رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور

 
تاریخ انتشار: شنبه, 1389/03/15 - 12:35 توسط تبريزي

بازرسی آسانسور و استادنداردهای نصب آن

با وجود اینکه حدود ده سال از اجباری شدن استاندارد آسانسور می گذرد، متاسفانه به علت آگاهی نداشتن نصابان آسانسور از قوانین استاندارد و نداشتن مدیر فنی آشنا با استاندارد و كنترل كیفیت، متاسفانه هنوز شاهد اشتباهات و عدم تطابق هایی زیادی در بازرسی آسانسور هستیم. یکی از آنها الزاماتی است که باید در مورد چاه آسانسور رعایت شود، دراين مطلب به مهمترین عدم تطابقاتی كه بسیار زیاد در بازرسی از آسانسورها مشاهده می شود با ذكر بند مربوطه آن در قوانین استاندارد پرداخته شده است:

چاه آسانسور و چاهك آسانسور

1-در بند 3-12 و 3-13 استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان ونصب آسانسور های برقی به شرح زیر تعریف شده است:

 • چاه آسانسور : فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل ( در صورت وجود ) حرکت می کند. این فضا به کف چاهک ، دیوارهاو سقف محدود می گردد.
 • چاهک آسانسور : بخشی از چاه است كه در زیر پایین ترین طبقه آسانسور قرار دارد.

در استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان و نصب آسانسورهای برقی الزامات استاندارد چاه آسانسور در بند 5 عنوان شده است مهمترین عدم تطابق هایی كه در این قسمت مشاهده می شود عبارتند از:

 

 • اولین عدم تطابقی که زیاد دیده می شود پوشش در دیواره چاه آسانسوركه بعضاً استفاده می شود از مواد گرد وغبارزاست و سقف چاه آسانسور دارای پوشش با مواد اشتعال زا باقیمانده در مرحله بتن ریزی ساختمان است كه بند 5-3 استاندارد نوشته شده دیواره ها و كف و سقف چاه باید دارای شرایط زیر باشند:
  • 1- از مواد نسوز و با دوامی ساخته شوند كه عامل گرد وغبار نباشند
  • 2- دارای پایداری مكانیكی كافی باشند.

 

 • دومین اشتباه و سهل انگاری وعدم تطابقی كه نصابان آسانسور در الزامات چاه آسانسور انجام میدهند وجود حفره و روزنه در پوشش دیواره چاه كف و سقف می باشد كه طبق بند 5-2-1 استاندار د 1-6303 داریم: هر چاه { آسانسور} باید دیواره های بدون روزنه كف و سقف ، همانگونه در بند 5-3 تعریف شده است ، باشد.

 

 • تنها چاههای باز مجاز عبارتنداز:
  • الف- محل نصب درهای طبقات
  • ب- محل نصب درهای بازرسی و اضطراری چاه و دریچه های بازدید
  • ج- دریچه های خروج گاز و دود در هنگام آتش سوزی
  • ت- دریچه های تهویه
  • ث- سوراخهای باز دائمی بین چاه و موتورخانه یا اطاقهای فلكه
  • همچنین دربند 5-4-2 استاندارد نیز نوشتار صریح مقررات آسانسور می گوید: كل مجموعه درهای طبقات و دیواره یا بخشی از دیواره ها كه درسمت ورودی كابین قرار می گیرند بجز ناحیه ای كه درب عمل می كند، باید بدون روزنه باشند.
  • نصابان باید بدانند دیواره چاه حتی نباید یك روزنه به قطر 1 میلی مترداشته باشد.

 

 • سومین عدم تطابقی كه در بازرسی آسانسور در چاهک آسانسور دیده می شود کف چاهک آسانسور صاف و هموار نیست که بند 5-7-3-1 استاندارد1-6303به صراحت نوشته شده است: چاهک پایین ترین قسمت چاه است که کف آن بایدصاف و تقریباً تزار باشد، به استنثا نقاطی که ضربه گیرها و پایه ریلها و وسایل مکش آب نصب شده اند.
 • چهارمین عدم تطابقی زیاد مشاهده می شود استفاده از کلید قارچی می باشد که دارای شرایط استاندارد نیست که اکثر نصابان در انتخاب مکان این کلید ایمنی اشتباه می کنند که امکان دسترسی آسان از داخل یا خارج چاهک به این کلید وجود ندارد و همچنین بعضی از نصابان از کلید های خارج از استاندارد استفاده می کنند:
  • در بند 5 -7-3-4 استاندارد رعایت موارد زیر در چاهک الزامی است:
  • کلیدی که باز شدن در چاهک جهت توقف و نگهداشتن آسانسور در دسترس باشد، و از لحاظ ایمنی حالت ایمنی حالت روشن و خاموش کلید باید مشخص باشد و همچنین طبق 15-7 استاندارد 1-6303 کلید قارچی باید نزدیک یا روی کلید توقف در چاهک باید کلمهٌ توقف(spot )در جایی نصب شود که احتمال بروز خطا در هنگام استفاده رخ ندهد.

ارتباط نصابان آسانسور با سازندگان و مالکان ساختمان

 • پنجمین عدم تطابق رایج در بازرسی آسانسور که یکی از بیشترین عدم تطابق ها که نصابان آسانسور، سازندگان وبرقکاران و مالکان ساختمان در چاه آسانسور مرتکب می شوند، نصب سیم ها و لوله های غیر مرتبط اضافی در چاه آسانسور است ومتاسفانه بعضی از نصابان ناآگاهانه متعقدند که لوله مانند هواکش (تهویه هوا) ممنوعیت جهت استفاده در چاه ندارد وهمانطور دربند5-8 خواهید دید استفاده از اینگونه لوله ها در چاه آسانسور نیز مغایر استاندا رد 1-6303 استاندارد آسانسور الکتریکی است.
  • طبق 5-8 چاه آسانسور باید کاربرد انحصاری برای آسانسور داشته باشد. این بند با تیتر زیر آغاز شده است:
  • 5- 8 کاربرد انحصاری چاه آسانسور
  • فضای چاه آسانسور باید منحصراً برای آسانسور باشد و نباید حاوی کابلها و ابزار وچیزهای دیگر باشد، مگر برای خود آسانسور .اما چاه ممکن است دارای سیستم گرمایش خاص خود باشد، این گرمایش نباید بطور مستقیم از آب داغ و بخار تامین شود. همچنین هر گونه ابزار کنترل و تعدیل باید بیرون از چاه قرار گیرد.
 • ششمین عدم تطابقی كه به وفور در نصب آسانسور دیده می شود در نصب چراغ های تونلی جهت روشنایی چاه آسانسور است به علت عدم آگاهی در نصب مکان چراغ های تونلی است که اکثر نصابان اولین و آخرین چراغ تونلی در فاصله 0.5 متری از کف چاهک و 0.5 متری از سقف چاه آسانسور نصب نمی کنند . دربند 5-9 به صراحت در مورد روشنایی چاه آسانسور نشده است :
  • چاه باید به روشنایی دائمی الکتریکی مجهز باشد بطوریکه در اثناء تعمیرات یا سرویس ، حتی زمانیکه همه درها بسته اند روشن باشد. این روشنایی باید توسط یک لامپ در حداکثر نیم متر از بالاترین و پایین ترین نقاط چاه و در میان چاه نیز هر حداکثر 7 متری یک لامپ، به شرط آنکه این تعداد لامپ روشنایی کافی را ایجاد نمایند، تامین گردد.
  • و اشتباه خیلی بزرگ عده ای از نصابان در مورد تامین برق چراع های تونلی انجام می دهند ، عدم تامین روشنایی چراغ تونلی به صورت مستقل از کلید اصلی آسانسور( کلید صفرو یک جعبه سه فاز) است. در بندهای 13- 4-1 و 13-6-1 استاندارد1-6303به صراحت عنوان شده است :
   • 1-4-13:در موتورخانه ها، برا هر آسانسور باید یک کلید اصلی موجودباشد. این نباید تغذیه مدارهای به شر زیر قطع نماید:
   • الف- روشنایی کابین
   • ب- پریز نصب شده روی سقف کابین
   • پ- روشنایی موتورخانه
   • ت- پریز موتورخانه
   • ث- روشنایی چاه آسانسور
   • ج- زنگ اخبار
   • و طبق بند 13-6-1 تغذیه چراغ های تونلی باید سیستم محرکه مستقل باشد ویاقبل از کلید صفر و یک جعبه سه فاز قرارگیرد و نوشتار این بند می خوانیم:
  • تغذیه برق روشنایی کابین، چاه و اطاقهای فلکه ها و موتورخانه باید از تغذیه سیستم محرکه مستقل باشند.این عمل می تواند یا بوسیله یک مدار جداگانه و یا از طریق اتصال به خط تغذیه سیستم محرکه قبل از ورود به کلید اصلی انجام گیرد.

 

حال که به عدم تطابق های رایج نصابان آسانسور در چاه و چاهک و سقف چاه آسانسور پرداختیم در این قسمت به اشتباهات و عدم تطابق های رایج درها ی آسانسور که بازرسی مشاهده شده خواهیم پرداخت. دراين جا پنج مورد عدم تطابقی كه زیاد در بازرسی آسانسور زیاد مشاهده می شود باذكر بند مربوطه در استاندارد عنوان شده است

درهای آسانسور:

با توجه به این که درهای آسانسور کاملاً مشخص وملموس هستند در بند 3 استاندارد 1-6303 تعاریف و اصطلاحات تعریفی خاصی در مورد درها نشده است. در حال اکثر درها استفاده شده در ایران معمولاً از دونوع لولایی و اتوماتیک است.

