بازرسي آسانسور به زبان تصوير - قسمت اول

 
تاریخ انتشار: دوشنبه, 1392/09/04 - 11:52 توسط عذار

چک لیست

در این تحقیق میدانی که توسط یکی از اعضاء سایت پارس لیفت جناب آقای عباس عذار صورت گرفته، ایشان به بررسی مراحل بازرسی در قالب تصاویری که در طی پروسه بازرسی آسانسور گرفته شده است پرداخته اند.

برای درک بهتر موارد حائز اهمیت در پروسه بازرسی از آسانسور به بندهای استانداردی بر اساس استاندارد مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسورهای برقی به شماره 1-6303 نیز اشاره گردیده است.

بررسی پروسه بازرسی آسانسور به صورت گام به گام، ساده سازی هر گام با شرح کامل و تصاویر مرتبط و گویا از نقاط برجسته این مقاله می باشد. قسمت اول این مقاله به بررسی 3 گام اول این پروسه می پردازد که خواندن این مقاله را به کلیه دانشجویان، نصابان و عزیزان فعال در صنعت آسانسور توصیه می نمائیم.

در طی این مقاله به عیوبی اشاره گردیده است که در طی بازرسی های متعدد در شرکت تکین کو (نمایندگی اهواز) به صورت مکرر به عنوان موارد عدم انطباق به شرکتهای نصاب آسانسور اعلام شده است، لذا شایان ذکر است که گستردگی بازرسی آسانسور و ابعاد و تنوع آن در مجال تحقیقی در این محدوده، نمی گنجد.

پیشاپیش از راهنمایی های بی دریغ جناب آقای مهندس شفیعی که در تهیه این تحقیق به اینجانب کمک و مساعدت نمودند کمال تشکر و امتنان را دارم.

گام اول : درخواست بازرسی و مدارک مربوطه

در این مرحله کارفرما در قالب شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور درخواست بازرسی را در سیستم بازرسی آسانسور که تحت نظر موسسه استاندارد ایران است ثبت می نماید و موسسه استاندارد ایران امر بازرسی را به یک شرکت بازرسی آسانسور که دارای پروانه تایید صلاحیت می باشد محول می نماید.

کارفرما در قالب شرکت طراحی و مونتاژ و نصب آسانسور موظف به ارائه مدارک ذیل جهت بازرسی آسانسور می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:

 • 1. پروانه ساختمان
 • 2. تاییدیه مهندس ناظر در خصوص مقاومت کافی بنای احداث شده
 • 3. مدارک فنی آسانسور
 • 4. بیمه نامه آسانسور با توجه به ظرفیت آسانسور
 • 5. فیش واریزی در خصوص ارائه خدمات بازرسی که بر اساس تعداد توقف آسانسور تعیین می گردد .
 • 6. پروانه شرکت طراح و نصاب آسانسور
 • 7. تعهد در خصوص تامین ارت چاه آسانسور

(استاندارد 1-6303 بند1-1-16 و 2-16: در هنگام‌ درخواست‌ مجوز اولیه‌ برای نصب‌ آسانسور ،باید دفترچه‌ای مشتمل‌ بر اطلاعات‌ لازم‌ برای طراحی آسانسور و انتخاب‌ قطعات‌ اجرایی نصب‌ بر مبنای این‌ استاندارد ارائه‌ و مورد تأیید شركتهای خدمات‌ مهندسی ذیصلاح‌ قرار گیرد. لازم به ذکر است که این‌ دفترچه‌ یا پرونده‌ باید در هر حال‌ توسط‌ متصدی سرویس‌ آسانسور و یا شخص‌ یا سازمان‌ مسئول‌ برای انجام‌ آزمونها و بررسیهای دوره‌ای قابل‌ دسترس‌ باشد. موسسه‌ استاندارد، شخص‌ حقیقی یا حقوقی مسئول‌ انجام‌ آزمونها و بررسی های دوره‌ای را مشخص‌ میكند.)

گام دوم : ثبت آدرس و محل بازرسی و بررسی اطلاعات کلی ساختمان و آسانسور

در زمان بازرسی آسانسور ، بازرس باید نسبت به تطابق محل بازرسی با محل بازرسی قید شده در مدارک درخواست بازرسی اطمینان حاصل نماید و مشخصات آسانسور نصب شده را با مدارک ارائه شده تطبیق دهد. مواردی که در مرحله اولیه حائز اهمیت هستند عبارتند از:

 • 1. نام متقاضی
 • 2. نام شرکت فروشنده آسانسور
 • 3. محل نصب آسانسور
 • 4. شماره پروانه ساختمان
 • 5. تاریخ صدور پروانه ساختمان
 • 6. شماره پلاک ثبتی
 • 7. نوع آسانسور
 • 8. ظرفیت کابین بر اساس نفر و وزن (کیلو گرم)
 • 9. تعداد توقف
 • 10. سرعت حرکت آسانسور  (متر بر ثانیه)
 • 11. نحوه قرار گرفتن درب ها و تعداد آنها
 • 12. تعداد آسانسور در ساختمان مورد نظر
 • 13. نوع کاربری آسانسور : مسافر بری / مسافربر-باربر / خدماتی / ماشین بر
 • 14. نوع آسانسور : کششی / هیدرولیکی / وینچی

این مورد را همیشه مد نظر قرار دهید که غالبا" مرحله بازرسی و تایید آسانسور طی یک مرحله بازرسی اتفاق نمی افتد و در بازرسی اولیه موارد عدم تطابق به اطلاع نماینده شرکت فروشنده آسانسور ( شرکت نصاب آسانسور ) می رسد و شرکت نصاب آسانسور بعد از رفع موارد عدم تطابق در خصوص درخواست بازرسی مجدد اقدام می نماید.

