعالی باید با مراجعه به جداول (مساحت مفید کابین) و (بار اسمی کابین) در استاندارد ملی ایران6303 می توانید از ابعاد مورد نظر مطلع شوید.

در این نقشه، که چاه دوبله برای دو دستگاه آسانسور 8 نفره در نظر گرفته شده است

فواصل بین ریلهای کابین با ریلهای وزنه و همچنین فاصله کابین تا دیوار و درب طبقه مشاهده می شود.

نکته مهم در طراحی چیدمان ریلها توجه به بالانس دو طرف کابین می باشد نسبت به ریلها، چون سمت درب کابین تجهیزات موتور درب و فرانت پانلها و هد پانل و... قرار دارد،تخمین وزن این اجناس برای انتخاب مرکز ثقل کابین مهم است.

با سلام

مطالب عنوان شده در مورد آسانسور بسيار جالب بود. ظاهرا امنيت و قابليت اطمينان آسانسورها از اهميت بالايي برخوردار هستند. براي ارتقاء قابليت اطمينان سيستمهای آسانسور قطعا" کيفيت قطعات آسانسور، طراحي مناسب و سرويسها و تعميرات دوره اي آسانسورها نقش بسزايي دارند.

واضح است که ارتقاء موارد مذکور قيمت تمام شده و بهره برداري از آسانسور را افزايش مي دهد.

بنابراين بايستي سعي شود که به يک نقطة تعادل از يک طرف براي کاهش هزينه و از طرف ديگر براي افزايش قابليت اطمينان رسيد.

در راستاي مطالب فوف الذکر مي خواستم بپرسم که آيا موسسه اي جهت حمايت از اينگونه مطالعات و تحقيقات وجود دارد يا خير؟

با تشکر

با سلام
به نکته ی بسیار ظریف و حساسی اشاره شد،((نقطه تعادل یا همان نقطه سر بسر))

متاسفانه تعدادی از تولید کنندگان ملاک تولید را سود بیشتر قرار داده و از کیفیت و مرغوبیت کالا با انحاء مختلف می کاهند که در این شرایط مسئولیت سازمانهای نظارتی بسیار خطیر و حساس می باشد و اگر این سازمانها در کنترل مصنوعات تولیدی بدون هیچگونه اغماضی مسئولیت خود را انجام دهند، مطمئنا" کمتر شاهد تولیدات نامرغوب خواهیم بود.

در مورد موسسات حمایتی از مطالعات و تحقیقات می توانید با ورود به سایتهای:

و همچنین سایت دانشگاه تربیت معلم و بخش :

باسلام

چندین ساعت در رابطه با استانداردهای مربوط به ایستگاه توقف و یا طبقه تخلیه در اینترنت جستجو کردم. کل استاندارد اسانسور را از سایت موسسه استاندارد ایران دانلود کرده و خواندم ولی اطلاعاتی بدست نیاوردم. بنده دریک محل صنعتی کار می کنم و در انجا آسانسوری که نصب شده همیشه بجای توقف درطبقه همکف درطبقه بالا توقف می کند و این درحالی است که دمای طبقه ی بالایی همیشه بالا بوده و باعث خرابی اسانسور می شود. از نصاب اسانسور خواستیم که ایستگاه توقف را تغییر دهد ،گفتند طبق استانداردهست. لطفا"راهنمایی کنید.

                                                                 با تشکر از شما

 

با سلام
متاسفانه مشکل عدم امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات، مخصوصا" در صنعت آسانسور باعث گلایه بسیاری از کاربران می باشد. امیدواریم برای این معضل چاره اندیشی شود.

اما در مورد سئوال، زمانی که آسانسور در یک مدت خاص پس از خروج آخرین مسافر از کابین آسانسور، هیچگونه احضاری نداشته باشد، به طور اتوماتیک به طبقه مبدا باز گشته و در این توقف نیز اگر طبق همان زمان تعریف شده مسافری شستی احضار را نفشارد یا وارد آسانسور نشود آسانسور در حالت پارک موقت قرار می گیرد.

در حالت پارک آسانسور باید:

 • آسانسور متوقف باشد.
 • کسی منتظر آسانسور نباشد.
 • کسی داخل آسانسور نباشد.

 تجربه نشان می دهد آسانسور زمانی که در حالت Standby یا پارک و یا توقف موقت قرار دارد، با حدود %60 انرژی آماده بکار می باشد.
در چنین وضعیتی طبق برنامه، معمولا لامپ های اضافی کابین و هواکش و ..خاموش می شود و با حداقل مصرف انرژی در حالت انتظار می ماند و سیستم هوشمند آسانسور را در حالت نیمه خواب قرار می دهد، ولی آسانسور آماده بکار می باشد و به محض ثبت شستی و احضار یا ورود مسافر به کابین آسانسور، سریعا از حالت انتظار در آمده و آماده به کار می شود.
محل پارک آسانسور و حالت Standby آسانسور نیز بر اساس نیاز ساختمان و نظر کارفرما می باشد.

این محل با توجه به کلیه عوامل تاثیر گذار باید تعین شود، مثلا ورودی ساختمان که معمولا" نقطه تجمع مسافر می باشد را برای این وضعیت انتحاب می کنند، یا در بعضی ساختمانها ورودی پارکینگ و.............
البته اگر تعداد آسانسورها بیشتر از یک دستگاه باشد، با تناسب تعداد آسانسور نقاط توقف متنوع تر و در چند طبقه خواهد بود.
و لذا نصاب یا تعمیر کار آسانسور باید طبق درخواست منطقی کارفرما یا مالکین محل توقف و پارک موقت آسانسور را تنظیم نماید.