در استاندارد 1-6303 مقررات ساختمان ونصب آسانسور های برقی الزامات درهای کابین آسانسور بند7عنوان شده است مهمترین عدم تطابق هایی در این قسمت مشاهده می شود:

 • اولین عدم تطابقی که متداولا در بازرسی آسانسور مشاهده می شود تغییر شکل یافتن درهای آسانسور است که متاسفانه اکثر نصابان از این بند استاندارد اطلاع ندارند و معمولا کابین سازان را مسئول این موضوع می دانند و اکثر نصابان معتقدند که بندی برای این موضوع در استاندارد 1-6303 (مقررات ایمنی ساختمان و نصب اسانسورهای برقی) وجودندارد:
  • ولی باید بدانند که دربند 7-2-1 در استاندارد نامبرده به صراحت نوشته شده است درها و چهارچوبها باید طوری ساخته شوند تامرور زمان تغییر شکل ندهند بدین منظور می توانند از فلز ساخته شوند. همانطور که می دانید در جدول تناوبی عناصر ( مندلیف ) فلزات زیادی وجود دارد که دارای خصوصیات فیزیکی وشیمیایی مختلفی می باشند بنابراین باید درها ساخته شده فلزی از فلزی باشند که دارای مقاومت مکانیکی کافی باشند که دربند 7--2-2 که با قلم هما ( آزمون عمکردی) نگارش شده است نحوه آزمون مقاومت مکانیکی درها به شرح زیر است:
  • درها به همراه قفلشان باید دارای مقاومت مکانیکی کافی باشند، بطوریکه در برابر نیروی عمودی معادل 300 نیوتن در هر نقطه ای از پانلها در ناحیه ای به مساحت 5 سانتی متر به شکل دایره یا مربع ، از هر دو طرف بدان وارد می اید باید:
   • الف- بدون تغییر شکل دائمی مقاومت کنند
   • ب- بدون تغییر شکل الاستیک بیش از 15 میلی متر مقاومت کنند
   • ج- بعد از اعمال چنین نیرویی بطور مطلوبی کار کنند
 • دومین عدم تطابقی دربازرسی درها آسانسور زیاد دیده می شود استفاده از شیشه های خارج از استاندارد در در های آُُُُسانسور است که متاسفانه بعضی از نصابان از شیشه های معمولی برای درها ی آسانسور استفاده می کنند طبق 7-2-1 استاندارد1-6303 ( مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور: قسمت اول- آُسانسورهای برقی) در پارگراف دوم به صراحت نوشته شده است:
  • بکارگیری شیشه مسلح (شیشه سیم دار)با مواد پلاستیکی تنها بمنظور رویت طبق بند 7-6-2-2 مجاز می باشد وبند7-6-2-2 به تشریح یند 7-2-1 به نگارش زیر پرداخته است:
   • یک یا چند قسمت از سطح درب ، باید با نظر گرفتن موارد زیر شفاف باشد تا نور را از خود عبور دهد.
   • دارای مقاومت مکانیکی کافی بند 7-2-2 باشد
   • دارای ضخامت حداقل 6میلی متر باشد
   • حداقل سطح شیشه خوربرای هر درب طبقه 0.015 متر مربع باشد بطوریکه مساحت قسمت شفاف حداقل 0.01 متر مربع باشد
   • با پهنای حداقل 60 میلی متر و حداکثر 150 میلی متر می باشد لبه پایینی بخشهای شفاف که پهن تر از80 میلی متر است، باید حداقل یک متر بالاتر باشد
 • سومین عدم تطابقی كه درهای آسانسور دیده میشود حفاظت عملكرد است بیشترین مشكلی این عدم تطابق ها دارد آسیبش به استفادكنندگان است در چند بند استاندارد1-6303 صراحتاً حفاظت درهای آسانسور اعم از لولایی واتوماتیك تشریح شده است. دربند 7-5-1 كلیات این موضوعات به شرح زیر بیان شده است:
  • طراحی درها باید بگونه ای باشد تاخطر ایجاد جراحت با آسیب دیدگی ناشی از گیر كردن بین در را تا حد امكان كاهش دهد. و 7-5-2 در مورد طراحی درهای خودكار مجهز به نیروی محركه (اتوماتیك و نیمه اتوماتیك) به عنوان تیتر آمده که متن در بند 7-5-2-1 صراحتاً نوشته شده است : طراحی این نوع در، باید طوری باشد تا آسیب دیدگی اشخاص بعلت برخورد به در تا حد امكان كاهش یابد . شرایط و الزامات زیر باید برآورده شود:
   • 7-5-2-1-1 نباید نیرویی بیش از 150 نیوتن جهت جلوگیری ازبسته شدن در، لازم باشد، این اندازه گیری در یك سوم ابتدای حركت درب انجام نمی گردد.
   • 7-5-2-1-1-2 انرزی جنبشی درب طیقه وقطعات مكانیكی نصب شده بر آن ، باسرعت میانگین بسته شدن، اندازه گیری و محاسبه شدن ، اندازه گیری و محاسبه شود و نباید از6 ژول بیشتر شود.
   • ایمنی كه اكثر نصابان از آن ساده می گذرند عدم استفاده از دگمه اوپن در(DO) است در بند های 7-5-3-1-1-3 الزام استفاده وشرایط نصب این دگمه حساس به شرح زیر گفته شده است:
    • الف- این وسیله حفاظتی می تواند در، درب كابین تعبیه شود
    • ب- عملكرد این وسیله در50 MM انتهای مسیر حركت ضرورتی ندارد.
    • در قسمت ج این بند به صورت آزمون عملكردی بیان شده است كه بعضی از نصابان به دلیل عدم آگاهی شان از تست بازرس تعجب مكنند و در هنگام آزمون بازرسی جهبه گیری می كنند به شرح زیر است:
    • ج- در حالتی كه سیستم این وسیله حفاظتی پس از مدت زمانی آن را غیر فعال می سازد تا بطریقی رفع مانع شود، انرژ‍ ی تعریف شده در بالا نباید از 4 ژول بیشتر شود

 

 • چهارمین عدم تطابقی به علت نا آگاهی نصابان آسانسور به علت در خواست بازرسی آسانسور پیش از اتمام علمیات ساختمانی به صورت متداول دیده می شود عدم روشنایی مقابل درها طبقات است به لحاظ آنکه تامین ایمنی این بخش از آسانسور خارج از فضای اسانسور صورت میگیرد مالکان و نصابان فکر می کنند عدم تطابق جزو بندها ی استاندارد می باشد، ولی در بند 7-6 روشنایی مقابل، چه از لحاظ شدت و چه از لحاظ جهت ها باتیتر روشنایی موضعی و چراغهای سیگنال به صراحت نوشته شده است که:
  • شدت روشنایی طبیعی ویا مصنوعی طبقه در نزدیکی درب کف آن باید حداقل 50 لوکس باشد بطوریکه حتی اگر چراغ آسانسور خراب شد، وقتی استفاده کننده درب طبقه را باز می کند، بتواند براحتی هرچه در جلویش قراردارد، را تشخیص دهد.
 • پنجمین عدم تطابق به علت عدم آگاهی نصابان از علایم نقشه کشی می باشد. این عدم تطابق که متداولا به چشم می خورد، علامت دگمه های بازکننده مجدد درب(door open) و بستن مجدد درب(door close) می باشد که به صورت اشتباه نصب شده است.
  • در بند 15- 2-3-2 در قسمت های ب وپ علایم دگمه های DO , CO به وضوح نمایش داده شده است:
   • ب: برای دگمه بازکننده مجدد درب (درصورت وجود) نشانه
   • پ: برای دگمه بستن مجدد درب ( در صورت وجود نشانه)

 

کابین های آسانسور

پس از آنکه در دو قسمت قبل به عدم تطابق های رایج در درب ها و چاه آسانسور مورد بررسی قرار گرفت دراین قسمت رایج ترین عدم انطباق هایی که در بازرسی درقسمت کابین های آسانسور مشاهده می شود مورد بررسی قرار گرفته است که امیدوارم نصابان با مطالعه این مطالب ساده باعث ارتقا سطح کیفی نصب و همچنین عدم مشاهده آسانسور مغایر استاندارد1-6303از سوی بازرسان شوند .
در استاندارد1-6303 قسمت تعاریف و اصطلاحات (بند3) از بند3-23 تا 3-27 به تعریف کابین و متعلقات آن به شرح زیر پرداخته است:

 • کابین (اتاقک) آسانسور: بخشی از آسانسور که شبیه اتاقک بوده ومسافران و یا بار ، در داخل آن قرار گرفته و جابجا می شوند.
 • قاب یا یوک: کادری فلزی است که کابین یا وزنه های تعادل از طریق آ ن به سیستم تعلیق متصل می گردد. این قاب می تواند با دیوارهای کابین یکپارچه باشد.
 • محافظ یا سینی پاخور: صفحه قایم مسطح بالبه شیبداری است که در آستانه درب طبقه یاورودی به کابین نصب می شود.
 • مساحت مفید کابین: اندازه سطح مقطع کابین که در ارتفاع یک متری از کف کابین بدون نظر گرفتن اشغال می کنند اندازه گیری می شود. در صورتیکه کابین بدون در باشد ، محفظه ای به عمق 1/0 متر در جلوی آستانه هر کابین از مساحت مفید حذف می شود.
 • مسافر: هر شخص که با آسانسور جابجا می شود

 

الزامات درنصب کابین آسانسور نصابان ملزم به رعایت آنها هستند دربند 8 استاندار1- 6303 ( مقررات ایمنی ساختمان ونصب آسانسور برقی) به نگارش در آمده است :
اولین عدم تطابقی در کابین زیاد مشاهده می شود اکثر نصابان در محاسبه ظرفیت اسانسور به علت نداشتن آگاهی از جدول ظرفیت استاندارد وسایر شروط تعیین ظرفیت در تعیین ظرفیت اشتباه می کنند.

طبق بند 8-2-4 استاندارد داریم: تعداد مسافران را می توان یا از تقسیم بار اسمی (ظرفیت) برعدد 75 و گرد کردن نتیجه به پایین ترین عدد صحیح بدست آورد و یا به کمک جدول بدست آورد . هر کدام از این دو محاسبه که کوچکترین رقم رابدهند ، ملاک انتخاب تعداد مسافرین می باشد و همچنین نحوه اندازه گیری طبق بند3 -26 به شرح زیر است:

سطح مقطع کابین، در ارتفاع یک متری از کف کابین بدون در نظر گرفتن فضایی که دستگیره ها اشغال می کنند اندازه گیری می شود.

جدول محاسبه تعداد مسافران

تعداد مسافران
حداقل مساحت مفید کابین متر مربع 
تعداد مسافران
حداقل مساحت مفید کابین متر مربع
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 

1.87

2.10
2.15
2.29
2.43
2.57
2.71
2.85
2.99
3.13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.28
0.49

0.60

0.79
0.98
1.17
1/31
1.45
1.59
1.73
 
نکته: بیش از 20 مسافر،به ازاء هرمسافر 0.115 متر مربع به سطح کابین افزوده می شود.
 

دومین عدم تطابق کابین که به صورت متداول در بازرسی آسانسور زیاد دیده می شود استفاده از سینی پاخور فاقد استاندارد که معمولا کابین سازان و نصابان به علت عدم آگاهی از بند استاندارد1-6303 از سینی با ارتفاع کمتر از 75 سانتی متر استفاده و نصب می نمایند؛ که بند 4-8 که با تیتر محافظ پا شروع شده است شامل الزامات زیر است:

 • 1-4-8 سرتاسر عرض آستانه ورودی کابین باید مجهز به صفحه محافظ پنجه پا باشد، مقطع این صفحه باید بوسیله پخی با زاویه 60 درجه نسبت به سطح افق به سمت پایین امتداد یابد تصویر این پخ روی صفحه افقی نباید کمتر از20 میلیمتر باشد.
 • 2-4-8 ارتفاع قسمت عمودی صفحه محافظ پنجه پا باید حداقل 0.75 متر باشد


سومین عدم تطابقی در کابین آسانسور زیاد دیده میشود که عدم رعایت 3 بند از بندها مورد به درهای کابین میباشد که بند 8-6 استاندارد، با تیتر دربهای کابین آغاز شده است که 3 بند نامبرده فوق به شرح زیر است:

 • 8-6-1 دربهای کابین باید بدون روزنه باشند.
 • 8-6-2 وقتی دربهای کابین بسته هستند ، کلیه ورودیهای کابین بجز فواصل می باید مسدود گردد.
 • 8-6-3 درهنگام بسته بودن در کابین ، درز بین لته درها یا بین پایین لته درها و ستونهای جانبی ، نعل سردر یا چهارچوپ آستانه ها، باید تا حد امکان کوچک باشد.