لذا پیش از انجام فرایند بازرسی ، باید بازرس سوابق بازرسی پیشین را در صورت وجود پیگیری نماید. (مراحل بازرسی یک آسانسور از ابتدا تا انتها توسط یک شرکت بازرسی انجام می پذیرد.)

گام سوم : وارد شدن به چاهک آسانسور و بازرسی آیتمهای مربوطه

در این مرحله در حضور نماینده شرکت طراح و نصاب آسانسور و ترجیحا" مالک یا نماینده وی (کارفرما) نسبت به بازرسی چاهک آسانسور اقدام می شود، درب آسانسور را باز کرده و با فشار دگمه طبقات فوقانی و با استفاده از کنتاکتوری که در هنگام بازرسی همراه دارید درب آسانسور را در مدار قرار داده و کابین آسانسور را به سمت طبقات بالا هدایت می کنید، این در حالی است که درب طبقه آسانسور در پایین ترین طبقه باز است و امکان دسترسی ما به چاهک آسانسور جهت آغاز فرایند بازرسی فراهم می آید.

(استاندارد 1-6303 بند 2-2-3-4-5: حركت‌ آسانسور بطور خودكار باید منوط‌ به‌ قفل‌ بودن‌ در كابین‌ باشد ، . اگرچه‌ ، عملیات‌ مقدماتی قبل‌ از شروع‌ حركت‌ میتواندانجام‌ شود این‌ قفل‌ شدن‌ باید توسط‌ یك‌ وسیلهایمنی برقی ،كه‌ با بند 14-1-2 مطابقت‌ داشته‌ باشد ، برای سیستم‌ اثبات‌ شود.)

شماتیک کلی چاهک آسانسور

استاندارد: چاهک(Pit)، بخشی از چاه‌ است‌ كه‌ در زیر پایین‌ ترین‌ طبقه‌ آسانسور قرار دارد.

باز کردن درب طبقات آسانسور با استفاده از کلید سه گوش

بعد از فرستادن کابین به طبقات بالایی ، چاهک آسانسور قابل روئیت است ، پارامترهایی که در چاهک آسانسور باید مورد بررسی قرارگیرند عبارتند از:

1. اولین موضوعی که در بازرسی از چاهک آسانسور مورد توجه قرار می گیرد نحوه دسترسی به کف چاهک آسانسور است ، شما می توانید با استفاده از قراردادن پای خود بر روی سکوی ضربه گیر کابین و بهره گیری از چهار دیواری درب طبقه به داخل چاهک آسانسور وارد شوید لازم به ذکر است که برای پایین رفتن به چاهک هیچوقت از ریلهای کناری استفاده نکنید چون غالبا" آغشته به روغن و لغزنده هستند اما در صورتیکه ارتفاع چاهک آسانسور بیش از 2.5 متر بود استاندارد تمهیدات دیگری را در نظر گرفته است.

(استاندارد 1-6303 بند2-3-7-5: چنانچه‌ عمق‌ چاهك‌ از 5/2 متر تجاوز نماید ، بشرط‌ آنكه‌ طرح‌ ساختمان‌ امكان‌ آنرا بدهد ، دری نیز باید پیش‌بینی گردد. اگر هیچ‌ نوع‌ دسترسی به‌ چاهك‌ موجود نباشد باید در درون‌ چاه‌وسیله‌ ای دائمی (نردبان‌ یا پله‌) تعبیه‌  گردد تا از پایین‌ترین‌ طبقه در دسترس‌ ،رفتن‌ به‌ كف‌ چاهك‌ با ایمنی مقدور باشد . این‌ وسیله‌ نباید در مسیر حركت‌ تجهیزات‌ آسانسور قرار گیرد.)

داخل چاهک آسانسور

2. كف‌ آن‌ باید صاف‌ و تقریبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی كه‌ ضربه‌گیرهاو پایه ریلها و وسایل‌ مكش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند. .(استاندارد 1-6303 بند1-3-7-5)
3. وجود دو سکو ضربه گیر به منظور کابین و وزنه تعادل به ارتفاع حداقل 50 سانتیمتر .
4. کف چاهک باید تمیز و عاری از هرگونه زباله و آلودگی باشد.

وجود زباله در کف چاهک آسانسور

5. در زمانی که کابین روی ضربه گیر فشار می آورد باید در چاهك‌ فضای كافی حداقل‌ ، برای قرارگیری مكعبی به‌ ابعاد  m 0/1* m 6/0* m 5/0 بر روی یكی از وجوهش‌، موجود باشد.(استاندارد 1-6303 بند3 -3-7-5)
6. اطمینان از نصب و عملکرد كلیدی كه‌ با بازشدن‌ در چاهك‌ جهت‌ توقف‌ و نگهداشتن‌ آسانسور ،در دسترس‌ باشد، و از لحاظ‌ ایمنی حالت‌ روشن‌ و خاموش‌ كلید باید مشخص‌ باشد.(استاندارد 1-6303 بند4-3-7-5 و 7-15)

دکمه استاپ قارچی که در کنار درب ورودی به چاهک نصب گردیده

7. وجود یك‌ پریز الكتریكیی (استاندارد 1-6303 بند4-3-7-5) (استاندارد 1-6303 بند 1-6-13: تغذیه برق ‌ پریزهای مورد نیاز روی سقف‌ كابین‌ ، در اطاقهای فلكه‌ و موتورخانه‌ و چاهك‌باید از ‌ تغذیه‌ سیستم‌ محركه‌ مستقل‌ باشند. این‌ عمل‌ می تواند یا بوسیله‌ یك‌ مدار جداگانه‌ و یا از طریق‌ اتصال‌ به‌ خط‌ تغذیه‌ سیستم‌ محركه‌ قبل‌ از ورود به‌ كلید اصلی انجام‌ گیرد.)