ممنون خيلي كارمو راه انداخت. خسته نباشيد. موفق باشيد

با سلام و خسته نباشید و تشکر بابت مطالب ارزشمندتون. میخواستم خواهش کنم در صورت امکان سوال زیر رو که خدمتتون عرض میشه جواب بدید. در داخل چاه(شافت) اسانسور:

 • الف )هیچ نوع کابلی وجود ندارد
 • ب)هر نوع مداری جزء مدارهای مربوط به خود اسانسور ممنوع است.
 • ج)با رعایت ظوابط مربوطه میتواند کابل برق عبور کند.
 • د)فقط کابل برق تک فاز اجازه عبور دارد

 

خواهش میکنم در صورت امکان با ذکر منبع جواب سوال رو بدید.

با سلام
بر اساس ماده 5 در رابطه با "چاه آسانسور" طبق استاندارد ملی ISIRI 6303-1 مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور- قسمت اول، آسانسورهای برقی- در بند 5-8 در رابطه با "کاربرد انحصای چاه آسانسور" اینچنین آمده است:

"فضای چاه آسانسور باید منحصرا" برای آسانسور باشد و نباید حاوی کابلها و ابزار و چیزهای دیگر باشد، مگر برای خود آسانسور."

اما چاه آسانسور ممکن است دارای سیستم گرمایش خاص خود باشد، این گرمایش نباید بطور مستقیم از آب داغ و بخار تامین شود، همچنین هرگونه ابزار و تعدیل باید بیرون چاه آسانسور قرار گیرد.


لذا با توجه به تصریح این بند انتقال کابل برق از چاه آسانسور مجاز نمی باشد.

البته شاید با تمهیداتی بتوان کابل را انتقال داد، چون وقتی مسئولیت آسانسورهای پروژه مترو را به عهده داشتم، در ایستگاه هفتم تیر روی سقف موتورخانه آسانسورهایی که در وسط میدان قرار گرفته، بیلبور تبلیغاتی بزرگی نصب شده بود، جهت تامین برق این تابلو تبلیغاتی بسیار بزرگ هیچ مسیری بجز چاه آسانسور وجود نداشت و ناچار بودند، کابل برق مربوطه را از درون چاه آسانسور انتقال دهند، با توجه به ممنوعیت این کار طی تماسهای شرکت بهره برداری مترو با شرکتهای بازرسی، و مدتی زفت و آمد کارشناسان، نهایتا"مقرر شد برای انتقال کابل از داکت یا کانال فلزی سراسری و دارای درپوش در چاه آسانسور (در یکی از زوایای چاه که از تاسیسات آسانسور دور باشد) استفاده شود.

اما در شرایط فعلی آیا امکان چنین کاری مقدورمی باشد؟ باید پیگیری فرمائید.

با توجه به بند استاندارد، كه آقاي مهندس طبسي به آن اشاره كرده اند، در بعضی از آسانسورها براي خود آسانسور هم كابل سه فاز را از داخل چاه آسانسور به موتورخانه مي بريم، همچنین كابل چراغ هاي روشنایی تونلي داخل چاه نیز در چاه قرار دارد، و از بست مخصوص براي مهار اين كابلها استفاده می شود، لذا اگر در كنار اين كابلها کابل مورد نظر هم شرایطی مشابه آنها داشته باشد مي توان انجام داد.
اگر هم مورد تاييد شرکت بازرسی نبود مي توانيد روي كابلها را با پوشش مورد تائید شرکت بازرسی پوشاند.

باسلام وخسته نباشید . میخواستیم آسانسور موتور پایین کار کنیم لطفا یک نقشه کامل وطریقه سوار کردن موتور وکابین داخل چاله را همراه با توضیحات بفرستید یاهمینجا سایت خودتون بزارید . خیلی ممنون . 

سلام دوست عزيز

گاهی بعضی از آسانسورها بنا به دلايلي در سيستم كششي، موتور آن در پايين چاه آسانسور قرار مي گیرد.

وقتي اين شیوه اجراء می شود يا موتور آن را داخل چاه قرار مي دهند يا اينكه با استفاده از یک سری فلكه هرزه گرد سيم بكسل ها را به داخل موتور خانه هدايت ميكنند البته بايد جوري طراحي كنيد كه سايش سيم بكسل ايجاد نشود اگر وزنه را در کنار قرار دهيد و موتور را داخل موتور خانه بگذاريد شش فلكه نياز داريد ولي اگر داخل چاه بگذاريد چهار فلكه استفاده مي شود

در صورت راهنمايي بيشتر مي توانيد از صفحه (((آسانسور كائن))) استفاده كنيد تا بيشتر توضيح دهم

با سلام

من ماشین ساز واتوماسیون صنعتی هستم ومی خوام وارد این صنعت بشم

از کجا باید شروع کنم منابع و استانداردها و مادر این صنعت کجاست و...

منهای اینکه شما تخصص این کار هستید وکارتون شایان تحسینه جایی برای اموزش هست

باز هم تشکر

خدمت شما مهندس گرامی سلام عرض میکنم و تشکر بابت مطالب مفیدتون

فارغ التحصیل رشته ی الکترونیک هستم و امسال برای اولین بار میخوام ازمون نظام شرکت کنم و برام خیلی مهمه که حتما قبول بشم همون طوری که میدونید یکی از مباحث مهم اسانسور - پله برقی و پیاده روی متحرک هستش.من تئوری های کتاب رو خوندم ولی متاسفانه از طراحی اسانسور و کلا سوال های حل کردنی هیچی بلد نیستم و اصلا نمیدونم چی باید بخونم اگه کمکم کنید یا کتابی در این زمینه بهم معرفی کنید ممنون میشم .امیدوارم همیشه موفق باشید

با سلام

در رابطه با آسانسور کتابهای مختلفی به زبان فارسی تالیف یا ترجمه شده، گرچه با عنایت به اهمیت صنعت آسانسور و پله برقی تعداد کتابها تناسبی ندارد، اما همین معدود کتابهای موجود قابل بررسی می باشد، بخشی از این کتابها در سایت پارس لیفت معرفی شده است، برای مطالعه این کتابها روی اینجا کلیک فرمائید. موفق باشید

 

با سلام ، جهت نصب آسانسورهای هیدرولیک برای ساختمانهای فاقد آسانسور تا 4 طبقه لطف بفرمایید و در خصوص محسنات و معایب این نوع آسانسورها و نکات ایمنی در نصب آنها و حدود قیمت تمام شده برای یک ساختمان 4 طبقه با 4 توقف و ظرفیت حمل دو نفر ( ابعاد حداکثر چاه 120 در 90 سانتیمتر ) راهنمایی لازم را ارائه بفرمایید.