 

چهارمین ورایج ترین عدم تطابقی و شاید هم مهم ترین عدم تطابقی در بازرسی های آسانسور که به علت ضعف فنی نصابان به صورت متداولتری مشاهده می شود عدم رعایت حفاظت عملكرد درهای داخل كابین می باشد، اهمیت ایمنی این موضوع به این خاطر است كه حفاظت درها ی كابین ارتباط مستقیم با استفاده كنندگان اسانسور دارد كه بعضا نیرو وسرعت بسته شدن درها بیش از حد تعیین شده است با توجه به اهمیت استاندارد 1-6303 در بند 8-7 با تیتر حفاظت در حین عملكرد به طور مفصل به تشریح آن پرداخته است. مهمترین بخشهای این بند به شرح زیر می باشد:
 

 • 8--7-1 كلیات: دربها و متعلقات آن باید طوری طراحی شوند كه صدمات ناشی از فشرده شدن بخشی از بدن شخص ، لباس و یا اشیا دیگری كه بین آنها گیر می كند را به حداقل كاهش دهند. برای جلوگیری از احتمال بریدگی در حین حركت درهای كشویی خودكار ، سطح سمت كابین درها نباید سوراخ یا بر آمدگی بیش از 3 میلی متر باشد.
 • 8-7-2 درهای مجهز به نیروی محركه : این نوع درها باید طوری طراحی شوند كه آسیب دیدگی شخص ناشی از ضربه لنگه در حداقل باشد:
 • به این منظور شرایط زیر باید فراهم شود:
  • 8-7-2-1 دربهای كشویی افقی : باید توجه به اینكه اكثر دربها به كار رفته در آسانسور دربهای خودكار است در این به بندهای مربوط به آن می پردازیم:
 • 8--7-2-1-1 دربهای خودكار:
  • 8-7-2-1-1-1 نیروی لازم جهت جلوگیری از بسته شدن درب نباید از 150 نیوتن بیشتر باشد . این نیرو نباید در یك سوم اول مسیر حركت درب اندازه گیری شود
  • 8-7-2-1-1-2 انر‍ژی جنبشی درب كابین و اجزا مكانیكی كه به صورت صلب به درب متصل باشند در متوسط سرعت بسته شدن درب محاسبه و اندازه گیری شده نباید از 10 ژول بیشتر باشد.
  • 8-7- 2-1-1-3 چنانچه درب هنگام بسته شدن ، به شخص در حال عبور از آستانه ضربه زده. یا در حال ضربه زدن باشد یك وسیله حساس حفاظتی می بایست . به طور خودكار درب را دوباره باز كند:
 • الف- این وسیله حفاظتی را می توان در 50 میلی متر آخر طول مسیر حركت هر لنگه درب بی اثر نمود
 • ب- در صورت وجود سیستمی كه پس از مدت زمان مشخص ، وسیله حفاظتی حساس را بی اثر می كند ، برای برطرف كردن موانع كه در هنگام بسته شدن مقاومت می كند. انر ژی جنبشی تعریف شده در فوق ، هنگام حركت باوسیله حفاظتی خنثی نباید بیش از 4 ژول باشد
  • 7-5-2-1-2 درهایی که در هنگام بسته شدن تحت کنترل دائمی مصرف کننده می باشد (مثلاًبا فشار دگمه ) اگر انرژی جنبشی محاسبه شده از 10 ژول بیشتر شود ، سرعت میانگین سریعترین لته باید کمتر از 3/0 متر بر ثانیه باشد.

پنجمین عدم تطابقی زیاد در کابین آسانسور دیده میشود روشنایی نامناسب در کابین آسانسور عدم رعایت نصب تعداد لامپ های استفاده شده به هنگام استفاده ازلامپهای التهابی در کابین است علت این امر به خاطر عدم آگاهی نصابان از بند 8-17 مربوط به روشنایی کابین است که بند با زیر بندهایش به شرح زیر است:

این بند با تیتر روشنایی آغاز شده است و دارای بند هایی به شرح زیر است:

 • 8-17-1 کابین باید مجهز به روشنایی الکتریکی باشد بطوریکه روشنایی آزاد دائماً فراهم نماید . شدت روشنایی باید به اندازه 50 لوکس در محل کلید های فرمان داخل کابین و کف کابین باشد.
 • 8-17-2 در صورتیکه روشنایی با لامپهای التهابی تامین گردد ، باید دست کم از دولامپ به طور موازی متصل شده اند ، استفاده گردد .

ششمین اشتباهی بعضی از نصابان انجام می دهند استفاده از چراغ اضطراری منبع غیر خودکار تامین می کنند در زمان قطع برق این چراغ روشن نمی ماند.

بند 8-17-3 به شرح زیر الزامات چراغ اضطراری بیان می کند:

 • وجود یک منبع برق اضطراری که بطور خودکار قابل شارژ بوده ودر هنگام قطع برق حداقل یک لامپ یک واتی را به مدت یک ساعت روشن نگهدارد ضروری است.
 • این منبع برق باید بطور خودکار در هنگام قطع برق روشنایی را تامین نماید.

هفتمین عدم تطابقی بیشتر در شهرستانها و بکیچ خارجی دیده می شود استفاده از استفاده از مهار غیر صحیح و غیر سراسری جهت حفاظت وزنه ها ی تعادل است که بعضا توجیح نصابان استفاده از استانداردها ی خارجی است ولی طبق بند 8-18-1-الف استاندارد ملی ایران مهار وزنه تعادل برای آسانسور 1 متر بر ثانیه به بالا باید یک چهارچوب یاشبکه از وزنه ها حفاظت کند.

موتورخانه

پس از آنکه در قسمت های قبل رایج ترین عدم تطابق ها ی مشاهده در بازرسی آسانسور در چاه ، درهای آسانسور و کابین گفته شد از این قسمت به بعد به رایج ترین عدم تطابق هایی در موتورخانه که پر ایرادترین قسمت آسانسور در بازرسی های آسانسوراست، می پردازیم. در این جا یازده عدم تطابق رایج موتورخانه با ذکر بند مربوطه پرداخته شده است.

در بازرسی های آسانسورها طبق استاندارد1-6303 بالغ بر 50 درصد عدم تطابق های مشاهده و نوشته شده گزارش بازرسی مربوط به موتورخانه است.

در بند 3 (بند تعاریف و اصلاحات )استاندارد1-6303 برای قطعات و موتورخانه و در بند های 3-18 و 3-29 به شرح زیر آمده است:

3-18 سیستم محرکه اسانسور:

سیستمی است شامل موتوری که آسانسور را به حرکت در آورده و یا از حرکت باز می دارد.
3-29 موتورخانه:

اتاقی است که ماشین یا ماشینهای سیستم محرکه و یا تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند، الزامات موتورخانه آسانسور دربند 6 استاندارد آسانسور ذکر شده است و در جاهایی در مورد روشنایی و پریز های موتورخانه الزامات مطرح بوده بعضی از شرایط به بندهای 14 .و 16 استاندارد1-6303 استاندارد (مقررات ایمنی ساختمان و نصب اسانسور قسمت اول- آسانسورهای برقی) ارجاع شده است.

اولین عدم تطابقی که در بعضی آسانسورها به علت استفاده از نردبان برای ورود به موتورخانه به علت عدم آگاهی نصابان از الزامات نردبان زیاد به چشم می خورد استفاده از نردبان غیر ثابت و عدم استفاده از محافظ نردبان است در بند 6-2-2 به صراحت نوشته شده است که:

بطور کلی بهتر است دسترسی اشخاص به موتورخانه و محل فلکه ها ترجیحاً از طریق پله ها انجام گیرد و چنانچه نصب راه پله امکان پذیر نباشد . استفاده از نردبان تحت شرایط زیر ضروری می باشد:

 • الف- در معرض خطر لغزش و واژگون نباشد
 • ب- در موقع قرار گرفتن در محل زاویه ای بین 70 و 76 درجه با افق داشته باشند ، مگر اینکه بصورت ثابت بوده و ارتفاعشان از 1/5متر کمتر است
 • پ- باید منحصراً بمنظور چنین استفاده ای بوده و هموار ه در مجاورت محل دسترسی نگهداری شوند، پیش بینی های لازم به این منظور ضروری می باشد
 • ت- نزدیک به انتهای نردبان باید یک یا جند دستگیره که بهسو لت قابل دسترسی باشند، قرار گیرند
 • ث- پیش بینی نقاط اتصال قبل از گذاشتن نردبان باید صورت گیرد.
 • و همچنین بعضی از بازرسان با اسنتاد به استانداردهای پله ایمنی معتقد ند که پهنای پله نردبان حداقل باید 15 سانتی متر باشد.

 

پس از آنکه در قسمت قبلی در مورد نردبان مناسب ورودی موتورخانه واشتباهات نصب آن گفته شد. دومین عدم تطابقی در کف بعضی از موتورخانه ها دیده می شود و حتی این عدم تطابق بعضا به خاطر زیبا سازی ساختمان مالکان ساختمان از مواد لغزنده استفاده میکنند:

نصابان آسانسور و مالکان ساختمان باید بدانند طبق بند 6-3-2-1 استاندارد، کف اتاقها (موتورخانه) باید از مواد غیر لغزنده ساخته شده باشد.

مهمترین عدم تطابق هایی که در موتورخانه آسانسور در بازرسی فنی مشاهده می شود عدم رعایت فواصل و ابعاد موتورخانه است و این مسئله به علت عدم تهیه نقشه و محاسبات آسانسور پیش از نصب است و با توجه به اینکه این مسئله قابل رفع نیست منجر ارجاع پرونده به کمیته فنی می باشد و این باعث می شود که تایید آسانسور در صورت تایید کمیته فنی یک تا دو ماه طول بکشد. درصورت عدم تایید کمیته فنی منجر به ایجاد تعییرات در موتورخانه وبعضا تخریب آن می شود.

سومین عدم تطابقی که بیشتر نصابان آسانسوردر موتورخانه انجام میدهند عدم رعایت فاصله 70 سانتی متری جلو ی تابلو فرمان می باشد نصابان باید طبق بند 6-3-2-1 در قسمت الف ملزم به رعایت شرایط زیر می باشند:

فضای جلول تابلوهای کنترل و کابینت ها:

این فضا مطابق زیر تعریف می شود: عمق فاصله اندازه گیری شده از سطح خارجی کابینتها و پانلها حداقل 0/7 متر باشد. این فاصله از محل جلوترین بر آمدگی ( مانند دستگیره ها) ، به 0/6 متر تقلیل می یابد. پهنا باید به اندازه پهنا ی کامل کابینت و یا 0/5 متر ( هرکدام بیشتراست) باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که امکان تامین شرایط فوق نبود شرکت نصاب ملزم به ارائه عکس و نقشه جهت ارجاع پرونده به کمیته فنی می باشد.