پريزهاي مورد نياز برای سقف كابين

8. بررسی وضعیت سیم کشی ها در چاهک آسانسور  ( تمامی سیمهای مربوطه باید در خرطومی قابل انعطاف قرار بگیرند و داکتها باید دارای روکش بوده و تنها بر روی دیواره ها در آسانسور به کار روند.
9. بررسی وضعیت NF ها در چاهک آسانسور (استاندارد 1-6303 بند1-5-10: كلیدهای حد نهایی باید وجود داشته باشند. این كلیدها باید در نزدیكترین محل به بالاترین و پایین ترین طبقه ، بدون خطر عملكرد اتفاقی ، نصب شده و عمل نمایند. این كلیدها قبل از برخورد كابین (یا وزنه تعادل در صورت وجود) به ضربه گیر باید عمل نمایند. اثرعملكرد كلیدهای نهایی باید در خلال فشرده شدن ضربه گیرها هم ادامه داشته باشد.)

كليدهاي حد نهايي در چاهک آسانسور

10. بررسی وضعیت آهنکشی چاه در قسمت چاهک آسانسور و نحوه اتصال به براکتها و ریلها :نصب ریلها به براكتها و به ساختمان باید به نحوی باشد كه اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن  بصورت خودكار یا با تنطیم ساده، جبران نمود.حركت لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براكتها شود.

وضعیت آهنکشی چاه آسانسور

11. بررسی وضعیت ریلها و بیس پلیت ریلها در کف چاهک آسانسور.

وضعیت ریلها و بیس پلیت ریلها

12. روشنایی باید توسط‌ یك‌ لامپ‌ در حداكثر 5/0 متری از کف چاهک تامین گردد. (استاندارد 1-6303 بند 5-9 : چاه‌ باید به‌ روشنایی دائمی الكتریكی مجهز باشد بطوریكه‌ در اثناء تعمیرات‌ یا سرویس‌  ، حتی زمانیكه‌ همه‌ درها بسته‌اند روشن‌ باشد . این‌ روشنایی باید توسط‌ یك‌ لامپ‌ در حداكثر 5/0 متری از بالاترین‌  و پایین‌ ترین‌ نقاط‌ چاه‌ و در میان‌ چاه‌ نیز در هر حداكثر 7 متری یك‌ لامپ‌ ، به‌ شرط‌ آنكه‌ این‌ تعداد لامپ‌ روشنایی كافی ایجاد نمایند ، تأمین‌ گردد.)

فلکه و وزنه کشنده چاهک آسانسور

13. کف و دیواره های چاهک باید از مواد نسوز و با دوامی ساخته‌ شوند كه‌ عامل‌ ایجاد گرد و غبار نباشند. ( استاندارد 1-6303 بند 3-5) (در بسیاری از موارد دیواره ها گچکاری می شود که باید رنگ کاری بعمل آید.) و همچنین فاقد هر گونه درز باشد. (استاندارد 1-6303 بند 1-2-5)

ناصاف بودن دیواره چاهک آسانسور

14. در چاهک آسانسور نباید چیزی جز آنچه در خصوص عملکرد آسانسور است موجود باشد. (استاندارد 1-6303 بند 8-5)
15. زمان بازرسی در چاهک آسانسور باید اطراف درب طبقه را که در پایین ترین طبقه است را بررسی نمود و از یکنواخت بودن و عدم وجود درز در اطراف آن اطمینان حاصل کرد: (استاندارد 1-6303 بند 2-4-5: كل‌ مجموعه درهای طبقات‌ و دیواره‌ هایا بخشی از دیواره‌ ها كه‌ در سمت‌ ورودی كابین‌ قرار می گیرند بجز ناحیه‌ ای كه‌ درب‌ عمل‌ میكند ،باید بدون‌ روزنه ‌ باشند.)

عدم وجود یکنواختی در اطراف در طبقات

16. در خصوص دربهای اتومات باید یک سینی در پایین درب طبقه در قسمت دیواره چاهک آسانسور تعبیه گردد.

عدم وجود سینی در زیر درب طبقه به سمت دیوار چاهک

17. بررسی ارت آهنکشی در صورتیکه در چاهک نسب شده باشد .(ممکن است ارت چاه در قیمت بالاسری نصب گردد.)

سیم ارت باید با پیج وصل گردد

18. در خصوص گاورنر به کار رفته ، طناب گاورنر  باید بوسیله‌ فلكه‌ ته‌ چاه‌ كشیده‌ شود، حركت‌ این‌ فلكه‌ (یا وزنـه كشنده طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد.(استاندارد 1-6303 بند5-6-9-9) در چاهک آسانسور این فلکه و وزنه کشنده به همراه طناب قابل روئیت و کنترل می باشد. (در این مرحله هنوز قسمت اصلی گاورنر را که در موتورخانه قرار دارد بازرسی نکرده اید-به گام دوازدهم رجوع گردد)

رعایت فاصله بین وزنه کشنده طناب گاورنر و کف چاهک

استاندارد : گاورنر over speed Governor، وسیله‌ ای است‌ كه‌ وقتی آسانسور به‌ هر دلیل‌ به‌ سرعتی بیش‌ از مقدار تعیین‌ شده‌ می رسد ، فعال‌ شده‌ و ضمن‌ قطع‌ جریان‌ برق‌ موتور ،عملكرد سیستم‌ ترمز ایمنی را سبب‌  می شود.

