سقوط آسانسور و چگونگی مواظبت از خود

 
تاریخ انتشار: یکشنبه, 1393/08/04 - 15:56 توسط طبسی

آسانسورهای مدرن دارای چندین سیستم ایمنی  جهت جلوگیری از سقوط می باشند که مهمترین آن پاراشوت و گاورنر است، وظیفه این تجهیزات فعال کردن ترمز اضطرای آسانسور می باشد.
اولین ترمز ایمنی آسانسور در سال 1852 در آسانسور بکار گرفته شد و تا اواخر قرن مذکور اصلاحاتی در ترمز آسانسور ایجاد شد، اما تا همین اواخر سیستم ترمز آسانسور تفاوت چندانی با نمونه های آن در اوایل  سال 1900 نداشت.

سقوط آسانسور و روش مقابله با آن در کابین www.parslift.com

به هنگام سقوط آسانسور با توجه به فرصت بسیار اندک باید با خونسردی و سریع در حالت درست قرار گرفت و مانند فرد داخل کابین سراسیمه نبود


با روند پیشرفت تکنولوژی و فن آوری های جدید در صنعت آسانسور جهان و افزایش سرعت آسانسورها، تغیرات متنوعی در سیستم ترمز آسانسور بوجود آمد که عملا" سقوط آسانسور را به صفر می رساند. (مشروط به اینکه با استفاده از تجهیزات مناسب و طبق استانداردهای لازم نصب شده، و سرویس و نگهداری منظم شده و حتما" بازرسی ادواری آن انجام شده باشد )
متاسفانه اکثر اتفاقات سقوط کابین در آسانسورهایی رخ می دهد که فاقد تجهیزات دارای کیفیت و همچنین عدم رعایت موارد استاندارد می باشند.
طبق آمار احتمال سقوط آسانسور هیدرولیک نسبت به آسانسورهای کششی بیشتر است، زیرا در آسانسورهای هیدرولیک پیستون اصلی تحت فشار قرار دارد و از آنجا که در معرض جریان هوا و رطوبت بوده، عوارض گوناگون خوردگی و فرسایش اورینگها می تواند در ایجاد آن نقش داشته باشد. اما با توچه باینکه ارتفاع آسانسورهای هیدرولیک حداکثر حدود 22 متر و نهایتا" 7  طبقه می باشد ( گاهی 8 طبقه) در صورت وقوع هر نقصی در سیستم هیدرولیک و یا نشت و خروج روغن، به دلیل طولانی شدن خروج روغن، سقوط کابین به آرامی بوده و احتمال صدمات کم است.

 

در زمان سقوط آسانسور باید دراز کشید و با دست از سر محافظت نمود www.parslift.com

هنگام سقوط اسانسور چه بر روی شکم و یا اینکه به پشت دراز کشیده شود، باید به شکل درست سر را با دستان گرفته و از آن محافظت شود


آسانسورهای کششی و سیستمهای جدید مثل MRL و Gearless و ....نیز همانطوریکه در بالا توضیح داده شده، دارای ویژگی ها و ایمنی های متعددی هستند و با توجه به حساسیت بخش ایمنی آسانسور، قسمتهای متعددی وظیفه ایمنی و حفاظت این نوع آسانسورها را به عهده داشته و اگر یک  یا دو بخش از سیستم عمل نکند دیگر بخش های ایمنی از سقوط آسانسور جلوگیری می کنند.

بعید است به طور معمول در این آسانسورها با دلایلی چون: پاره شدن سیم بکسل و یا موارد دیگر سقوطی اتفاق بیافتد، اما گاهی، مخصوصا" آسانسورهای بی کیفیت و فاقد استانداردهای ایمنی دچار این مشکل می شوند.