با تشکر و امتنان فراوان 

سلام
ظاهراً تصمیم دارید (و شاید داشتید با توجه به تاریخ ارسال پیامتون) در ساختمان تحت سکونتتون آسانسور کار بزارید. باید توجه داشت که  برای ساختمانهائی که در زمان ساخت و طراحی سازه آن آسانسوری در نظر گرفته نشده، بهترین نوع آسانسور قطعاً از نوع هیدرولیک خواهد بود (بدلیل کاهش Static Load وارد بر سازه)

برای تحقق این مهم باید اول در نظر داشت که آیا ساختمان مد نظر شرایط تعبیه چاه آسانسور به شرح زیر را داراست یا نه؟

 • آیا امکان حفر چاهک تحتانی در فنداسیون ساختمان باحداقل عمق 120 سانتیمتر وجود دارد؟

(البته یکی از کمپانی های قدرتمند تولید "سیستمهای پکیج آسانسور هیدرولیک Kleemann Elevator" که نمایندگی انحصاری فروش و اجرای نصب آن در منطقه متبوعه به عهده بنده و مجموعه تحت مدیریت بنده است، این مشکل را به شرح زیر حل کرده:

 • این کمپانی برای نصب آسانسور هیدرولیک خود قابلیت اجرای نصب آسانسور را فقط با وجود ارتفاع 16 سانتیمتر Pit حل کرده و نیازی به حفر  چاهک در زمین نیست،ولی از نظر قیمت تمام شده قابل تامله)
 • امکان تخریب سقف آخرین توقف بمنظور افزایش ارتفاع جهت تامین جان پناه و Over Head و ... همه و همه از مسائل مهمی است که باید در طراحی آسانسور مزبور در نظر گرفته بشه

به هر حال ما از دیدگاه مثبت در نظر میگیریم که ساختمان مذکور شرایط مد نظر رو داره

محاسن:

1- مدرن و دکوراتیو و قابل اجرا در نماهای داخلی و بیرونی ساختمان و مناسب اجرا با کابین های پانورامیک

2- حذف موتورخانه از بالای چاه آسانسور که باعث کاهش ارتفاع ساختمان، تقلیل فشار ثقلی کمتر بر سازه ساختمان (حذف حدوداً 4000 کیلوگرم بار از سازه ساختمان) و بوجود آمدن نمای زیباتر ساختمان مخصوصاً در مناطقی که از سقف شیبدار استفاده میشود، میگردد.

3- قابلیت اجرا در فضاهای کوچک و فضای بین پله ای با توجه به اینکه بدلیل حذف وزنه تعادل مساحت بیشتری به کابین اختصاص پیدا میکند

4- مناسب اجرا در ساختمانهای قدیمی که در آنها آسانسور تعبیه نشده

5- قابلیت اجرا با برق تکفاز در نوع آسانسورهای کوچک خانگی (Home Lift ها)

6- قابلیت اجرای درب در 3 سمت کابین

7- ایمنی بیشتر و طول عمر بسیار بالاتر نسبت به آسانسورهای کششی

معایب:

 • محدودیت سرعت
 •  محدودیت ارتفاع که باتوجه به ارتفاع ساختمان مد نظر شما به یکی از محاسن تبدیل میشه

در چاهی به ابعاد 120*90 بسته به روش نصب:

 • آسانسور هیدرولیک با سیستم محرک جک مستقیم از مرکز (البته چنانچه بتوانید در مرکز Pit تحتانی چاهی به عمق کورس حرکت و یا در صورت مهم نبودن قیمت تمام شده چاهی به عمق نصف یا ثلث کورس حرکت حفر کنید) کابین به اندازه 80*100 سانتیمتر کار گذاشت (یعنی 4 نفره)
 •  آسانسور هیدرولیک با سیستم محرک جک غیر مستقیم (Indırect) اندازه کابین حدوداً 80*65 خواهد بود (یعنی دو نفره) که مناسب اجرا با برق تکفاز از نوع Home Lift هستش

و اما ویژگیها و نکات ایمنی (به اختصار):

*سیستم غیر مستقیم (Indırect):

 • 80% آسانسورهای هیدرولیک در دنیا به این روش ساخته میشن که این سیستم به Rupture Valve (شیر اطمینان و قفل سر جک جهت جلوگیری از سقوط کابین در مواقع پارگی شیلنگ و یا لوله انتقال روغن به داخل جک) و سیستم مکانیکی حمل کابین (Carsling) مناسب مجهز به پاراشوت با کارکرد قابل اطمینان نیاز دارد.
 • طول جک در این سیستم نصف کورس حرکت است
 • نیازی به حفر چاه جهت استقرار جک ندارد
 • مناسب برای ساختمانهای تا 7 طبقه
 • قابلیت نصب در خارج بنا بصورت پانورامیک
 • قابلیت اجرای درب در سه وجه کابین
 • کل فضای اشغالی برای جک و ریلها از یک سمت و در حدود 30 سانتیمتر است

 

* سیستم مستقیم که به دو روش مستقیم از مرکز و مستقیم از کنار قابل اجراست

سیستم ایمنی Rupture Valve و بدون نیاز به گاورنر و پاراشوت

 • مناسب برای آسانسورهای سه توقف در صورت انتخاب جک Single Stage (تک مرحله ای)
 • مناسب برای آسانسورهای تا 6 توقف در صورت انتخاب جک دو یا سه مرحله ای
 • این سیستم بمنظور استقرار جک به حفر چاه با عمق طول جک نیاز دارد

 

و اما اصل مطلب

در خصوص میزان هزینه ای که باید صرف داشتن اینگونه آسانسور نمود موارد زیادی دخیلند اعم از:

 • کارخانه تولید کننده آسانسور "مارک و برند"
 • نوع سیستم محرکه آسانسور
 • نوع تابلو فرمان آسانسور
 • متریال و تزئینات کابین و ... که در صورت قطعیت تصمیمتون به داشتن این آسانسور آماده پاسخگوئی به سئوالاتتون هستیم

 

سلام- دوست و همکار متعهد عضو  پرتلاش سایت پارسلیفت جناب نادر یکتا اگر چه شما در شمالی ترین و حقیر در جنوبی ترین نقطه ایران هستم اما از پاسختون که مثل اسم و فامیلتون با ارزش و تکه- در این نقطه مرزی دور از مرکز و امکانات خیلی بهره می برم کاشکی بقیه همکارای عزیز مثل شما بیان اطلاعات و مطلب های فنی رو اینطوری قشنگ توضیح بدن - اینجوری همه ازش بهره میبرن و خیرش برمیگرده به خودشون  من که از خوندن مطلب شما حض کردم و خیلی بهره میبرم  خدا بهتون تندرستی بده ممنونم

جناب آقا رامین عزیز بنده هم از اظهار لطف شما دوست و همکار عزیز متشکرم
حضرت حق شما رو در پناه خودش حفظ بکنه

درسته که حقیر به نوبه خودم تا حدی سعی میکنم جوابگوی برخی سئوالات باشم، ولی کار اصلی رو مدیران سایت انجام میدن و به نحو احسن مطالب ارسالی رو ادیت میکنن.

به قول معروف: کار را که کرد؟ آن که تمام کرد

النهایه باید از مسئولین گرانقدر پارس لیفت تشکر نمود که به لطف ایزد منان فضای خوبی رو در اختیار علاقمندان به صنعت آسانسور و پله برقی گذاشتن

با عرض سلام

براي يك ساختمان 3 طبقه طراح معماري پله ورودي گرد و داخل آن تنوره اي به قطر 150 سانتيمتر براي نصب آسانسور گرد، طراحی شده است.

 

نصب آسانسور گرد در راه پله مدور www.parslift.com

 

با تماس با يكي از توليدكنندگان آسانسور گرد اعلام نمودند كه حداقل قطر بايد 180 سانتيمتر باشد و توصيه به آسانسور مربعي محاط شده در اين دايره نمودند.

با توجه باينكه اين مربع با ضلع حدود يك متر بدست مي آِيد آِيا مناسب براي آسانسور بوده و يا نه و اگر مناسب است هزينه حدودي براي كششي و هيدروليك چقدر ميباشد. تعداد طبقات نيز 5 ايستگاه و درها در طبقات مخالف هم ميباشند.

سلام

باتشکر از مطالب واقعا مفیدتون من دانشجوهستم وبرای درس اجزا باید یک آسانسور رو بصورت مفهومی طراحی کنم اما نمیدونم باید از کجاشروع کنم وچه چیزهایی رو مد نظر بگیرم.لطفا راهنماییم کنید.

باسلام از اطلاعات مفید شما ممنون و سپاس یک سوال داشتم و می خواستم بدانم که دیوار های آسانسور با نبشی کشیده شده یا ناودان درگیر و در ارتباط باشند آیا در دراز مدت اگر دیوار 10 سانتی متری باشد دارای اشکال می باشد؟ احتمال فرو ریختن این نوع دیوار اصلا وجود دارد ؟

با سلام خدمت اقای مهندس طبسی.بنده دانشجوی رشته مهندسی مکانیک ترم3 هستم و قصد دارم تا مقطع لیسانس این رشته را بخوانم و از آنجا که به این شغل علاقه دارم قصد دارم وارد این عرصه شوم چه کارهایی رو میتوانم از امروز انجام دهم تا در آینده یه کمی جلو بیفتم؟در ضمن آیا نصب آسانسور و رشته مهندسی مکانیک مرتبط اند؟

با سلام

ضمن آرزوی موفقیت تحصیلی برای شما و همه دانشجویان عزیز، به طور معمول برای ورود به هر عرصه ای، آشنایی اولیه و کسب تجربه به همراه دانش مربوطه ضروری است. برای ورود به صنعت آسانسور نیز بهترین گزینه ورود به عرصه عمل می باشد، باید در اوقات فراغت از نزدیک با عملیات نصب در کارگاهای نصب آسانسور به صورت عملی آشنا شوید، مطمئنا" در چنین محیطی چگونگی ارتباط رشته مهندسی مکانیک با صنعت آسانسور را بهتر می توانید تجربه کنید.

و اما برای آشنایی بیشتر با مفهوم ارتباط نصب آسانسور و رشته مهندسی مکانیک پیشنهاد می شود به کتب مربوطه در این صنعت مراجعه فرمائید، به عنوان مثال:

"کتاب کاربرد مکانیک و مهندسی در طراحی آسانسور و پله برقی"

موفق باشید.

 

با سلام و قدرداني از مطلب خوب ارايه شده و آرزوي توفيق براي حضرتعالي. آيا امكان استفاده از مطلب شما (با ذكر منبع) در تدوين دستورالعملي براي نظام مهندسي بوشهر وجود دارد؟ جدول مشخصات نبشي ريل را از كجا مي توان تهيه كرد يا منبعي براي روش محاسبه سازه اي آن وجود دارد؟ با تشكر از شما

با سلام

هدف گروه پارس لیفت، تعامل و ارتقاء دانش و اطلاعات فنی و تخصصی اعضاء و علاقمندان صنعت آسانسور و پله برقی و ثبت تجربیات با ارزش و ماندگاری است، که هر کدام از آنها ثمره سالها تلاش و کوشش و ........ می باشد، لذا استفاده از مطالب سایت، با رعایت امانتداری و ذکر منبع، مجاز می باشد.