زبانه توقف در گاورنر

19. به منظور اطمینان از مقاومت مکانیکی کافی کف و دیواره ها حتما" باید تاییدیه مهندس ناظر ساختمان روئیت و ضمیمه مدارک بازرسی گردد..(استاندارد 1-6303 بند3-5 : سازه چاه‌ آسانسور ،حداقل‌ باید بتواند تحمل‌ نیروهایی كه‌ بطور معمول‌ بدان‌ واردمی شوند را داشته‌ باشد . نظیر نیروی وارده‌ از سیستم‌ محركه‌ ، نیرویی كه‌ توسط‌ ریلهای راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی بدان‌ وارد می گردد، نیرویی كه‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریكنواخت‌ بار در كف‌ كابین‌ بوجود می آید ، نیرویی كه‌ در اثر عملكرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملكرد فلكه ضدپیچش‌  و انحراف طناب‌  و یا زنجیر جبرانی ‌ واقع‌ در ته‌ چاهك‌ تولید میشوند)

20. بررسی وضعیت قاب وزنه تعادل: در حالتی که شما در هنگام بازرسی در چاهک به سر می برید بدلیل بالا بودن کابین آسانسور طبیعتا" قاب وزنه تعادل در چاهک آسانسور قرار می گیرد و می توان موارد ذیل را در آن کنترل کرد:

 • 1. بررسی وضعیت کلی قاب وزنه تعادل و کفشک ها
 • 2. بررسی و ثبت نوع وزنه های به کار رفته شامل : وزنه های بتنی، چدنی و گالوانیزه
 • 3. ثبت تعداد وزنه های به کار رفته در وزنه تعادل
 • 4. نداشتن لقی قاب وزنه
 • 5. مهار صحیح وزنه ها در بالاترین ردیف وزنه ها :(استاندارد 1-6303 بند1-18-8: چنانچه‌ وزنه تعادل‌ از وزنه‌های  پر كننده مجزا تشكیل‌ شده‌ باشد ، باید برای جلوگیری از جابجایی آنها تمهیدات‌ مناسبی وجود داشته‌ باشد .برای این‌ منظور موارد زیر در نظر  گرفته‌ میشود.
  • 5.1. یا باید یك‌ چهارچوب‌ یاشبكه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ كند.
  • 5.2. در صورتیكه‌ فلزی باشند و سرعت‌ اسمی آسانسور از  1 m/s  تجاوز ننماید بانصب‌ دست‌ كم‌ دو میله مهار كننده‌ ، وزنه‌ ها را باید حفظ‌ و ایمن‌ نمود.)

وزنه ها چدنی داخل چاه آسانسور

عدم مهار وزنه چدنی

21. انجام فرایند اندازه گیری و ثبت در چاهک آسانسور، که شامل موارد زیر می باشد:

1. عرض و عمق آهنکشی

اندازه گیری عرض و عمق چاهک

2. ارتفاع چاهک آسانسور: (اندازه گیری از سطح اولین طبقه تا کف چاهک)

اندازه گیری ارتفاع چاهک آسانسور

3. دهانه ریل های کابین و وزنه تعادل

دهانه ریل ها

4. ارتفاع ستون کابین و قاب وزنه (حداقل ارتفاع ستونها 50 سانتی متر است). (استاندارد 1-6303 بند1-3-10: ضربه گیرها باید در پایین ترین حد مسیر حركت كابین و وزنه تعادل قرار گیرند . چنانچه ضربه گیرها به همراه كابین یا وزنه تعادل حركت میكنند، باید به یك پایه ستون با حداقل ارتفاع 5/0 متر در انتهای مسیر حركت برخورد نمایند.)

اندازه گیری ارتفاع ستون كابين و قاب وزنه

5. اندازه گیری فاصله بین دو سکوی ضربه گیر.

اندازه گيري فاصله بين دو سكوي ضربه گير

6. اندازه گیری فاصله بالای ستون ضربه گیر تا قسمت تحتانی ضربه گیر پلی اورتان.

اندازه گیری فاصله بالای ستون ضربه گیر تا قسمت تحتانی ضربه گیر

7. محل و وضعیت قاب وزنه نسبت به کابین
8. ثبت نوع و شماره سریال ضربه گیر : انواع ضربه گیرها عبارتند از : فنری ، لاستیکی و هیدرولیکی که قالبا" از ضربه گیر پلی اورتان در زیر کابین و وزنه تعادل استفاده می شود که با آنها بالا و پایین می رود. (ضربه گیر متحرک) با این وجود مطمئن شوید که نوع ضربه گیر متناسب با سرعت حرکت کابین در نظر گرفته شده است .

ضربه گیر لاستیکی آسانسور

(استاندارد 1-6303 بند5،4،3-3-10 : از ضربه گیرهاینوع فنری و لاستیكی فقط در صورتی میتوان استفاده كرد كه سرعت آسانسور از m/s 1 بیشتر نباشد. از ضربه گیرهای نوع فنری و لاستیكی با حركت برگشتی تدریجی ( باكمك فنر)، تنها در صورتی میتوان استفاده كردكه سرعت آسانسور از m/s 6/1 بیشتر نباشد.ضربه گیرهای نوع مستهلك كننده انرژی (هیدرولیك ) در هر آسانسوری، با سرعت های اسمی متفاوت میتواند بكار گرفته شود.)