چهارمین عدم تطابق که اکثر نصابان به علت کمبود فضا موتورخانه اکثر عدم تامین قضای 0/5*0/6 متر مربع جهت سرویس کاری آسانسور است نصابان باید بدانند که طبق قسمت های ب و پ بند 6-3-2-1 استاندارد 1-6303 (مقررات ایمنی ساختمان و نصب اسانسور های برقی) ملزم به تامین فضا های زیر هستند:

 • ب- پیش بینی فضایی در موتورخانه که ابعاد حداقل 0/5 *0/6 متر به منظور سرویس و بازدید قسمتهای متحرک در نقاطی که ضرورت دارد، و در صورت نیاز راه اندازی اضطرار ی از آنجا صورت می گیرد
 • پ- راههایی دستیابی به این فضا ها باید حداقل دارای پهنای 0/5 متر باشند و در جاهایی که بخشهای متحرک ندارد، این مقدار به 0.4 متر کاهش می یابد.

خوشبختانه به علت ارجاع بالا پرونده ها به کمیته فنی آسانسور ، کمیته برای بندهای فوق با تبصره به شرح زیر تخفیف قایل شد:

در صورتیکه گاورنر مجهز به حفاظ مناسب ودائم با ارتفاع حداکثر 50 سانتی متر باشد کلیه ابعاد دسترسی می تواند 30*30 سانتی متر کاهش یابد.

پنچمین عدم تطابق که حساس و متاسفانه غیر قابل رقع است که به علت عدم اشراف کامل مهندسان ناظر به استاندارد 1-6303 زیاد اتفاق می افتد عدم رعایت ارتفاع 180 سانتی متری سقف موتورخانه است و اهمیت این موضوع است پس از اجرای ساختمان قابل رقع نیست که این عد م تطابق در کمیته فنی آسانسور مطرح شود که این جلسات معمولا هر دوماه یک بار برگزار می شود پس نصابان و مهندسان ناظر باید بدانند که طبق 6-3-2-2 باید فًاصله سکو تا سقف موتورخانه باید حداقل 180 سانتی متر باشد در این بندمی خوانیم:

در محلهای تردد و کارکردن{موتورخانه} ، ارتفاع ناحیه باز نباید از8/1متر باشد، این ارتفاع از سطح زیرین نقاط پلهای سقف تا نقاط زیر اندازه گیری میشود:

 • الف- کف منطقه در دسترس
 • ب- کف منطقه کارکرد

لازم ذکر است که کمیته فنی در یک سال اخیر ارتفاع سقفهایی که زیر 170سانتی متر باشند را قابل مطرح شدن در کمیته فنی نمی دانند و گفته است که بازرس راساً دستور تخریب را بدهد که امیدوارم که مهندسان ناظر و سازندگان ساختمان ونصابان آسانسور دیگر دچار چنین اشتباهاتی نگردند.

ششمین ، هفتمین و هشتمین عدم تطابق رایج موتورخانه، سه اشتباه در نصب درب های موتورخانه است که معمولاً بسیار زیاد در بازرسی اسانسور از نصب درهای موتورخانه دیده می شود.

ششمین و هفتمین اشتباه نصابان آسانسور در موتورخانه عدم رعایت ابعاد 180*60 سانتی متر درب موتورخانه و همچنین عدم رعایت جهت بازشدن درب موتورخانه می باشد که متاسفانه بعضی از نصابان اسانسور در عدم رعایت این موضوع که در بند 6-3-3 استاندارد گفته شده است در موتورخانه نباید به طرف داخل باز شود، توجیحات برای عدم رعایت آن مثل فاصله قطعات تا درب را می آورند، حتی شرکتهای بارزسی بازرس محور برای جذب مشتری همین توجیحات را می آورند، ولی نصابان و مسئولان شرکتهای بازرسی باید بدانند که طبق 6-3-3-1ستاندارد 1-6303 ملزم به رعایت موارد زیر هستند:

درهای ورودی آسانسور باید حداقل 0/6 متر عرض و 1/8 مترارتفاع داشته باشند و به طرف داخل باز شوند.

هشتمین اشتباه نصابان آسانسور در موتورخانه عدم تطابقی در درهای موتورخانه اسانسور می باشد که زیاد دیده می شود: استفاده از قفل نامناسب برای درب است، نصابان باید در نصب قفل درب موتورخانه باید طبق بند های 6-3-3-3 و 6-4-3-3 موارد زیر را رعایت کنند.

 • 6-3-3-3 درها و دریچه های موتورخانه باید مجهز به قفلهایی باشند که دارای یک کلید بوده و بدون کلید از درون موتورخانه باز نشوند قفل دریچه ها یی که برای دسترسی به وسایل هستند ، ممکن است از داخل قفل شوند.
 • 6-4-3-3 درها ودریچه ها باید مجهز به قفلهایی باشند که دارای یک کلید بوده و ازدرون بدون استفاده ازکلید باز شوند.

 

نهمین عدم تطابق که بسیار در بازرسی آسانسور ها دیده می شود، عدم نصب کلید مستقل جهت روشنایی موتورخانه است که بعضی از نصابان اسانسور و سازند گان ساختمان به علت سهل انگاری روشنایی موتورخانه را مستقیماً از داخل جعبه سه فاز تامین می کنند.

نصابان آسانسور باید بدانند که طبق بند 6-3-6 ملزم به رعایت موارد زیر جهت روشنایی موتورخانه هستند در این بند می خوانیم:

موتورخانه باید مجهز به روشنایی الکتریکی دائمی باشد، که حداقل بتواند با شدت 200 لوکس نسبت به کف، روشنایی مناسب را تامین نماید. منبع تغذیه این روشنایی باید با بند 13-6-1 مطابقت نماید.

دهمین عدم تطابق در بعضی مواقع با وجود اینکه کلید مستقل جهت روشنایی موتورخانه تعبیه می شود ولی به علت عدم آگاهی نصابان آسانسور تامین برق کلید روشنایی موتورخانه مستقل از کلید صفر و یک جعبه نمی باشد در بند 13-6-1 به صراحت این موضوع به شرح زیر نوشته شده است:

تغدیه برق روشنایی کابین، چاه و اطاقهای فلکه های موتورخانه باید از تغذیه سیستم محرکه مستقل باشند. این عمل می تواند یا بوسیله یک مدار جداگانه و یا از طریق اتصال به خط تغذیه سیستم محرکه قبل از ورود به کلید اصلی موضوع 13- 4 انجام گیرد و همانطور که پیشتر در قسمت عدم تطابق های چاه آسانسور گفته شده است، بند14-3 به شرح زیر است:

در موتورخانه ها، برای هر آسانسور باید یک کلید اصلی موجود باشد. این کلید نباید تغذیه مدارها به شرح زیر را قطع نماید:

 • الف- روشنایی کابین
 • ب- پریز نصب شده روی سقف کابین
 • پ- روشنایی موتورخانه
 • ت- پریز موتورخانه
 • ث- روشنایی چاه آسانسور
 • ج- زنگ اخبار

یازدهمین عدم تطایق موتورخانه: متاسفانه با وجو د انکه در موتورخانه، تامین تغدیه و کلید مستقل توسط نصاب صورت گرفته ولی در بازرسی ها دیده شده که مکان مناسبی جهت نصب کلید روشنایی موتورخانه انتخاب نشده است.

در پارگراف سوم بند 6-3-6 می خوانیم که: نصب کلید کنترل روشنایی در محل ورودی و نزدیک نقطه یا نقاط دسترسی و در ارتفاع مناسب باید انجام شود.

در پایان نصابان آسانسور باید بدانند در موارد زیر باعث ارجاع پرونده بازرسی آسانسور به کمیته فنی می شود:

 • 1- عدم تامین فاصله 35 سانتی متر گاورنر نسبت به قطعات ثابت موتورخانه
 • 2- ارتفاع کمتر از 180 سانتی متر سکو تا سقف موتورخانه
 • 3- عدم تامین فاصله 70 سانتی متری جلوی تابلو ی فرمان
 • 4- عدم تامین درب موتورخانه به ابعاد 60 *180 سانتی متر

 

پس از آنکه در قسمتهای قبلی در مورد رایج ترین عدم تطابق ها مشاهده شده در چاه، درها، کابین وموتورخانه پرداخته شد در این قسمت به بررسی عدم تطابق های فواصل هوایی بین کابین و دیوار چاه آسانسور و بین کابین و وزنه تعادل و در نصب علایم و دستور العمل پرداخته شده است.

فواصل

در این قسمت به بررسی رایج ترین اشتباهات نصابان پرداخته شده که متاسفانه در بحث فواصل عدم تطابق های زیادی مشاهده شده و مشکل این عدم تطابق ها این نیست که پس از نصب آسانسور به راحتی قابل برطرف کردن نیستند.

بحث فواصل هوایی بین کابین و دیوار چاه آسانسور و بین کابین و وزنه تعادل در بند 11 استاندارد 1-6303 به تحریر در آمده است در 11- 1 کلیات آن به شرح زیر است:

فواصل تعریف شده دراین استاندارد نه تنها باید در هنگام انجام آزمونهای قبل از بهره برداری بلکه در تمام دوره بهره برداری از اسانسور نیز برقرار بماند.


سه عدم تطابق عمده در بازرسی آسانسور طبق استاندارد 1-6303 زیاد مشاهده می شود و عدم تطابق چهارمی نیز وجود دارد که بازرسان را ملزم می کند که استاندارد en81 1پارت 1 به علت اهمیت ملزم با آن برخورد کنند.

 • اولین عدم تطابق زیاد در بازرسی مشاهده می شود عدم رعایت حداکثر فاصله سیل درهای آسانسور وکابین است که اکثر نصابان فاصله 35 میلی متر آن را رعایت نمی کنند.
  • در بند11-2-2 استاندار1-6303 نوشته شده است: فاصله افقی بین لبه پایین درگاه کابین ولبه پایین درگاه طبقات نباید از 35 mm تجاوز کند بنابراین کلیه نصابان ملزم به رعایت فاصله لازم بین سیل در وکابین آسانسور هستند.
 • دومین عدم تطابقی در بحث فواصل زیاد دیده می شود عدم رعایت فاصله حداقل 5 سانتی متر ی هستند طبق 11-4 استاندارد 6303-1 تمامی ملزم به رعایت فاصله وزنه وکابین به شرح زیر هستند: کابین ومتعلقات آن درفاصله حداقل 05/0 m از وزنه تعادل ( در صورت وجود) و متلقات مربوطه قرار گیرد.
 • سومین رایج نصابان که زیاد مشاهده می شود عدم رعایت فواصل رعایت زیاد دیده می شود عدم رعایت فاصله 12 سانتی متر بین درب طبقات و کابین است نصابان آسانسور باید بدانند که طبق بند 11-2-3 فاصله افقی بین درب کابین و درهای طبقات در حالت بسته و فاصله دسترس بین درها در تمام طول زمان عملکرد عادی نباید از 12/0 تجاوز کند.
 • عدم تطابق چهارمی که آسانسور ها یی که فاصله کابین با دیوار ه چاه زیاد مشاهده می گردد عدم نصب نرده یا حفاظ بر روی کابین است که استاندارد en81-1 نصابان آسانسور را ملزم می کند که اگر فاصله کابین با دیوار چاه آسانسور بیش از 30 سانتی متر باشد بر روی سقف کابین حفاظ نصب کنند اهمیت آن نیز کاملا مشخص است زیرا احتمال سقوط برای سرویسکار و نصاب وجود دارد.