در رابطه با پرسش، مشخص نیست، منظور شما از مشخصات نبشی ریل، چیست؟

آیا منظور ریل های آسانسور می باشد که به صورت سه پری است؟

یا نبشی آهنکشی که براکتهای ریل روی آن مستقر می شود؟

سلام وعرض ادب

بنده یه سوال کاملا برقی داشتم خدمتتون:

واسه نگارش یه مقاله نیاز دارم که بدونم حداقل و حداکثر میزان مصرف روزانه و یا ماهانه یک آسانسور چهارنفره معمولی درکشور ما تقریبا چند کیلو وات هستش؟؟

اگر یه رنجی هم هم بگید خیلی خوبه

 

باتشکر

با سلام
مصرف انرژی آسانسور بستگی به نوع آن دارد، تفاوت بسیاری در مصرف انرژی آسانسور های گیربکسی (دنده حلزونی، مارپیچ و ماردون) نوع قدیم، با آسانسورهای جدید وجود دارد و نمی شود یک رنج مصرفی خاص را برای آن تعریف نمود، با توجه باینکه:

 • مصرف انرژی آسانسور در ساختمانهای مسکونی 
 • ساختمانهای اداری و.... متفاوت می باشد،اما به طور کلی در ساختمانی که کلیه لوازم و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و ..... بر اساس استاندارد نصب شده باشد، مصرف انرژی آسانسور بین 10% الی 50% از کل مصرف ساختمان است.

 

البته باید توجه داشت این میزان اختلاف مربوط به تفاوت نوع آسانسورها با یکدیگر دارد، زیرا آسانسورهای جدید که:

 • مجهز به سیستم درایو VVVF
 • موتور بدون گیربکس آهن ربای دائم
 • بهینه سازی الگوریتم کنترل ترافیک
 • سیستم های احیاکننده انرژی
 • نورپردازی ال ای دی و بسیاری نوآوری های دیگر می باشند، تاثیر زیادی در کاهش مصرف انرژی دارد.

امیدوارم دوستان عزیز با ارائه مطالب بهتر و جامعتر ضمن مساعدت به کاربر گرامی باعث افزایش اطلاعات همگانی گردند.

ممنون آقای مهندس

راستش اطلاعات شما کمک چندانی به بنده نکرد.

من یه عدد میخوام درمورد یه نوع خاصی که هست.

مثلا نوع گیر لس با فلان نوع موتور از فلان شرکت با ظرفیت مثلا 8 نفره.

در روز چقدر مصرف داره به طور متوسط؟

میخوام واسط مولد طراحی کنم وباید بدونم مصرفش چقدره دیگه!

جناب عرب 

حضرتعالی می دونین نحوه محاسبه برق مصرفی هر وسیله برقی چطوره ؟
کیلووات ساعت واحد اندازه گیری انرژی الکتریکی هستش و نحوه محاسبه مصرف هر وسیله برقی فکر کنم اینطوری باشه:

که توان وسیله بر حسب وات که معمولا بر روی وسیله برقی نوشته شده  رو در مدت زمان استفاده از آن وسیله ضرب و حاصل رو بر عدد ۱۰۰۰ تقسیم می کنن .

 

حالا تو آسانسورا هر سیستم محرکه ای چه هیدرولیک، چه کششی و ... روش یه پلاک داره که مشخصات کاملش رو نوشتن

مثلاً یکی از موتورگیربکسهای تولیدی کمپانی آلبرتو ساسی ایتالیا که مدل لئو هستش رنج های مختلفی داره، از 3.3 کیلو وات الی 11 کیلو وات

و اینکه توان مناسب ظرفیت چطور انتخاب میشه هم یه فرمول و روال خاصی داره مثلاً در حالت معمول واسه یه آسانسور 6 نفره (450 کیلوگرم) تا 10 ایستگاه و با سرعت 1 متر بر ثانیه، رنج 5.5 کیلو واتی موتور گیربکس فوق الذکر جواب میده.

شما یه کم باید در این مورد محاسبات و تحقیقات دقیقی انجام بدین

البته اساتید بزرگوارمون در این سایت و یا مدیران شرکتهای همکار فکر کنم بهتر از من میتونن راهنمائی تون کنن
موفق باشین

ممنون آقای مهندس یکتا

ولی منظور بنده مصرف کل برق یک آسانسور بودش.با احتساب سیستم روشنایی، تهویه، درها، ویا اینکه ازسنسور استفاده بکنه یانه، یا از احیای مجدد توان استفاده بکنه یا نه

میدونم پلاک موتور ها به چه شکلی هست ولی اونها برحسب کیلو وات ساعته ولی یه آسانسور که دائم روشن نیستش که بدونیم همون عدد درسته یاخیر.

یکم ریزه کاریهایی داره که هم ازلحاظ عملی وهم تئوری باید لحاظ بشن درمحاسباتمون.

 

با سلام خدمت جناب آقای مهندس طبسی ،من یک محاسب  سازه هستم که برای طراحی یک ساختمان اداری تجاری و نصب آسانسورهای آن کارفرمای مربوطه از هم درخواست دفترچه محاسبات سازه ایی کلیه بخش های آسانسور رو کرده ،اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که روش محاسبات و طراحی اجزا به چه صورتی می باشد؟با تشکر

با سلام
موردی که به آن اشاره شده گسترده و متنوع می باشد و باید مطالعات جامعی انجام پذیرد.

لذا پیشنهاد می شود در این سایت و دیگر منابع دنیای مجازی راجع به منابع سئوال مورد نظر تحقیق نمائید.
به عنوان نمونه برای کسب اطلاعات مرتبط در این سایت می توانید موارد زیر را مطالعه فرمائید:

موفق باشید

با سلام

جناب آقای مهندس طبسی کاملا معرفی کرده است فقط  خواستم راه میان بر برای شما داشته باشم

از آنجایی که کل بار وارده آسانسور بر روی فونداسیون سقف چاهک می باشد و سقف نیز بر روی آهن کشی است و آهن کشی از پایین بر روی یک سازه بتی قرار دارد و به طبقات فقط برای ثابت ماندن  وصل می شود  می توان نتیجه گرفت که باید در ابتدا ظرفیت آسانسور و کل بار وارده بر آسانسور را دانست و سازه فلزی یا همان آهن کشی را بر حسب آن  داده ها محاسبه کرد

 

مثال : برای یک آسانسور پنج طبقه تقریبا 5 تن بار وارد میشود حال از چه نبشی و ناودانی برای استوار ماندن آن نیاز است باید حساب شود

 

 

 

باسلام. جناب طبسی اگر لطف کنید و بفرمایید تفاوت بین اینکه سیم بکسل از روی فلکه موتور به کابین متصل شود یا از روی فلکه هرزگرد به کابین متصل شود در چیست، بسیار سپاسگزار خواهم بود. در ضمن کدامیک نسبت به دیگری ارجحیت دارد؟ سپاسگزارم.