  •  زمان سقوط کابین آسانسور به دلیل اثرات اصطکاک  هوای فشرده زیر کابین در چاه آسانسور شتاب آن و همچنین ضربه گیرهای کف چاه تا حدودی از شدت نیروهای وارده بر کابین می کاهد، اما به هر حال در مقایسه با آسانسورهای هیدرولیک و ساختمانهای کم طبقه، صدمات سقوط آسانسور در ساختمانهای بلند مرتبه به مراتب زیانبار و شدیدتر می باشد.

 

هنگام سقوط آسانسور باید به روی شکم یا پشت روی کف کابین دراز کشید www.parslift.com

بعضی کارشناسان معتقدند زمان سقوط آسانسور باید بر روی شکم خوابید و با دستان سر را گرفت


حال بر فرض مثال کابل آسانسوری پاره شود. با توجه باینکه به طور معمول:

  • در هر آسانسوری حداقل از 4 رشته کابل یا سیم بکسل استفاده می شود، احتمال پاره شدن همزمان تمامی کابلها یا سیم بکسلهای آسانسور بعید و حتی غیر ممکن است، حتی اگر از 4 رشته سیم بکسل 3 رشته ی آن پاره شود، همان تک رشته باقی مانده توانایی سالم رساندن آسانسور به مقصد را دارد.

افراد حاضر در کابین آسانسور با شتابی برابر با g یا همان شتاب جاذبه زمین، چند لحظه سقوط آزاد و بی وزنی و خلاء را در تمام اعضاء و جوارح بدن خود تجربه خواهند کرد.

شتاب  g چیست؟ G FORCE
گرانش زمین که به انگلیسی به آن Gravity of Earth میگویند و به اختصار به صورت g نشان داده می شود، شتابی می باشد که اجسام با این شتاب به سوی زمین کشیده می شوند.
واحد این کمیت در SI برابر است با متر بر مجذور ثانیه (متر بر ثانیه به توان 2) و یا نیوتن بر کیلو گرم که مقدار تقریبی این کمیت برابر است با 9.81 متر بر ثانیه به توان 2 – این بدان معنی است که صرف نظر از تاثیر مقاومت هوا، بر سرعت جسم در حال سقوط در نزدیکی زمین در هر ثانیه 9.81 متر بر ثانیه افزوده می شود.
پس هر گاه جسمی در حال حركت به طرف پائین سقوط نماید در هر ثانیه به اندازه‌ 9.81 متر به سرعتش افزوده می‌شود.

 

بهترین گزینه در سقوط آسانسور به پشت خوابیدن است www.parslift.com

در هنگام سقوط آسانسور دراز کشیدن کف کابین درست است مشروط به اینکه با دستان از سر حفاظت شود


حال وقتی فردی در کابین آسانسوری ناگهان متوجه حرکت شتابان و تند آسانسور یا سقوط به سمت پائین می شود، در فرصت بسیار اندکی که برای تصمیم گیری دارد چکاری باید انجام دهد؟

  • آیا همانطور در کابین بایستید؟
  • یا زانو ها را به حالت نیمه خم برای جذب ضربه نگه داشت مثل Skydiver
  • یا اینکه خود را به سمت بالا پرتاب کند؟
  • کف کابین با حالت چمباتمه بنشیند؟
  • یا کف کابین دراز بکشد؟

گرچه در چنین شرایطی نشستن بهتر از ایستادن است، به دلیل اینکه منطقه باسن به علت تراکم چربی و عضله تقریبا" حالتی شبیه فوم داشته و به همین جهت می تواند تا حدودی از نیروی g  خواهد کاسته، اما احتمال صدمه دیدن مهره های کمر و گردن وجود دارد.