( استاندارد 1-6303 بند8-15 : قید نام سازنده و آزمونی که بر روی آن انجام شده و مرجع آن به همراه شماره سریال آن الزامی است)

9. اندازه گیری و ثبت فاصله اولین براکت از کف چاهک آسانسور.

10.  فاصله بین براکتها (حداکثر مقدار موجود ثبت می گردد.)

اندازه گیری براکت ها

11. ثبت نوع تراول کابل مصرفی.

نوع تراول کابل مصرفی

با عرض سلام

باید به عرض همکاران گرامی برسانم که کل مطالب این تحقیق نزدیک به 100 صفحه می باشد که به دلیل حجم بالای تصاویر امکان نمایش کامل آن در یک مجموعه واحد نیست،  لذا مدیریت محترم سایت پارس لیفت لطف کردند و این تحقیق را در چند قسمت برای مطالعه همکاران و دوستان محترم آماده نمایش نمودند که آنچه مشاهده می فرمائید بخش نخست آماده شده می باشد.

لازم به ذکر است که انجام تستهای مورد نظر در بازرسی آسانسور هم یکی از گام های اساسی این تحقیق است که به زودی برای مطالعه دوستان عزیز در سایت پارس لیفت به نمایش گذاشته خواهد شد .

از توجه و اعلام نظر جنابعالی و دیگر همکاران گرامی کمال تشکر را دارم.

 

با تشکر و تقدیم احترام

عباس عذار

سلام به همکاران گرامی

تا  4 سال پیش هیچ گونه مقاله یا مطلب مناسبی در زمینه بازرسی آسانسور نوشته و یافت نمیشد، خوشبختانه با اقدام جالب آقای مهندس پیمان تبریزی که مقاله تحقیقاتی بر اساس بازرسی های میدانی انجام شده اش و با توجه با آشنایی وی با اشتباهات نصابان در نصب آسانسور اقدام به تدوین مقاله رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور کرد و حالا که آقای مهندس عباس عذار اقدام تنظیم تدوین و نوشتار مقاله مصور فوق کرد و به نظر می آید که کاشت اول مقالات در زمینه بازرسی آسانسور به خوبی در حال بارور شدن است.

سلام ضمن قبول نظرات دوست خوبمون، و قدردانی از همکاران گرامی مخصوصا" آقای تبریزی، آقای عذار و دیگر همکارانی که با ارسال مطالب مفیدشون ما را با خود همراه کزدند، نباید از نقش تاثیرگذار این سایت (سایت پارس لیفت) غافل شد، که با پشتکار و انتشار مطالب گوناگون این صنعت زمینه را برای ابراز نظرات جدید مساعد و فراهم نمودند و جا دارد از مدیران فعال این سایت تشکر نمود

در حالی که از انتشار این مقاله کمتر از یک ماه می گذرد،اما آمار نشان می دهد طی همین مدت کوتاه حدود 1000 بازدید کننده داشته است.

همیشه کار خوب اجر دارد، آمار بازدید کننده بالای این مقاله نشان دهنده موفقیت آقای مهندس عذار است و اجر زحماتی است که در تدوین این مقاله کاربردی شما کشیده اید من به سهم خود از جنابعالی تشکر و قدردانی نموده و منتظر مطالب جدید می باشم.

با عرض ادب و احترام

ضمن تشکر و قدردانی از همکاران گرامی که با پیامهای خود انرژی مظاعفی را بوجود می آورند، باستحضار میرسانم که قسمت دوم این مقاله به زودی توسط مدیریت محترم سایت پارس لیفت منتشر خواهد شد، لازم به ذکر است که تمایل دوستان و همکاران محترم به این مقاله باعث افتخار اینجانب به عنوان عضوی کوچک از این صنعت است .

مجددا" از توجه و لطف کلیه دوستان و همکاران خصوصا" مدیران محترم سایت پارس لیفت که در انتشار این مقاله نقش اصلی را ایفا می کنند ، کمال تشکر و امتنان را دارم.

نظر به اینکه حدود 1 سال از ساخت مجتمع مسکونی اینجانب میگذرد  چگونه یا به چه روشی میتوان از کیفیت آسانسور موجود اطلاع حاصل نمود . مرکزی را در تهران جهت این امر معرفی فرمایید    با تشکر

سلام به آقای توسلی 

بررسی کیفیت اجناس استفاده شده توسط "کارشناسان سندیکای آسانسور و پله برقی ایران" مستقر در دفتر سندیکای صنعت آسانسور و پله برقی واقع در خیابان ستار خان انجام می گردد. و

اما اگر  میخواهید آسانسور شما تائید استاندارد داشته باشد میبایستی توسط شرکتی که دارای پروانه  طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت ،معدن و تجارت است برای بازرسی ادواری از آسانسور خود اقدام کنید.

با سلام و احترام، ضمن تشكر از زحمات شما عزيزان و آقايان تبريزي و عذار بخاطر ارائه مطالب مفيد راجع به بازرسي آسانسور ،اميد آن دارم كه اینگونه مطالب پیوسته ادامه داشته باشد.

توفيق روز افزون حضرات را از خداوند خواهانم. باتشكر بابامحمدي

احتراما" با عرض تشکر مجدد از شما دوست عزیز ، عید سعید فطر را خدمت شما ، کلیه کاربران محترم سایت پارس لیفت ، مدیران محترم سایت و همکاران و دوستان تبریک و تهنیت می گویم .