با سلام

در باره این موضوع پرسش و پاسخ های زیادی در سایت پارس لیفت انجام شده است که می توانید با مطالعه این بخشها از آن مطلع شوید، به عنوان مثال مطلب:

ضمن اینکه اگر نگاهی به کاتالوگها و پلان های کابین و موتور و چاه آسانسور مربوط به برندهای مطرح دنیا داشته باشیم، در اکثر آنها سیم بکسل فلکه اصلی به سمت کابین قرار دارد.

 

با سلام و خسته نباشید

آیا می شود فضای لابی جلوی درب آسانسور را حذف کرد و مستقیما درب داخل واحد باز شود و هر سه طبقه  اینچنین باشد .

                          با تشکر

با سلام

با توجه به فضای عمودی چاه آسانسور، و ورودی های درب طبقات که می تواند"

 • در یک راستا و جهت قرار گیرد
 • یا درب طبقه مربوط به آسانسور با کابین دو طرف درب روبرو باشد
 • و یا کابین به صورت درب جانبی طراحی شده است، مورد فوق را می توان اجراء کرد، اما مشروط باینکه امکان استفاده از راه پله، یا پله اضطراری وجود داشته باشد، تا در صورت خرابی آسانسور، افراد حاضر در طبقات، تا رفع نقص آسانسور، در واحد ها محبوس نشوند.

درب آسانسور که مستقیم به آپارتمان وارد می شود www.parslift.com

 

نمونه ای از آسانسور که مستقیما" به آپارتمان وارد می شود، از نوع کابین با دو درب جانبی

البته با در نظر گرفتن مواردی به شرح زیر، شاید موارد و شرایط دیگری هم باشد که باید دوستان و همکاران گرامی در این رایطه اگر طرح، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارند در بحث مشارکت فرمایند.

 • اگر هر سه طبقه اختصاصی و یا مربوط به یک نفر و تردد افراد دیگر طبقات در واحدها بلامانع باشد، مشکلی نخواهد داشت.
 • اما اگر واحدها مستقل باشد، با در نظر گرفتن تمهیداتی می توان درب مستقیم به واحد باز کرد، مشروط به اینکه دربی که به طبقه باز می شود، عیر از قفل  مخصوص درب آسانسور، مجهز به قفل اختصاصی مربوط به هر واحد باشد و  افراد دیگر طبقات نتوانند به آن طبقه وارد شوند. (با توجه به نوع درب لولایی در طبقات)
 • و یا اینکه اگر از دربهای آسانسور اتوماتیک است، در هر طبقه دربی جداگانه ویژه هر واحد طراحی و نصب گردد، که این درب نیز باید حتما با سیستم مدار ایمنی آسانسور هماهنگی داشته و موارد ایمنی خاص آن نیز لحاظ شده باشد.( در این نوع درب هرگز نباید آسانسور با باز بودن آن حرکت کند)
 • موضوع مهمی که احتمالا" باید مورد بررسی قرار گیرد، زمانی است که غیر از ساکنین ساختمان، فرد یا میهمان در کابین باشد، که در این شرایط تا درب واحد توسط فردی از داخل باز نشود، آسانسور باید متوقف باشد؟

 

با سلام خدمت جناب آقای مهندس طبسی
خیلی ممنون از مطالب ارائه شده
در مورد تعیین کلی توان موتور آسانسور در ظرفیت های مختلف و تعداد طبقات گوناگون چطور میشود موتوری با تناسب ان ساختمان انتخاب کرد، اگر راحل علمی دارد ممنون میشوم ارائه کنید
با تشکر از لطف شما

سلام، مرسی از مطالب مفیدتون.

ما مشغول اجرای پروژه تجاری هستیم که اسانسور ها دوتایی یا سه تایی در کنار هم قرار دارند(چسبیده به هم)

آیا باید فاصله ای بین انها با دیوار در چاله یا ارتفاع اسانسور قرار بدیم؟

ممنون میشم راهنمایی کنید.

با سلام

با توجه به پرسش و پاسخ های قبل در رابطه با شرایط ایمنی فواصل بین دو یا سه آسانسور در چاههای مشترک می توانید با مطالعه این بخش ها اطلاعات لازم را بدست آورید.

 

فاصله مورد نیاز برای چاههای مشترک بین آسانسورها www.parslift.com

 

به عنوان نمونه مواردی مثل:

با سلام.

در یک پروژه سازه بتنی 4 سقفه،صفحه های فلزیی که آرماتوربند در تیرهای بتنی کار گذاشته به گفته نصاب آسانسور،در جای اصلی قرار ندارن و مجبور به کارگذاری دوباره صفحه ها هستیم. می خواستم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید که با کمربندهای فلزی و جوش دادن صفحه ها روی آن اقدام کنیم یا با کاشت میلگرد و استفاده از چسب بتن و ... از طرفی به گفته جوشکار،استفاده از کمربند فلزی احتمال لقی یا شل شدن داره با توجه به نوع بار وارده از اسانسور در طول زمان ..

لطفا کمک کنید و راهکار اصولی تر رو پیشنهاد بدین.