هنگام سقوط آسانسور از ایستادن، نشستن و پریدن خودداری کنید www.parslift.com

هنگام سقوط آسانسور نشستن، ایستادن و پریدن بالا در داخل کابین نادرست است

گرچه بین کارشناسان در مورد چگونگی اسقرار در کابین در حال سقوط اختلاف نظر وجود دارد، اما بیشترین توصیه به روش دراز کش می باشد که تا حدود زیادی باعث پیشگیری از شدت آسیب و جراحات می شود.
اگر در حالت نیمه ایستاده و با زانوی نیمه خم شبیه زمان برخواستن از جا خود را نگهدارید، تا حدودی در برابر ضربه وارده انعطاف پذیر است، اما در هر صورت از احتمال صدمه دیدن مفاصل زانو و پاها و کمر و ستون فقرات و حتی شکستگی استخوان نباید غافل بود.
در حالت ایستاده  نیز فشار زیادی علی الخصوص  به گردن، ستون فقرات، مفاصل مچ پا و مفاصل زانو و اعضای داخل بدن وارد خواهد شد، به همین جهت همانطوریکه زمان فرود اضطرای هواپیما به مسافرین آموزش داده می شود که متکایی را روی زانو گذاشته و تا جایی که امکان دارد خم شده و سر را به متکا نزدیک کنند، در زمان سقوط کابین آسانسور مسطح کردن بدن بر روی کف کابین یا خوابیدن  روی کف کابین بهترین حالت می باشد(ترجیحا" در مرکز کابین) گرچه در این رابطه نیز نظرات مختلف است:

 

ایا به پشت خوابیدن بهتر است؟ یا به روی شکم؟www.parslift.com

بعضی معتقدند در زمان سقوط آسانسور باید بر روی شکم دراز کشید و گروهی، به پشت خوابیدن را توصیه می کنند! اما در هر دو حالت مواظبت از سر مهم است

  • بعضی معتقدند به دلیل حالت ارتجاعی شکم دمرو خوابیدن بهتر است 
  • گروهی دراز کشیدن به روش طاقباز را توصیه می کنند.

اما در هر دو روش باید برای حفظ سر و مغز با دست متکایی برای سر بسازیم و سر در میان بازوان پناه داده شود تا با کاستن از ضربات احتمالی به سر و مغز جلوگیری گردد، این روش جزئی از پژوهش آقای  Eliot H Frank مهندس تحقیقات مرکز مهندسی تکنولوژی ماساچوست در رابطه با پوزیشن مسافر در زمان سقوط آسانسور می باشد. البته حتی در این وضعیت اگر ضربه وارده شدید باشد احتمال صدمه دیدن استخوانهای نازک سینه بعید نیست.

با این روش، نیرو و ضربه وارده در تمامی مناطق بدن توزیع شده و از وارد آمدن وزن دیگر قسمتها به یک نقطه از بدن (مثل حالت ایستاده) که تا 10 برابر ضربه قوی تری ایجاد می شود، جلوگیری می کند و لذا ضربات در تمامی نقاط بدن تقسیم و از شدت آن کاسته می گردد.
پس با توجه به نکات فوق وقتی کابین به سمت پائین در حال سقوط می باشد، به دلیل شتاب گرانشی شدید که حدود 10 برابر حالت عادی می باشد، اگر به صورت ایستاده یا نشسته قرار گرفته باشیم، وزن طبیعی بدن  و نقاطی که وزن آن به دیگر قسمتها منتقل می شود، ده برابر سنگین تر شده و در اثر سنگینی و شوک ضربه نهایی صدمات جبران ناپذیری به اجزاء  بدن وارد می شود.
رعایت موارد فوق بشرطی میسر است که در زمان بسیار کوتاه حادثه افراد خونسردی خود را حفظ کرده و در کوتاهترین زمان ممکن خود را با شرایط موجود با توجه به تعداد نفرات و مساحت کابین هماهنگ  نموده و تصمیمات لازم  را سریعا" اتخاذ نمایند.
مطلبی که تذکر آن لازم است، در شرایط سقوط کابین و در زمان برخورد آن به ضربه گیرهای ته چاه احتمال دارد قطعاتی از سقف کابین جدا و سمت به پائین پرتاب شود، که در این شرایط نیز باید مراقب صدمه دیدن سر و صورت نیز بود.(بشرطی که وزنه های تعادل با دقت و صحیح در قاب وزنه مهار شده باشد و وزنه ای از بالا بر روی سقف کابین سقوط نکند)