علایم و دستورالعمل ها ی آسانسور

پس از آنکه رایج ترین اشتباهات نصابان در قسمت های چاه، در آسانسور،کابین، موتورخانه وفواصل مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت از قسمت به بعد به بررسی رایج ترین عدم تطابق مشاهده شده در نحوه نصب و استفاده از علایم و دستورالعمل های غیر مجاز می پردازیم:

الزامات علایم و دستور العمل های آسانسور در بند 15 استاندارد 1-6303 ( استاندارد مقررات ایمنی ساختمان ونصب آسانسور قسمت اول – آسانسورهای برقی) بیان شده است و یازده عدم تطابق رایج مشاهده شده در نصب علایم و دستور العمل های آسانسور به تفصیل با ذکر شماره بند مورد بررسی قرار گرفته است.

اولین عدم تطابقی که زیاد دیده می شود استفاده از برچسب ها و دستورالعمل های اشتعالزا و قابل پاره شدن در موتورخانه می باشد که طبق استاندارد1-6303 دربند 15-1 نصابان ملزم به استفاده از دستور العمل و برچسبهای غیر قابل پاره و مواد بادوام غیر اشتعالزا کرده است در این بند میخوانیم:

تمام بر چسبها، نکات و دستورالعمل ها باید خوانا بوده و قابل فهم باشد( در صورت لزوم توسط علایم یا نشانه ها نشان داده می شود) و همچنین باید غیر قابل پاره شدن بوده، از مواد با دوام فلز یا غیر اشتعال ساخته شود.

دومین عدم تطابقی در دستورالعمل های به وِیژه در بکیچ خارجی دیده می شود استفاده از زبان غیر فارسی در دستورالعمل و علایم نصب شده در موتورخانه و سایر قسمتهایی که علایم نصب شده، میباشد در ادامه بند 15-1 استاندارد1-6303 نوشته شده اشت {برچسبها و علایم } در محل قابل روئت قرار گیرد و به زبان فارسی نوشته شده باشد.

سومین عدم تطابقی که در این زمینه در بازرسی آسانسور دیده می شود استفاده از پلاک ظرفیت غیراستاندارد که متاسفانه به علت عدم آگاهی نصابان آسانسور از الزامات پلاک ظرفیت، این پلاک با ابعاد غیر استاندارد و مطالبی که خارج از الزامات استاندارد نصب می کنند در بند 15-2 -1 استاندارد1-6303 ویژگی پلاک ظرفیت به شرح زیر بیان شده است:

 • بار اسمی آسانسور برحسب کیلوگرم و معادل آن برابر تعداد مسافر باید مشخص گردد تعداد مسافر مطابق 8--2-4 (درقسمت کابین توضیح داده شده) تعیین می شود که باید بصورت زیر باشد:
 • حداکثر ظرفیت.......... حداکثر نفر ...........حداکثر کیلوگرم..........
 • حداقل ارتفاع حروف و اعداد بکار رفته برای جلب توجه باید به قرار زیر باشد:
  • الف- 10 میلی متر برای حروف بزرگ و شماره ها
  • ب- 7 میلی متر برای حروف کوچک.

چهارمین عدم تطابقی در علایم آسانسور زیاد دیده می شود که بسیار تعجب آور می باشد، عدم ذکر شرکت نصاب بر پلاک ظرفیت داخل کابین می باشد که دربند 15-2-2 استاندارد 1-6303 نصابان آسانسور ملزم رعایت اصول زیر کرده است:

اسم فروشنده و شماره مشخص کننده آسانسور (سریال ساخت) باید بر روی {پلاک ظرفیت} نشان داده شود.

پنچمین عدم تطابقی در استفاده از علایم به کرات بازرسی آسانسور استفاده از شاستی های زرد و قرمز در کابین آسانسور است نصابان آسانسور باید بدانند به غیر از شستی و زنگ کابین طبقه دگمه ها نباید به رنگ قرمز باشنددر بند15-2-3-1 استاندارد 1-6303 به شرح زیر بیان شده است:

15-2-3-1شستی یا کلید توقف ( در صورت وجود) باید به رنگ قرمز باشد و با کلمه توقف مشخص گردد و جایی قرار گیرد که در استفاده از کلید اشتباهی پیش نیاید. شستی زنگ در صورت باید به رنگ زرد باشد و باشکل زنگ مشخص شود. رنگهای قرمز وزرد نباید برای سایر دگمه های کابین بکار رود.

ششمین عدم تطابقی زیاد در کابین اسانسور به چشم می خورد که اهمیت این عدم تطابق از ان جهت مهم است که کاربرد مستقیم برای استقاده کنندگان آسانسور دارد عدم رعایت همخوانی شستی کابین طبقه ای که محل ورود وخروج مسافر است در بند 15-2-3-2 در قسمت الف استاندارد1-6303 براین موضوع به صورت زیر تاکید شده است:

وسایل کنترل باید به وضوح نمایانگر نوع عمل خود باشند، برای این منظور موارد زیر توصیه می گردد الف- برای شستی های فرمان طبقات ، علائم و-2- و1- و0 و1و2و......و غیره
عدم تطابق دیگری در استفاده علایم در کابین به عنوان هفتمین اشتباه رایج نصابان زیاد مشاهده می شود که پیشتر در رایج ترین اشتباهات نصابان در کابین گفته شد استفاده از علایم غیر صحیح برای دگمه باز کننده مجدد و دگمه بستن مجدد کابین است که نصابان برای استفاده از علایمdoor open ,doorclose l طبق نصب علایم زیر طبق 15-2-3-2 قسمت ب وپ استاندارد هستند.

 • الف - برای دگمه باز کننده مجدد درب (در صورت و جود) نشانه
 • ب- برای دگمه بستن مجدد درب ( در صورت وجود نشانه)

هشتمین اشتباهی که زیاد دیده می شود روی سقف کابین عدم نصب اطلاعات صحیح روی سقف کابین است طبق بند 15- 3 استاندارد 1-6303 نصابان باید اطلاعات زیر را روی سقف کابین نصب کنند.

در 15-3 به صورت زیر بیان شده است روی سقف کابین اطلاعات زیز نشان داده شود .
الف- عبارت توقف (stop) بر روی یا نزدیک وسیله توقف ، بنحوی که احتمال بروز خطا در وضعیت توقف رخ ندهد.

 • ب- کلمات کارکرد عادی وبازرسی( رویزویون) بر روی یا نزدیک کلید عملکرد
 • پ- جهت حرکت، بر روی یا نزدیک شستی های مربوطه

لازم به ذکر است که کلیه علائم باید بند 15-1 به زبان فارسی باید نشان داده شود. همانطور که پیشتر وعده دادم بودم رایج ترین عدم تطابق های مشاهده در نصب علایم ودستور العمل های موتورخانه در این قسمت به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت عدم تطابقی عجیبی در حدود 10 تا 15 درصد بارزسی های مشاهده گردیده نصب علایم هشدار به جای قمستهای بیرونی برروی قسمتهای داخلی در موتورخانه و همچنین استفاده از کلمات و زبان خارج از استاندارد 1-6303 بر هشدار در موتورخانه است که در بند 15-4 -1 به صراحت محل نصب و زبان علایم هشدار به شرح ذیل مشخص کرده است:
1-4-15 یک عبارت اخطار دهنده حداقل شامل موارد زیر :

"خطر: موتورخانه آسانسور، ورود کلیه افراد غیر مجاز ممنوع"

باید روی قسمت بیرونی دربها یا دریچه ها که محل دسترسی به موتورخانه و اتاق قرقره ها می باشد.

عدم تطابق دیگری که نصب علایم در موتورخانه دیده می شود عدم نصب صحیح دستور العمل حرکت دستی آسانسور و نمایش جهت حرکت کابین بر روی دیوار و فلاویل است که طبق بندهای 15-3-4 و15-4-3-1 دستور العمل نصب در موتورخانه باید دارای شرایط زیر باشد:

در محوطه داخلی موتورخانه نصب دستورالعملهای راهنما در ارتباط با از کار افتادن آسانسور و بویژه چگونگی استفاده اضطراری از ابزار دستی یا برقی ، جهت حرکت دادن کابین و کلید باز کردن درب طبقات، بطور کامل و واضخ ضروری می باشد. ودر بند 15- 4-3-1 می خوانیم :

جهت حرکت کابین باید بوضوح روی سیستم محرکه نزدیک به چرخ دستی و چرخ طیار {فلاویل }نشان داده شود. در صورنیکه این چرخ طیار غیر قابل جدا شدن باشد، جهت ها می تواند روی خود چرخ مشخص گردد.

لازم به ذکر است که کلیه این دستور العمل ها طبق بند 15-1 باید بر روی صفحه ای غیر اشتعالزا و به زبان فارسی باشد.

نهمین ، دهمین ویازدهمین به عنوان آخرین عدم تطابقی ها که بسیار بسیار در بازرسی آسانسور به علت عدم اگاهی نصابان از استاندارد و آزمون های نوعی در نصب علایم بر روی سه قطعه آسانسو ر که استانداردشان نیز اجباری است ،یعنی ضربه گیرها ، قفل درها، ترمز ایمنی مشاهده می شود که هیچ گونه علامت ندارند ولی نصابان بدانند که این سه قطعه طبق بند 15-8 و 15-13و 15-14 از قطعاتی مجاز به استفاده هستند که دارای پلاک هایی با ویژگی های زیر باشد.