دوست عزیز سلام

 

 برای ساختمان ۵ طبقه استفاده از نبشی نمره  10 رایج است.اتصال ستونها به پلیت های ساختمان فقط حکم نگهدارنده آن به طرفین است، زیرا بار عمودی را ستونها تحمل میکنند و ستون ها یا همان چهار عدد نبشی که با هم کلاف میشوند تمام بار را به صورت عمودی به کف چاه منتقل میکنند هیچ وقت صفحه های فلزی بین طبقات وظیفه نگه داشتن بار عمودی را ندارند

شما زیر چاهک را آرماتور بندی کنید و زیر هر ستون یا نبشی را صفحه کار بگذارید.

صفحه ها ی بین طبقات را به حالت دستک هم میتوانید انجام دهید در ضمن کل بار وارده آسانسور مورد نظر بیشتر از 5 تن نمیتواند باشد نگران نباشد

سلام دوست عزیز

مقررات ملی ساختمان برای ساختمانهای نوساز محل قرار گرفت آسانسور را در وسط راه پله ها خلاف میداند.

 

آسانسور نباید در فضای داخل راه پله نصب گردد www.parslift.com

 

به دلیل اینکه وقتی یک واحد مسکونی در طبقه دوم دچار حریق شود ساکنان طبقات بالا در ساختمان محبوس می شوند

سلام آقای عمادین.اگه تمام نیرو به کف چاه منتقل میشه پس چرا من یه جایی دیدم که آهن از کف آزاد بود ولی آسانسور به درستی کار میکرد

سلام دوست عزیز

سازه و یا اسکلت آهن کشی هیچ تاثیری در روند کار آسانسور ندارد ولی آن آهن کشی راکه شما دیدید در اثر زلزله تخریب میشود و ممکن است سازه بریزد پایین اساس اسکلت هر چیز از زیربنا انجام میگیرد به همین دلیل بود که در برگه مهندس ناظر تاکید شده بود کف و سقف چاهک مورد تایید است

با سلام 

لطفا دوستان بفرمائید مبلغ 27 میلیون تومان جهت خرید اقلام زیر معقول است یا خیر ؟

درب کابین : تمام اتوماتیک سلکوم ترکیه

پوش باتن : ساخت شرکت پژوه (اسدی) و صفحه استیل مجهز به نمراتور دیجیتالی و جهت نما برای طبقات و کلید زنگ و روشنایی اضطراری و نمارتور کابین LCD

گاورنر : آسان شایان

موتور گیربکس : آلبرتوساسی با توان 5/5 کیلوات ساخت اسپانیا کوبله فابریک به صورت کاملا وارداتی دارای فن خنک کننده 

سیستم فرمان و کنترل : میکرو پروسسوری مجهز به  motor safe دارای نمایشگر LCD

جعبه ریویزیون : مجهز به کلیدهای حرکت بالا و پایین و استپ و پریز

تراول کابل : مارک T.K.N WAER ساخت ترکیه

سیم بکسل : ساخت ترکیه

ترمز اضطراری : ساخت داخل

ضربه گیر : از نوع پلی اورتان جهت کابین و کادر وزنه

 

با سلام 

اطلاعاتی که لطف کردین گذاشتین بیشتر در مورد اسانسورهای ساختمانی است ایا اطلاعاتی در مورد نصب سازه اولیه در سازه فلزی دارید اگه هست ممنون میشم  با توجه به شرایط کارم متشکر میشم در اختیارم قرار بدهید

با سلام

در طراحی ساختمان جهت استقرار آسانسور مناسبترین نقاط را از نظر ایمنی و دسترسی ساکنین به آسانسور در نظر می گیرند. در ساختمانهای اسکلت فلزی، سازه یا آهنکشی چاه آسانسور ضمن اینکه مستقل اجراء می گردد، اما طراحی نقشه سازه اسکلت فلزی چاه آسانسور معمولا" توسط مهندسین معمار با هماهنگی شرکت های فروشنده آسانسور طبق نقشه های اجرایی مربوطه و بر اساس ظرفیت و نیروهای دینامیکی آسانسور ترسیم می گردد.

اما در هر صورت آهنکشی چاه آسانسور نیز بوسیله دستک، پلیت، زیر سری و یا جوش به ستونها، پل های طبقات، یا کلاف آهن طبقات ساختمان متصل می شود.

در باره این موضوع مطالب زیادی در سایت درج شده که مطلب زیر نمونه ای از چاه آسانسور مستقل بیرون از ساختمان می باشد:

با سلام خدمت شما دوستان منظور من از سازه فلزی ساختمان اسکلت فلزی نبود منظور من در سازه هایی هست که مانند ساختمان صلب نیستند وتحت بارها و تنش های مختلفی هستند میخواستم اگر اطاعاتی در مورد نصب سازه فلزی اولیه دارند در اختیار بنده قرار بدهید متشکرم.

باسلام و احترام خدمت دوستان

زمینی دارم که مساحت آن بسیار کوچک است و مجوز شهرداری چهار طبقه ( دو تا دوبلکس) با آسانسور می باشد که 8.5طول و 5.5عرض زیر بنا  می باسد نقشه ای که برایم کشیده اند فضای آسانسور را 140*160 گذاشته آیا می شود فضا را کمتر از این مقدار قرار داد؟

متاسفم در صنعتی فعالیت می کنم که تمامی مسائل به راحتی به عموم مردم (که عمدتا کارفرمای ما هستند) نمایش داده میشه.

شما در کدام صنعت همچین سایتی رو دیدید که به راحتی تمامی مسائل و اطلاعات فنی و تخصصی را به عموم مردم نشان دهد

همین شماها هستید که باعث شدید کارفرما به خودش اجازه دهد به یک تکنسین یا مهندس آسانسور بگوید "آسانسوری" وقتی شما برای خودتان ارزش قائل نشید هیچ کسی برای شما ارزش قائل نمیشه

بطور مثال الان طرف یک مغازه باز کرده یک دونه دستگاه کپی تو مغازه و چهارتا برگه آچار گذاشته، اسم مغازه رو گذاشته دفتر مهندسی اونوقت ما با این همه زحمت هنوز بهمان می گویند آســـــــــانـــــــــــســــــــورییییییی

تا کی .............