با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم آیا آسانسوری که تازه نصب شده و در هنگام توقف در طبقات صدای ناهنجاری میدهد و این صدای شدید ایجاد مزاحمت برای ساکنین طبقات بالا مینماید، آیا بازرس آسانسور مربوطه با وجود این نقص و صدا میتواند آسانسور را تایید کند یا خیر؟

در صورت تایید آسانسور توسط بازرس مربوطه، از کدام مراجع قانونی میتوان موضوع را پیگیری کرد؟

باسلام

دوست عزیز در ابتدا باید صدا بررسی شود .

به عنوان مثال اگر صدای لنت ترمز باشد شاید نیاز به تنظیم دارد یا شاید به دلیل نو بودن آن باشد .

هرصدایی ناشی از غیر استاندارد بودن آسانسور یا بی کفایتی بازرس نیست .

با شرکت پیمانکار یا شرکت واجد صلاحیت مشاوره نمایید .

با سلام

صدای غیر عادی حرکت یا زمان توقف آسانسور دلایل بسیاری دارد، همانطوریکه همکار گرامی (آقای رضا گلریز) مواردی را بطور مختصر بیان نموده اند.

موارد دیگری نیز وجود دارد که در پاسخ به یکی از کاربران (در اینجا) داده شده است.

البته بهترین گزینه استفاده از نظر متخصص مجرب و باصلاحیت می باشد.

باسلام از زحمات شما در مورد راهنمایی وبه تصویر در آوردن مراحل وموضوعات متشکرم
منطقه فعالیت نهاوند

 

با سلام

با شروع بلندمرتبه سازی از اواخر قرن هیجدهم، ضرورت استفاده و بهره گیری از آسانسور بشدت احساس شد. این نیاز تا جایی پیش رفت که "آسانسور و ساختمان" مکمل یکدیگر شدند، یعنی بدون آسانسور بلندمرتبه سازی، و بدون ساختمان بلند مرتبه، آسانسور بی معنی و غیر قابل باور.

"مقررات ملی ساختمان مبحث پانزدهم" شرحی کامل و مفصل در مورد آسانسور و طراحی آن در ساختمان میباشد که میتوان به عنوان مرجع از آن بهره گرفت.

همچنین "استاندارد ملی ایران به شماره 1-6303 و 2-6303" در مورد آسانسور میباشد که مطالعه موارد فوق پیشنهاد می شود.

در "استاندارد شماره 3548" نیز راجع به "مقررات ایمنی آسانسور" مطالب جامعی شرح داده شده است که بهره گیری از آن نیز موثر میباشد .

لذا کم توجهی و عدم اطلاع از تاثیر و نقش کلیدی آسانسور در ساختمان ها می تواند تبعات و اثرات منفی و گاهی مخربی برای ساختمانها داشته باشد.

با سلام و ارزوی سلامتی برای دست اندر کاران سایت از اطلاعات خوب شما سپاسگذارم و این اموزش شما باعث جلوگیری از هدر رفتن سرمایه کشور میگردد و  شایسته است مرتب به روز شود .   ابوالقاسم رحیمی 

سلام مهندس

براي تحقيق در مورد مسائل ايمني آسانسور دنبال مطلب بودم كه مقاله شمارو ديدم. خيلي مفيد و آموزنده بود

                                                                           

                                                                                انتصار سعيداوي

با سلام و تشکر از اطلاعات جامع و مفید سایت.

میخواستم شرایط استانداردی که معروف به 4شرط بالا و پایین در چاه آسانسور هست رو بدونم.خیلی ممنون

امروز در بازرسی یک مشکلی داشتیم بازرس آسانسور به ما گفت شرایط 4 گانه بالارو نداریم

1: فاصله از روی یوک تا سقف

2:جان پناه بالا

3: فاصله.... تا بالا ریل

4:؟

میخوام بدونم این موارد چی هست و اندازه دقیق هرکدوم چقدره؟

متاسفانه چاهک آسانسور ساختمان مسکونی ما آب می دهد و سطح حدود ده سانتی متر از آن را آب پر می کند . حالا چاره کار چیست ؟ آیا خطر دارد ؟ با توجه به نصب آسانسور چگونه می توان اقدام کرد ؟ البته آب معمولا پس از باران شدید جمع می شود و ما تمام تدابیر ار انجام دادیم . احتملا از چه منزل قدیمی همسایه است که امکان جلوگیری از آن نیست ؟ می توانیم با عایق کاری مشکل را حل کنیم ؟ راهنمایی کنید لطفا

سلام

اولین مشکلی که به نظر میاد، احتمال بروز خطا در ارت آسانسوره
که باید چاره اندیشیده بشه

چرا که بارها مشاهده شده بدلیل بروز نویز و یا درست کار نکردن سیستم ارتینگ مشکلات لا ینحل بوجود اومده و یا مشکلی بوجود اومده که حل کردنش نیاز به مبالغ زیادی داشته

اینکه با عایق بندی مشکل حل میشه، به نظرم موضعی و سطحی شاید مشکل حل بشه ولی احتمالاً ضررش به سازه ساختمان برسه
به هر حال باید دقیقاً موشکافی بشه و جلوی نشت آب گرفته بشه

با سلام
مشکل وجود "آب در چاه آسانسور" یکی از مشکلات جدایی ناپذیر بعضی از ساختمانها می باشد. مخصوصا" ساختمانهایی که دارای زیر زمین های چند طبقه بوده و در مسیر جریان آب های زیر سطحی می باشند، یا ساختمانهایی که در شمال و جنوب کشور و در نزدیکی دریا قرار دارند.