در 15-8 می خوانیم که روی ضربه گیرها بجز ضربه گیر های از نوع ذخیره کننده انرژی باید پلاک مشخصات که موارد زیر را نشان دهد باشد:

 • الف- نام سازنده ضربه گیر
 • ب- علامت آزمون نوعی و مراجع آن

در بند 15-13 به صراحتا نوشته شده است بر روی قفل ها باید یک پلاک مشخصات شامل موارد زیر نصب گردد:

 • الف- نام سازنده
 • ب- علامت آزمون نوعی و مراجع آن

در 15-14 ویژگی های پلاک پاراشوت به صورت زیر بیان شده است، بر روی ترمز ایمنی یک پلاک شامل موارد زیر نصب گردد:

 • الف- نام سازنده
 • ب- علامت آزمون نوعی ومراجع آن

 7- ریلهای راهنمای آسانسور

 ریل راهنما در بند 3-15 به شرح زیر تعریف شده است اجزایی صلب هستند که برای هدایت کابین و یا وزنه تعادل تعبیه می شود

  متاسفانه در بازرسی های اخیر یک عدم تطابق که به کرات مشاهده می شود که متاسفانه به علت عدم آگاهی نصابان وشاید عدم دقت بعضی بازرسان در گذشته منجر به اعتراض نصابان تداخل و درگیری دیواره چاه آسانسور با ریل های راهنما آسانسور است که نصابان آسانسور باید بدانند که طبق بند 10-1-2 استاندارد ملی ایران به شماره6303-1 (مقررات ایمنی ساختمان ونصب آسانسور- قسمت اول- آسانسور های برقی این عدم تطابق باعث تایید نشدن اسانسور می شود متن کامل این که با قلم هما نوشته شده به شرح زیراست:

  نصب ریلها به براکتها و به ساختمان باید به نحوی باشد که اثرات ناشی از نشست طبیعی ساختمان یا انقباض بتن بصورت خود کار یا با تنظیم ساده، جبران نمود. حرکت لقمه ها نباید باعث آزاد شدن ریل از براکتها شود

دومین عدم تطابقی که به تازگی در نصب ریلها در بازرسی آسانسور مشاهده می گردد استفاده از دونوع ریل مختلف با برندها وسطح مقطع و ممان اینرسی های متفاوت است که نصابان بدانند طبق نص صریح استاندارد 6303-1به شرح زیر می باشد: طبق بند 10-1-1 استاندارد 6303-1 (مقررات ایمنی ساختمان ونصب آسانسور قسمت اول آسانسورهای برقی ) استفاده از دو نوع ریل با دو سطح مقطع مختلف و برند مختلف اکیدا ممنوع است. در این بند می خوانیم: مقاومت ریلها ( به یاد آوری انتهای این بند مراجعه شود) متعلقات و اتصالات آنها باید به طور کافی تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و خیزهای ناشی از بارهای نا متقارن در کابین آسانسور را داشته باشد. این خیزها باید به مقادیری محدود شوند که عملکرد عادی آسانسور را مختل نکنند. یاد آوری این بند نحوه محاسبه تنش کمانشی در ریلها را عنوان کرده طبق این محاسبات نباید از دو ریل با سطح مقطع و ممان اینرسی متفاوت در نصب آسانسور استفاده شود. بنابراین طبق مطالب استفاده از دونوع ریل با سطح مقطع ، ممان اینرسی وبرند متفاوت دریک آسانسور مجاز نیست

 

مطالب بسیار مفید و ارزنده ای ارائه فرمودید . انشاء الله در مقالات بعدی مسائل مفیددیگری در خصوص موتور خانه و فواصل درج نمائید و در شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین موفق باشید.

با توجه به این که این مقاله به مرور زمان تکمیل می شود از مدیر سایت میخواهم لطفا بعد از اینکه مقاله تغییرپیدا می کند در ابتدا مقاله اعلام شود تا بتوانیم از مطالب ازرشمند و به روز شده این مقاله استفاده کنیم

لطفا مقالات فنی در باره آسانسورهای مغناطیسی نیز در این سایت گذاشته شود

با تشکر ایمان

از مسئولان سایت پارس لیفت می خواهم به وسیله مصاحبه با مهندس  تبریزی ما را با بیشتر از روزمه کاری ایشان آشنا کند و علت کنار گذاشتن کار خبرنگاری از زبان خودش بشنویم

دوست عزیز من اقای پویا اسدیان همانطور که در جریان بعضی از دوستان شما ، دوست نداشتند که من در اثر اصحاب رسانه فعالیت کنم ولی خوشحالم اثرات مثبت من حضور کوتاه مدت من در باشگاه خبرنگاران در فوتبال کشور مشخص است وامیدوارم دوستان خبرنگار صداقت را فدا منافع شخصی شان نکنند.

بهتر نيست در تحريريه مجلات تخصصي آسانسور از بازرس فني استفاده شود ما پس خواندن اين مقاله به خيلي اشتباهات در نصب آسانسور پي برديم كه بعضا به علت مطالب اشتباه نشريات تخصصي كه بدون اسنتاد به  استاندارد 1-6303 نوشته شده است ،مي باشد

براي بالا بردن كيفيت در صنعت آسانسور بايد علاوه بر انتخاب اجناس با كيفيت برتر به نكات زير در خصوص نصب توجه ويژه شود . با توجه به آنكه هر دستگاه آسانسور پس از نصب و راه اندازي توسط كارشناسان شركتهاي بازرسي مورد بازديد قرار مي گيرد ولي متأسفانه درصد بيشتري از آسانسور هاي منصوبه از كيفيت مطلوبي برخوردار نيستند و اين به آن علت است كه اصول كيفي در مراحل نصب در آنها به كار نرفته است .

در اصل كيفيت داريم :

A + B+ C+ D + ………….. = Q C

كه در اين فرمول هر يك از آيتم ها خود كيفيت جزئي مي باشد به طور مثال اگر در يك آسانسور سازه آن ( آهن كشي ) از كيفيت مطلوبي برخوردار نباشد در نتيجه كيفيت نهايي نامطلوب خواهد بود. پس نتيجه مي گيريم بازرسي آسانسور بايد در تك تك مراحل نصب صورت پذيرد .

جناب آقای ابراهیم آبادی

 باتشکر از شما ، خوشحال هستم که بالاخره یک نظر کارشناسی در مورد مقاله اینجانب ارائه شد من بانظر شما کاملاً موافق هستم مهمترین مشکل در بازرسی آسانسور عدم بازرسی در حین مراحل نصب آسانسور است و عدم تهیه محاسبه و نقشه پیش از نصب آسانسور از سو ی شرکت های نصاب آسانسور به وسیله مدیران فنی شرکتها است و نهایتاً باعث نصب آسانسور با کیفیت پایین میشود. من سعی دارم پس تهیه قسمت چهارم (موتورخانه) و پنجم ( فواصل) مقالهء رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور، و مقاله ای در مورد اهمیت بازرسی آسانسور در حین نصب به تحریر در آوردم و حتماً از راهنمایی و کمک شما در تهیه مقاله استفاده خواهم کرد.

                                                        باتشکر

                                                     پیمان تبریزی

با سلام خدمت شما بزرگوار

ضمن تبریک بمناسبت افتخار اخیرتان و آرزوی ادامه این توفیقات ، جسارتا عرض نمایم ایکاش بستری و زمانی مهیا میشد تا بعضا دوستان هم عقیده نیز نسبت به مهمترین اشتباهات رایج و نقاط ضعف شما بزرگوار و همکارانتان در بازرسی آسانسور ، اشاراتی یا مقاله ای نوشته میشد . البته نه برای کسب افتخار و تقدیر نامه . مهمترین ضعف شما و همکاران شما به ضرس قاطع مشکل در بحث نقشه و نقشه خوانی و اشراف به نقشه های مهندسی است .  همچنین مواردی چون اجرای صحیح ریل کابین به لحاظ طراحی . حقیتا ( جسارت نباشد ) نقشه های موجود در تمامی بازرسی های آسانسور کشور به نقاشی شبیه میباشند تا نقشه . انصافا کدامیک از شما بزرگواران حداقل کاردانی نقشه کشی را گذرانده اید ، که اینگونه نقشه هایی را برای خود بکار می بندید . ایراد تنها به شما عزیز بر نمیگردد بلکه ریشه ای است و .......

موفق و پاینده باشید

جناب آقای ابراهیم آبادی

مقاله ای تحت عنوان "اهمیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکتهای نصب آسانسور" به چاپ رسید.

بنا نظر شما و با توجه تحصیلات تکمیلی ام در زمینه مدیریت ، من بر آن داشت مقاله ای تحت عنوان اهمیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های نصب آسانسور تهیه کنم و با توجه به اینکه سبک نگارش آن مناسب برای چاپ در نشریه بود قسمت اول این مقاله در مجله دنیای آسانسور مجلد 53 به چاپ رسید. امیدوارم شما وسایر دوستان با خواندن آن و ارائه پیشنهادات باعث ارتقا کارم در زمینه مقاله علمی آسانسور شوم.

لازم ذکر است با توجه اهمیت موضوع به احتمال فراوان این مقاله بالغ بر هشت خواهد شد

باسلام

من هم عضوی از خانواده صنعت آسانسور هستم ، از این منظر موظفم ازجدیت و پشتکار جنابعالی که با حوصله و صبوری ذکات علم خود را ،جهت پربار کردن، دانش طالبان و محققین، این صنعت نوپا و مهم عرضه می فرمائید، تشکر و قدردانی نمایم ،امیدوارم همیشه پر انرژی و پویا بوده و مشتاقان اطلاعات فنی و جدید را بهرمند فرمائید.

جناب آقای مهندس طبسی

 سایت پارس لیفت دارای سطح کیفی بالایی است ولی چند ضعف در این سایت وجود دارد و امیدوارم با استفاده از این پیشنهاد باعث ارتقا بیشتر این سایت شوید.

1- ارتباط بین اعضا سایت و مدیران سایت کم است به عنوان مثال از زمانی من مقاله ام را در چهار مرحله برای  سایت ارسال کردم هیچ مقالات حضوری و یا تماس تلفنی با مسئولان سایت نداشتم

2- قسمت اخبار روز به این سایت اضافه شود تا افراد فعال در صنعت اسانسور از آخرین تحولات و دستورالعمل و بخشنامه ها ی آسانسور مطلع شود

3- در مقالات و اظهار نظرهایی که از شخص خاصی انتقاد می شود با مصاحبه با آن شخص نظرشان در مورد آن انتقاد جویا شوند.

 

 

جناب آقای تبریزی

 

ابتدا از ابراز لطفتان نسبت به کیفیت سایت پارس لیفت تشکر می شود، باستحضار می رسد پارس لیفت بر اساس آخرین متدولوژی طراحی وب 3 بنا نهاده شده است، این سایت دارای تمامی مشخصات یک پورتال اجتماعی و همگانی می باشد. کلیه کاربران، بازدیدکنندگان و اعضاء سایت این امکان را دارند که در تمامی قسمتهای سایت به فعالیت بپردازند و با استفاده از خرد جمعی سایتی پر محتوا و قابل استفاده برای کلیه سطوح بناگردانند. به جرات می توان گفت که کمتر سایت فارسی زبانی با این قدرت بنا نهاده شده است. در این راستا به ذکر چند نکته می پردازیم.