 

سلام- چقدر جالب و خوندنی بود این موضوع- اصلن تا حالا بهش فکر نکرده بودم- خداکنه برای کسی پیش نیاد اما اگه یه موقعی اتفاق بیفته دونستن مطالبش خیلی کمک میکنه -استاد طبسی ممنون

با سلام و تشکر از مطالب مفید و جالب استاد طبسی در این زمینه. بنده ایده ای دارم جهت جلوگیری از سقوط آسانسور که کاری شبیه کمربند ایمنی خودرو دارد .  در این طرح احتمال سقوط  کابین به صفر میرسد حتی اگر همه ی کابلهای آسانسور پاره شوند.

همکار مبتکر آقای علی خورشیدی

سلام

 طرحتون خیلی جالبه اگه ممکنه و برای حفاظت از ابتکارتون اشکالی پیش نمیاره یه خورده توضیح بیشتری بدی ممنون میشیم

موضوع جالب است ولی بنده با تمهیداتی که در آسانسور دیده ام سقوط این وسیله را غیر ممکن کرده است اگر در روزنامه ها و جراید می شنوید که اسانسوری سقوط کرده است به علت سقوط توجه نمی کنیم

امید وارم کسی تصادف نکرده باشد  اگر دیده باشید متوجه میشوید که در زمان حادثه فرصتی  برای عکس العمل وجود ندارد 

در سقوط آسانسور به نظر من بدترین حالت دراز کشیدن است.چون تمام ضربه به شکم و سر وارد میشود و اگر کف سنگی کابین بشکند بسیار خطرناکه.و صدای ناهنجار سقوط درد اوره.و اگر آیینه کابین بشکند بر روی شخص میریزد

با وضع تکنولوژی مورد استفاده در آسانسور ها که می بایست یک ستون بتنی در کف چاهک آساسنور تعبیه شود به هنگام برخورد، این ستون بتنی ساختار اتاق را در هم شکسته و وارد اتاق خواهد شد و به مسافر ضربه ای کشنده وارد خواهد کرد!!!

بسیار جای تعجب دارد که چرا هیچ یک از مهندسان از این مشکل جدی یاد نمی کنند!!!

اگر کابین سقوط کنه بافری که زیر یوک نصب شده با ستون چاهک برخورد کرده و مقدار زیادی از شدت ضربه رو خواهد گرفت.جنس یوک محکم است و اجازه نخواهد داد که ستون چاهک ساختار کابین را در هم بشکند

سلام دوست عزیز

نقش سکوی های ضربه گیر کابین یا وزنه که به صورت بتونی یا فلزی در کف چاله آسانسور قرار دارد فقط برای جلو گیری ضربه سقوط از ارتفاع نمی باشد

 

نقش سکوهای ضربه گیر کف چاه آسانسور parslift.com

 

  بلکه باعث میشود اگر کابین با همان سرعتی که پائین می آید و میکروسوئیچ های شناسایی را ندید به هر دلیلی بر روی سکو بنشیند، اگر سرویسکار یا تعمیر کار در کف چاه باشد دچار حادثه نشود در حقیقت جان پناه سرویس کار است. ضمن اینکه برای سقوط آسانسور سیستم ترمز اضطراری را طراحی کرده اند.

درود ، اساتید عزیز من یک ایده دارم و اون اینه که در قسمت کف چاه آسانسور از یک فنر قوی و بزرگ استفاده بشه که موقع سقوط آسانسور جلوی ضربه به اتاقک گرفته بشه ، مطمئنا یک فنر قوی خیلی بهتر از ضربه گیری هستش که کف چاه آسانسور میگذارند،لطفا به این موضوع فکر کنید.

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا عبارت هفتصد و نود و پنج را به عدد بنویسید.