وجود آب یا رطوبت در کف چاه آسانسور عامل بروز بسیاری عوارض می باشد که همکار گرامی اقای یکتا به بخشی از آن اشاره نموده اند، جدای از مشکلات اتصالی برق و خطرات برق گرفتگی، کوتاه شدن عمر قطعات فلزی و الکتریکی در این محدوده به دلیل زنگ زدگی و از کار افتادن و ..........باعث توقفهای اجباری و خارج شدن از مدار سرویس دهی آسانسور نیز می شود.
لذا برای جلوگیری "ورود آب به چاله آسانسور" در طراحی ساختمانهایی که با مشکل ورود اب به کف چاه آسانسور مواجه هستند، سعی بر این است که پیش بینی های لازم دیده شود.

مهمترین شیوه های مقابله با این معضل و جلوگیری از ورود آب به کف چاه آسانسور عبارت است از: 

 • استفاده از مواد و عایق های ضد آب در بتون و مصالح منطقه کف چاه آسانسور در زمان احداث آن   
 • ایزولاسیون کامل محدوده چاه آسانسور با توجه به شرایط جغرافیایی محل ساختمان       
 • حفر چاه حذبی در کنار چاه آسانسور یا در محدوده نزدیک چاه آسانسور و هدایت مسیر آب کف چاله آسانسور به چاه جذبی   
 • ونهایتا" استفاده از پمپ اتوماتیک خروج آب "پمپ شناور" در کف چاه آسانسور و یا شیوه های دیگر

 

به خاطر دارم در سالهای گذشته چند دستگاه آسانسور واقع در خیابان خیام- بازار فرش وجود داشت که معمولا" در تمام نقاط گود زیر زمین و از جمله چاه آسانسور آب جمع می شد و اگر نسبت به تخلیه آن اقدام نمی کردند سطح آب تا تراز آب تحت الارضی بالا می آمد و در همان نقطه ثابت می ماند (حدود 60 سانتیمر)، لذا برای نقاط گود و از جمله کف چاه آسانسور پمپ تحلیه آب اتوماتیک نصب کرده بودند و کار این پمپها تخلیه دائم آب به جوی خیابان بود.
همین مشکل در یکی از چاههای آسانسور مترو- ایستگاه صادقیه  وجود داشت

 

 

تصویری که در بالا مشاهده می فرمائید مربوط به آسانسور مورد نظر در ایستگاه صادقیه (خط 2 متروی تهران) می باشد که حجم انباشته شده آب تقریبا" تا زیر کلاف براکتها و فلکه ته چاه و نیمی از ارتفاع سکوهای ضربه گیر بالا می آمد، که مسئولین با تخلیه آب و استفاده از هیتر حرارتی (جت هیتر) ابتدا کف چاه را کاملا" خشک نموده و با استفاده از مواد عایق و پوشش کامل دیوارها و کف و سپس ایزولاسیون کامل منطقه مورد نظر از ورود آب به کف چاه جلوگیری نمودند.
البته مشابه همین مورد را در پروژه نواب تهران نیز داشتیم که در زمان راه اندازی آسانسورها گاهی سطح آب به حدی در چاه آسانسور بالا می آمد که تراولینگ کابل و فلکه ته چاه و بخش زیرین قاب وزنه داخل آب می شد، که وقتی در کابین بودی صدای شرشر آب را به خوبی می شنیدی، که در این پروژه هم با تمهیداتی نسبت به عایق کف چاه اقدام نمودند.

در هر صورت باید حتما" از نفوذ اب و حتی وجود رطوبت در کف چاه جلوگیری نمود، البته این مورد را در مقالات مختلفی یادآوری نموده و باید مسئولین بازرسی آسانسور به موضوع توجه و دقت ویژه داشته باشند، تا از بروز حوادث احتمالی برق گرفتگی و ..... در این گونه آسانسور ها جلوگیری شود.

با سلام

در شمال کشور چون مسأله نفوذ آب از قبل پیش بینی شده است، باکسی از ورق ایزوله  شده به ابعاد طول و عرض چاله و عمق تعریف شده تهیه میکنند و در زمان آهن کشی (قبل از نصب ریلها) درون آهنکشی جایگذاری میکنند...

من مالک ساختمان هستم برایم اتفاق عجیب افتاد موتوری در ساختمان ما نصب شده موتور ترکی است که توسط یکی از افراد تاثیر گزار در صنعت اسانسور وارد می شود و روی پلاکش توانایی حمل بار را 320 کیلوگرم درج شده بود ولی آسانسور ما 6 نفر ه است پس از آنکه در بازرسی اول آسانسورمان این ایراد به عنوان عدم تطابق در گزارش بازرس ثبت شد قبل از بازرسی دوم وارد کننده به بازرس زنگ زده و گفت پلاک اشتباه درج شده و خیلی راحت پلاک موتور را عوض کرد. برای من جای سئوال دارد آیا موتوری با l/c وارد کشور شده ، می تواند دارای پلاک اشتباه باشد؟

   از شرکت ما خواسته شده تا سرویس نگهداری این آسانسور را عهده دار شویم ..... من که حرفی برای گفتن ندارم..........            

با سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز

 مشکل من اینه که ۱ روز بعد از تعویض روغن گیربکس متوجه نشت روغن از گیربکس شدم و دقت کردم دیدم  از دو طرف گیربکس یعنی قسمتهایی که یاتاقانها قرار داره نشت میکنه و البته از سمتی که فولی سیم بکسل قرار داره نشت بیشتری داره

میخواستم بدونم

 • آیا ریختن روغن بیش از اندازه مجاز میتونه دلیل نشت از قسمت یاتاقانها باشه ؟
 • آیا نوع روغنی که استفاده شده هم میتونی دلیل این مشکل باشه یا نه؟

دوستان خوبم ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.

با سلام و خسته نباشيد

احتراما راهنمايي بفرمائيد.  ساختمان 4 طبقه كه آسانسور هيدروليك غير مستقيم جك از بغل توسط يك سري افراد سودجو و بي تجربه نصب شده  که از زمان نصب تا كنون حدود 2 سال مي گذرد كه متوقف مي باشد.

اين شركت بي تجربه  2 سال در حال كار و بررسي بر روي اين آسانسور ميباشد كه طبق گفته ايشان استاندار اخذ شده البته هيدروليك استاندارد درست حسابي ندارد فقط زماني كه جهت استاندارد آمدند يك بار بالا و پايين مي روند اگه كار كرد استاندارد ميدهند لطفا راهنمايي بفرمائيد جهت شكايت از اين شركت بي تجربه بايد به كجا مراجعه كرد اگه امكان داره از اساتيد جواب را به ايميل ارسال نمايند پيشاپيش از راهنمايي  شما متشكرم.

با سلام لطفا راهنمايي فرمائيد.

آسانسور هيدروليك كه جك غيرمستقيم نصب شده گاورنر ندارد استاندارد مي باشد؟ يا مشكل پيش مي آيد؟

با سلام

آسانسور تازه نصب شده ما طوري هست كه كابل از گاورنر ته چاه وقتي كابين بين همكف و طبقه اول هست در ميره و آسانسور متوقف ميشه ... كسي كه براي رفع گير افتادن اومده بود ميگفت فاصبه كابل گاورنر بالا  تا مركز گاورنر بايد 20 سانت باشه و چون اينجا كمتر هستش باعث ميشه وقتي كابين به طبقه همكف ميرسه كابل از گاورنر پايين خارج بشه ...ميگفت براي حل مسئله كل جانمايي كابل ها و كابين بايد تغيير كنه ...ميخواستم بدونم نظر ايشون چقدر ميتونه صحت داشته باشه ...و آيا راه حل بهتري داره تا شاهد اين ماجرا نباشيم

سلام  دوست عزیز 

موردی که اشاره شده نیاز به بازدید و کارشناسی دقیق دارد و به صورتی که شما میفرمایید نمیتوان اظهار نظر کرد اگر تمایل داشتید به صفحه آسانسور کائن در همین سایت مراجعه کنید تماس گرفته تا ودر زمان معین از آسانسور شما بازدید به عمل آید 

در خصوص مجوز خاموش کردن آسانسور قبل از اخذ پروانه استاندارد توسط شرکت نصاب رو میخوام

سلام دوست عزیز

وقتی آسانسوری توسط یک شرکتی نصب میشود باید اجازه استفاده را اداره استاندارد صادر نماید که آن اجازه همان تاییدیه است . در غیر این صورت اگر مالک بدون اجازه اقدام به روشن کردن نماید و از آن استفاده کند عواقب ان به عهده شرکت نصاب نمی باشد چرا که مالک اجازه استفاده از آن را نگرفته است پس شرکت آسانسوری نیازی به مجوز برای خاموش کردن ندارد  در این صورت است که  شرکت نصاب میتواند آسانسور را خاموش کند و حتی اگر متوجه شود که کسی بدون اجازه اقدام به راه اندازی کرده است   میتواند از طریق  قانونی اقدام به پلمپ آسانسور نماید مگر آنکه به صورت مکتوب مالک ساختمان همان طرف قرارداد اسانسور را به صورت مکتوب تحویل گرفته و مسئولیت را از شرکت نصاب ساقط نماید

با سلام و احترام فراوان

من در یک مجتمع مسکونی 20طبقه زندگی میکنم که یک سال است ساخته شده است متاسفانه هر ماه یا دوهفته یک بار از زیر اسانسور اب می جوشد

اما متاسفانه سازندگان فقط اب راتخلیه می کنند و میگویند مشکلی نیست

از چه مرجع قانونی میتوانیم پیگیری کنیم؟؟؟

سلام

ما در زيرزمين يك ساختمان پنج طبقه ساكن هستيم، اسانسور اين ساختمان پنجاه ساله پس از دريافت پايان كار نصب شده است و استاندارد ندارد، با توجه به اينكه اسانسور چاله اسانسور ندارد يعني محل زير اسانسور واحد ما است ، ايا ميشود بخاطر خطرات اسانسور جلو كاركرد انرا گرفت و انرا پلمپ كرد؟ لطفا بفرماييد راهكار قانوني ان به چه ترتيب است؟

مطابق ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی آسانسور فاقد چاله آسانسور غیراستاندارد محسوب شده و قابل استفاده نیست. شما می توانید با درخواست بازدید از واحد شهرسازی شهرداری منطقه آسانسور به علت نداشتن ایمنی و استاندارد پلمپ و تا زمان رفع مشکل چاله آسانسور مطابق ضوابط فنی و دریافت تاییدیه های لازم از آتش نشانی و استاندارد و پایان کار جدید ساکنین حق استفاده از آسانسور یادشده را نخواهند داشت.

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا حاصل جمع دو عدد بیست و پانزده را به عدد بنویسید.