 

 • 1- تمامی بازدیدکنندگان سایت این امکان را دارند که در قسمت تماس با مسئولین سایت هر زمان که تمایل دارند نظرات، پیشنهادات و یا مشکلاتشان را ارسال نمایند، کما اینکه جنابعالی در دفعات متعدد تماس داشته و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آنرا دریافت نمودید.
 • 2- همانطور که خود شما به دفعات مطالب، اخبار و یا مقاله جدیدی را  به سایت اضافه نمودید دیگر اعضاء سایت و تمامی بازدیدکنندگان سایت نیز این امکان را دارند، و در صورتی که مطلب جدید قابل قبول باشد، در صفحه اصلی سایت نیز به نمایش در خواهد آمد، ضمنا ایمیلی در ارتباط با آن مطلب به تمامی مشترکین سایت پارس لیفت ارسال خواهد شد، تا با اطمینان بیشتری تمامی اعضاء در جریان قرار گیرند، برای ارسال اینگونه مطالب می بایست از نوع مقاله در کنترل پنل شخصی خود استفاده نمائید، همچنین اگر مطلب کوتاه تر از آن باشد که دارای ارزش مقاله یا خبر باشد، اعضاء می توانند در تالار های گفتگو آنرا ارسال نمایند.
 • متاسفانه از نظر ما فعالین این صنعت از تکنولوژی روز و اینترنت، در همه زمینه ها فاصله بیشتری از فعالین دیگر صنایع دارند، و تاکنون کمترین استفاده را از اینترنت و امکانات رایگان و موثر آن نموده اند. به هر حال سایت پارس لیفت توانسته مخاطبین بسیار زیادی را در ارتباط با صنعت آسانسور و پله برقی از سراسر ایران جذب نماید و مطمئنا یکی از موثرترین راه های اطلاع رسانی به علاقه مندان، خریداران، شرکتها و فعالین صنعت آسانسور در ایران و جهان می باشد.
 • لذا با توجه به استقبال گسترده از این سایت، از کلیه دست اندرکاران صنعت آسانسور مجددا دعوت می نمائیم که با به اشتراک گزاردن اخبار، مقالات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و گزارشات این صنعت به صورت مرتب، علاوه بر معرفی هرچه بیشتر خود و تشکیلاتشان، در اطلاع رسانی به مشتاقان، شرکتها و فعالین این صنعت کمک نمایند. و اگر تمایل ندارند که مطالب را به نام خویش ثبت نمایند،  در صورت امکان آنرا در قسمت تماس با ما ارسال نمایند تا ما منتشر نمائیم.
 • 3- سایت پارس لیفت یک جامعه مجازی کاملا باز می باشد و تمامی افراد/شرکتها/تشکیلات از حق یکسانی در تاثیر گذاری در سایت برخوردارند، پس کلیه آنها می توانند در صورتی که مخاطب قرار گرفته اند به آن پاسخ دهند. ضمنا ذکر این نکته نیز لازم می باشد که سایت پارس لیفت هیچ ارتباط تاثیر گذاری با هیچ فرد، شرکت یا تشکیلات خاص ندارد، و به هیچ عنوان تحت تاثیر هیچ توصیه، تهدید و اینگونه مسائل قرار نخواهد گرفت.  و تا زمانی که مطالب ارسال شده در چهارچوب ادب اجتماعی و واقعیت قابل ارائه به صورت عمومی باشد از انتشار آن جلوگیری نخواهد شد.

 

در پایان از اینکه تا کنون با مشارکت در این سایت به هرچه پربارتر شدن آن کمک نموده اید کمال تشکر را داشته و امیدواریم دیگر همکارانتان نیز در این راه گام بردارند.

 

مدیریت سایت پارس لیفت

با سلام

در آغاز دعوتنامه (بنیاد علمی تحقیقاتی روزبه) آمده است:

همانطوریکه مستحضرید هر ساله در چهارهم مرداد طی مراسمی  محققین، مخترعین، نویسندگان، مترجمین و..... برگزیده صنعت آسانسور و پله برقی ایران توسط بنیاد روزبه معرفی و به رسم یادبود هدایایی به ایشان تقدیم می شود.

مطلع شدیم در مراسم امسال بنیاد علمی تحقیقاتی روزبه، جناب آقای پیمان تبریزی (به جهت نگارش مقاله رایج ترین اشتباهات نصابان ایران که در تاریخ 15/3/1389 در سایت پارس لیفت انتشار یافت ) یکی از برگزیدگان این مراسم می باشد.

ضمن تبریک به همکار گرامی جناب آقای پیمان تبریزی، و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان، همچنان مشتاق مقالات جدید می باشیم.

 

اگر کسی موفقیت به دست می اورد بالطبع در موفقیت او کسانی زیاد مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گزارند در این موفقیت من نمی توان نقش آقای مهندس طبسی را نادیده گرفت که با راهنمایی شان و انتشار این مقاله باعث شد این مقاله به بهترین نحوبه سرانجام مقصود برسد جا دارد که پرسنل شرکت بازرسی فنی مهندسی بهستون صنعت نوین به ویژه مهندس منصور و پرسنل شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد به ویژه مهندس عبادی و مسئولان مجله تکنولوژی آسانسور وهمچنین از خانواده ام پدر ومادر تشکر کنم

با توجه پس از حدود هفت ماه جمع آوری تجربیاتم در بازرسی آسانسور توانستم مقاله رایج ترین اشتباهات آسانسور را به اتمام ببرم و امید وارم سهم کوچکی در بالابردن کیفیت آسانسور داشته باشم حال دوست دارم تمام افرادی در صنعت آسانسور دخیل هستند نظرات و انتقادات نسبت به مقاله اعلام کنند که بتوانم در تحریر مقالات بعدی کیفیت بالاتری ارائه دهم

  

 

                                                                  باتشکر

                                                              پیمان تبریزی

متاسفانه چند وقتی است که اعضا فعال در آسانسور به صورت چند دسته در آمده وبه تخریب همدیگر در مجلات خود و وبلاگ خود و گفته های خود می پردازند از شما آقای طبسی به عنوان ریش سفید صنعت آسانسور می خواهم با ارتباط افراد مختلف شاغل در این صنعت باعث ایجاد صمیمیت در این صنعت شوید

کاربر گرامی سلام
انسانها همیشه در راه کشف و شناخت تلاش می کنند و به همان نسبت که امکانات و شناخت به دست آمده را مورد استفاده قرار داده و در راه سود خود بکار می برند، بالطبع از قدرت و نیروی بیشتری بهرمند می شوند.
اما مع الاسف گاهی از این نیرو و موقعیت و امکانات بدست آمده، به صورت مطلوب نتوانسته یا نخواسته اند استفاده کنند و لذا آن را مورد سوءاستفاده قرار داده، و این آغاز شروع اختلاف و درگیری است.
همیشه فکر کرده ام بهترین راه برای یافتن این که چه چیز درست است و چه چیز نادرست، واینکه چه باید کرد و چه نباید کرد، این نیست که دیگران را موعظه و اندرز کنیم، بلکه باید فضایی بوجود آید تا افراد به دور از عصبانیت و غضب و خشم و با آرامش نقطه نظرات خود را با رعایت احترام به طرف یا طرفهای مقابل اعلام، و طرف مقابل نیز به همین صورت این امکان را داشته باشد تا در یک فضای آرام پاسخگو باشد.و به این بلوغ فکری رسیده باشند که در صورت اشتباه کردن آن را بپذیرند.
متاسفانه مدتی است که من هم شاهد این مباحث می باشم. و این مسئله برای این صنعت هرگز زیبنده نمی باشد و حکمای عالم و دانا باید تدبیری بیاندیشند قبل از آنکه دیر شود!
امیدوارم همه آنانی که در این مجادلات گرفتار شده اند، در خلوت خود لحظه ای تامل نموده و به دور از غرض مشکلات را بررسی و گزینه مناسب را انتخاب و در جهت رفع اختلافات گام پیش نهند. مطمئن باشند که مردم داوری منصفانه و آگاهانه ای دارند و همیشه در سکوت نگاه خویش حقیقت را تائید کرده اند، اگر چه بر زبان نیاورند.

از زمانی آقای مهندس تبریزی این مقاله را منتشر کرده است به سخت گیری بیش از حد در بارزسی آسانسور می پردازد و وقتی به او معترض می شویم ، مقاله اش را بهانه می کند می گوید من نباید خارج از مقاله ام بارزسی کنم و فقط تنها چیزی برای من معتبر است استاندارد 6303-1 می باشد.

 • 1-حال آقای تبریزی حساب ما نصابان آسانسور را نمی کند که تسویه حساب ما با مالک ساختمان منوط تاییدیه ایشان است .
 • 2- آقای تبریزی بهتر از ما می داند که بعضی از عدم تطابق هایی در بارزسی گرازش می نویسند در عمکرد و ایمنی آسانسور تاثیر ندارد ولی ایشان مسر بر رفع انها از سوی ماست.
 • 3- نهایتا از کلیه بارزسان می خواهیم باسعه صدر تا جایی که امکان دارد ارفاق و اغماض لازم را در بارزسی های آسانسور انجام دهند.

 

یکی از نصابان آسانسور

دوست عزیز بازرسی آسانسور در سطح کشور باید طبق استاندارد1-6303 مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور، قسمت اول - آسانسورهای برقی انجام بگیرد و هیچ بازرسی حق تخطی و نادیده گرفتن از مکتوبات این استاندارد تدوین شده را ندارد. متاسفانه طی حدود 5 سال سابقه بازرسی از آسانسورها، عدم تطابق های زیادی مشاهده و گزارش کرده ام که بعضا مورد اعتراض نصابان بوده، البته این عدم تطابق ها در قالب یک مقاله با ذکر شماره و بند استاندارد مربوطه تهیه و در اختیار عموم قرار داده ام تا با خواندن این مطالب ساده کمتر شاهد این گونه اشتباهات از نصابان آسانسورباشیم . امیدواریم که مدیران و مدیران فنی شرکت های نصاب اسانسور با آشنا شدن کامل استاندارد1-6303 ، دیگر بارزسی را به سخت گیری متهم نکنند.

از سوی دیگر نیز خواهشمندم کلیه همکاران مطابق استاندارد 1-6303 به بازرسی آسانسور بپردازند و از ارفاق و اغماض های بی مورد در بازرسی شان بپرهیزند.

متاسفانه بعضی از دوستان برای کسب سود بیشتر حاضر نیستند نصب آسانسور را طبق استاندارد1-6303 انجام دهند وتمایلی برای حضور بازرسی که دقیقا طبق استاندارد1-6303 آسانسورها را ( به قول خودشان سختگیرو از منظر ما بازرسان وظیفه شناس)بارزسی می کند ، ندارند و حضور این افراد باعث پایین آمدن اعتبار شرکتهای نصاب شده است که متاسفانه بعضی از بارزسان آسانسور نیز با اغماض و ارفاق بی جا در بارزسی آسانسورباعث تقویت جایگاه این گونه افراد می شوند.

حضور بارزسان با دقت مناسب و سختگیری آنها در بارزسی آسانسور باعث میشو د که نصابان کیفیت کار خود را بالا ببرند و امیدوارم تمام بازرسان در بازرسی شان از استاندارد1-6303 خارج نشوند و نصابان بدانند نباید چیزی خارج از این استاندارد بخواهند.