با این طرز فکر لیاقت شما همان لقب اسانسوری هست. کسانی مثل شما ابروی صنف رو برده . دوست دارید هر کاری خواستید انجام بدید و کارفرماتون هم چیزی ندونه. متاسفام برات اسانسوری 

سلام مشکلی نیست بتون سقف آسانسور روی تیرآهن بیاید یا باید فقط وسط تیرآهن بتن ریخته شود

 

با عرض سلام مجدد و تشکر بخاطر پاسخگویی مهندسین و کارشناسان محترم. قبل از هر چیز بخاطر سوالات متعدد و مزاحمت های زیاد عذرخواهی می کنم. بدلیل محدودیت فضا می بایست در مورد ابعاد راه پله و آسانسور حداقل ها رو درنظر بگیریم. از آنجائیکه تخصص مدیران این سایت در رابطه با آسانسور و پله برقی است و این دو با موضوع راه پله همپوشانی دارن فکر کردم این احتمال وجود داره که بتونم از اینجا راهنمایی دقیق دریافت کنم.

بصورتیکه قبلا گفتم قصد داریم در زمینی با مساحت کم یک آپارتمان در دو یا حداکثر سه طبقه(همکف، اول و دوم) بسازیم، البته باید به این نکته اشاره کنم که واحد های این طبقات(بصورت دوبلکس و تریپلکس نبوده و) از هم مستقل و مجزا هستن. آیا این امکان وجود داره که باکس پله(چاهک پلکان) رو یک مربع 2*2 در نظر بگیریم؟ (خود من از نزدیک یک ساختمان مسکونی 4 طبقه رو مشاهده کردم که باکس بسیار کوچک مربع شکل داشت، بطوریکه پاگردها زیاد بودن و در حدفاصل بین هر پاگرد تا پاگرد بعدی فقط 3 یا 4 پله قرار داشت. هرچند امکان اندازه گیری نداشتم اما تصور می کنم 2*2 بود) در انتها تاکید می کنم از قوانینِ نوشته شده مطلعم منتها همونطور که گفتم به شخصه موارد خلافی که از جانب شهرداری بدون مشکل ارزیابی شده رو هم دیدم. با تشکر

سلام

من میخوام ی آسانسور با سه درب در جهت های مخالف نصب کنم. چاه آسانسور با نبشی 10 در چهار طرف ستون گزاری شده و کلافهای بین طبقات در پشت نبشی ها نصب شده است .

ابعاد بعد از آهنکشی 200*175 پشت تا پشت نبشی می باشد. در جهت طولی دو درب تونلی  و یک درب دیگر در زاویه نصب میشود.

با این شرایط سوالم اینه که

اولا آیا میشه من از آسانسور کششی دو به یک استفاده کنم ؟

دوم آیا میشه از ریل زاویه استفاده کنم چون از لیفتراکی زیاد راضی نیستم؟ و اگر میشه محل نصب گاورنر کجاست؟

با سلام

احتراما اطلاعاتی در مورد نحوه محاسبه اهن الات استراکچر مثل نبشی و کلافها و محاسبه فاصله ارتفاعی بین کلاف های افقی بفرمایید. ضمنا بفرمایید حداقل فاصله ریل های کابین و وزنه از دیواره کناری در اسانسورهای لیفتراکی باید چقدر باشد.

با تشکر فراوان از زحمات شما و وقت گرانبهایی که بصورت رایگان برای تعالی این صنعت هزینه میفرمایید.

با سلام خدمت دوستان
در رابطه با مشخصات موتور گیربکس یاران یه سری اطلاعات لازم دارم.میخواستم بدونم اگه کار کنم کیفیت حرکتیش با درایو خوب در میاد یا نه؟
چون واسه اولین بار میخوام کار کنم برا یه 5 طبقه با کابین ام دی اف هستش نیاز به راهنمایی بیشتر دارم.ممنون میشم جواب بدین

احتراما

مدت یکسال و نیم که وارد طبقه پنجم ساختمان نوسازی شدیم که صدای موتور و صداهای ناهنجار دیگر وارد واحد مربوطه میشود . نوع موتورسیکور mr13میباشد . در زمان حرکت خصوصا روبه بالا صدای موتور و نیز انگار بازار مسگرها در داخل چاه اسانسور فعالیت دارن .صداها به راحتی وارد واحد میشود کلاف بندی اهن داخل نیز در داخل دیوار ها می باشد . خواهشمند است راهی برای رهای این معظل اعلام فرمایید ضمن اینکه ساختمان با سازنده بصورت مشارکت ساخته شده ایا موظف به رفع مشکل میباشد ضمنا استاندارداسانسور هم گرفته . ایا الزام به عایق بندی کف اتاقک اسانسور و دیوارواحد دارد؟.

در شهرهای بزرگی همچون تهران، مشهد، اصفهان و ... بسیاری از ساختمان ­ها قدیمی هستند. از طرفی ساخت و ساز مجدد ساختمان، هزینه هنگفتی را برای مالکان به دنبال خواهد داشت. در نتیجه در مواردی، ساکنین این ساختمان ها برای راحتی بیشتر قصد دارند که آسانسور برای آن نصب کنند اما چون فضای داخلی ساختمان برای این کار نامناسب است، ترجیح مهندسین و متخصصان این حرفه، استفاده از نمای بیرونی ساختمان می ­باشد. به طور معمول، برای ساختمان ­هایی که در بیرون آن آسانسور نصب می ­کنند، از مدل­ های هیدرولیکی بهره می ­برند. چرا که در مقایسه با سیستم کششی به حفر چاه نیاز ندارد و طریقه­ نصب و راه اندازی آن نیز راحت تر است.

با توجه به تغییراتی که این روزها در بازار ارز به وجود آمده است و نوسانات شدید دلاری، قیمت آسانسورها و هزینه ­های نصب آن متغیر می ­باشد. قیمت نصب آسانسور بسته به شرایط ساختمان، نوع آسانسور، ابعاد و سایز آن و مواردی مانند تعداد ظرفیت آسانسور متفاوت است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.