از مسئولان سازمان استاندارد خواهشندم یک دوره آموزشی استاندارد آسانسور توسط این سازمان برگزار شود زیرا از زمان اینترنت شدن ثبت نام بازرسی آسانسور متوجه شدیم قبلا بعضی از بند های آسانسور به درستی توسط بازرسان کنترل نمی شد که پس از اینتر نتی شدن بازرسی ها و نظارت دقیق بازرسان به این موضوع پی بردیم خواهشمندیم یک دوره توجیحی توسط سازمان استاندارد برگزار شود تا ما نصابان به درستی بند های استاندارد 1-6303 بدانیم

 پس از اینترنتی شدن ثبت نام بازرسی آسانسور مسئولان استاندارد تهران قول برگزاری دوره آموزشی استاندارد را در مکان این سازمان  برای مدیران ومدیران فنی شرکت های نصاب آسانسور داده اند که امیدوارم هرچه سریعتر برگزار شود. همچنین با مطالعه همین مقاله می توانید به بسیاری از ابهامات  به وجود آمده در استاندارد و بازرسی آسانسور پی ببرید. البته امیدوارم حرف شما در مورد همکاران من صحیح نباشد. ولی نمی توان کتمان کرد به علت جذب مشتری بعضی از بازرسان بر خلاف میل باطنی مجبور به اغماض بوده اند.

  در پایان اگر سئوالی داشته باشید می توانید با شماره و پست الکترونیکی در لیست اعضا موجود است، تماس بگیرید.

  پس از آنکه مجوز بازرسی اسانسور شرکت بهستون صنعت نوین در ابتدا تعلیق و سپس ابطال شد ، ولی اتفاق مهم افتاد این بود برخی ازبارزسان این شرکت توانایی خود در بارزسی نشان دادند که امروز پس از اینترنتی شدن ثبت نام بازرسی آسانسور  ثابت کردند که عملا حرف اول را در بارزسی آسانسور استان تهران میزنند و نشان بر خلاف ابطال مجوز این شرکت نشان داد که عملا  اکثر پرسنل این شرکت انسانهایی با صداقت ومتعهد و متبحر در کارشان هستند که به خاطر حضور مهندس منصور در راس مدیریت بازرسی اسانسور این شرکت بوده است . در حالیکه برای اکثر پرسنل   شرکتهای بازرسی دیگر   به عدم رعایت دقیق بازرسی پیش از اینترنتی شدن بازرسی ها باعث می شدند ، اسانسورها که استاندارد 1-6303 کامل رعایت نکردند ، تایید شوند که همین مسئله باعث درگیری بسیاری از نصابان از جمله خود من با بازرسان دقیق وظیفه شناس بهستون صنعت نوین شده بود که امروز کیفیت کار انها کاملا درک می کنند ، ای کاش که سازمان استاندارد مانند سایر شرکتهای بازرسی با این شرکت مدارا می کرد وفقط افرادی که حداقل اصول اخلاقی را رعایت نمی کردند، از این شرکت حذف می کرد در پایان ضمن عذرخواهی از مهندس تبریزی وادیب پور برای این عزیزان و سایر بازرسان آرزو موفقیت میکنم

متاسفانه از زمان انتشار این مقاله ، در اکثر سایت و وبلاگ ها ی شرکت های نصب اسانسور و اشخاصی کار هایی مرتبط به آسانسور ، از این مقاله بدون ذکر منبع اصلی و نام نگارنده مقاله در این گونه سایتها استفاده شده است ، اما جا تاسف دارد که در هنگام بارزسی از آسانسورهایی که این مقاله در سایت شرکت نصاب منتشر شده است ، شاهد عدم رعایت مطالب این مقاله و بعضا اعتراضاتی از سوی نماینده شرکت نصب هستیم ، خواهشندم افرادی می خواهند از این مقاله استفاده کنند با ذکر نام منبع باشد و هچمنین در نصب اسانسورهایشان مطالب این مقاله رعایت کنند

                                            باتشکر

                                       پیمان تبریزی

 با سلام 

جناب تبریزی 

   در ابتدا از تهیه و تدوین و به اشتراک گذاری مطالب بالا از شما تشکر می نمایم.

آیا وجود باکس آنتن مرکزی یا جعبه تقسیم آنتن یا ابزار الات و متعلقات ساختمان در داخل موتورخانه آسانسور غیر استاندارد است؟

دوست عزیز طبق بند 6-1-2-3 استاندارد ملی ایران به شماره 1-6303 عبور هر گونه وسیله و ملزوماتی که آسانسور ارتباط ندارد که در موتورخانه مجاز نمی باشد که متن این بند به شرح زیر است:

6-1-2-3 از موتورخانه یا اطاق فلکه ها نباید بجز برای آسانسور استفاده دیگری نمود . عبور کانالها و یا ملزوماتی غیر از آنچه مورد استفاده آسانسور است، مجاز نمی باشد. بنابراین نصب باکس آنتن مرکزی و متعلقات آن خارج از الزامات استاندارد ملی ( مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور: قسمت اول- آسانسورهای برقی) به شماره 1-6303 می باشد

 طبق تصویب کمیته فنی آسانسور و تایید معاونت اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تاریخ 1/9/90  تعرفه بازرسی آسانسور تغییر پید ا خواهد کرد که البته افزایش قابل توجه این تعرفه پیدا نکرده است . جزئیات آن را می توانید از شرکتهای بازرسی جویا شوید. پیشنهاد می کنم در تالار گفتگو موضوع نرخ بازرسی آسانسور به بحث بگذارید

مقدار بار بستگی به نوع آسانسور انتخابی دارد. برای بدست آوردن وزن آسانسور با توجه به ظرفیت آن بایستی به جدول شماره 1 پیوست 2 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ( آسانسور ها و پله برقی ) مراجعه نمایید. بر اساس بندی در همین آیین نامه بایستی کلیه نیروی های وارده به سازه بر اثر آسانسور برای لحاظ نمودن ضربه های دینامیکی 100% افزایش یابد. البته این بار نسبت به بقیه بارهای وارد بر سازه زیاد نیست. میزان بار زنده برابر 400 و میزان بار مرده توسط مشخصات فنی شرکت سازنده مشخص میشود که میتوان بصورت عمومی برای ساختمانهای 5 طبقه 800 تا 1000 کیلو در نظر گرفت و این بارها به نبشی ها و از آنجا به چاله آسانسور انتقال پیدا میکنند و در نهایت بار آسانسور را باید تنها به صورت 4 بار متمرکز به ستون های دور باکس آسانسور (نبشی ها) در طبقه آخر (خرپشته) اعمال نمود. نحوه انتقال بار آسانسور: در عمل نیروی آسانسور بین تیر هایی که در اطراف داکت قرار داده می شوند و شاستی آسانسور هم به این تیر ها متصل می گردد منتقل می گردد اما از لحاظ فنی در اطاقک آسانسور تکیه گاه هایی که در اطراف حفره آسانسور قرار دارند و نیروی وزن اطاقک به این تکیه گاه ها وارد می شود نیروی کلی را تحمل می نمایند آسانسورهای معمولی از چهار عدد نبشی برای دور باکس آسانسور استفاده میشود. این نبشی ها در تراز طبقات به تیرهای سقف مهار میگردند. اتصال آسانسور به سازه: سازه آسانسور تنها از یک وجه به سازه اصلی متصل است. برای طراحی اتصالات آسانسور جدولی داریم که به عنوان مثال بیان میکند که اگر ظرفیت آسانسور ما 6 یا 8 نفره است از چه نبشی، از چه ریل راهنمایی، از چه براکتی و ... استفاده کنیم. در مورد نحوه اتصال، بصورت عمومی در ساختمانهای بتنی با قرار دادن plate توی تیر یا هر جایی که قابلیت اتصال دارد بوسیله شاخک هایی نبشی های آسانسور را به آنها جوش میکنند. نبشی فقط نقش ریل دارد و باربر نیست. سازه آسانسور به مهاربند نیاز ندارد یك دیافراگم داریم با باری محوری كه توسط كابل تحمل میشود و به تیر های دور باکس واقع در خرپشته منتقل میشود. معمولا از مدل سازی اثر آسانسور در etabs صرف نظر میشود. چون سازه آسانسور کاملا جدا از سازه می باشد بهتر است فونداسیون آن نیز بصورت جداگانه طراحی شود. چاله آسانسور باید در تمامی موارد تعبیه گردد و در طراحی پی باید محل چاله آسانسور در نظر گرفته شود. نحوه مدل کردن چاله آسانسور در SAFE : چاله آسانسور در نرم افزار Safe تنها یه صورت یک بازشو تعریف شده و با توجه به سادگی طراحی دستی آن امکان پذیر است. همچنین در پی های گسترده با تنظیمات در بخش Detailing می توان آرماتورهای گوشه های بازشو را مطابق آیین نامه بدست آورد .چون نرم افزار SAFE قادر به طراحی در حالتی که در پی اختلاف تراز وجود دارد، نیست و سطح را در یک تراز در نظر می گیرد... شاید بهترین راه طراحی دستی چاله آسانسور باشد، ولی چون چاله آسانسور ابعاد کوچکی دارد می توان عملکرد آن را با پی یکنواخت در نظر گرفت و پی را کلا در یک تراز طراحی کرد....اگر ابعاد چاله آسانسور بزرگ باشد به صورتی که عملکرد آن مجزا از پی باشد می توان چاله را به صورت یک پی مجزا در نرم افزار مدل و طراحی کرد. منبع: واحد دانش و تکنولوژی تبیان زنجان

تسلط به استانداردهای آسانسور

پژوهشي نتايج يك پژوهش دانشگاهي حاكيست: حدود 50 درصد از عدم تطابق‌ با استانداردها در نصب آسانسورها در كشور، ناشي از عدم آگاهی کامل نصابان با استانداردها و نبود مطالعه و آموزش استاندارد در بين آنهاست.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، آقای پيمان تبريزي، دانشجوي كارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي طي تحقيقي به بررسي رايج‌ترين اشتباهات نصابان آسانسور پرداخته است كه بر اساس يافته‌هاي وي با وجود آن‌ كه حدود ده سال از اجباري شدن استاندارد آسانسور مي‌گذرد، 47 مورد عدم تطابق در بازرسي به كرات مشاهده مي‌شود كه متاسفانه حدود 50 درصد از عدم تطابق‌ها به علت عدم آگاهی نصابان از موارد استاندارد آسانسور و عدم مطالعه و آموزش استاندارد و نبودن سيستم مديريت كيفي (Q.C) در شركتهاي فروشنده و نصب گننده آسانسور می باشد.

                                          

به نظر مي‌رسد بعضي از عدم تطابق‌هايي كه در اين پژوهش به آن‌ها اشاره شده، به علت اشتباهات نصابان در زمان نصب به ويژه در موتورخانه و عدم رعایت فواصل استاندارد چیدمان تجهیزات آسانسور بوده است.

لذا بر اساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي‌شود تا بازرسي در حين نصب آسانسور در مراحل مختلف انجام شود، زيرا عوامل تاثيرگذار كيفيت طرح، كيفيت ساخت و عملكرد است و عملا بازرسي آسانسور در كشور در مرحله عملكرد انجام مي‌شود. بر اساس اين پژوهش، حدود 30 درصد از عدم تطابق مشاهده شده رايج در بازرسي آسانسور در مرحله طراحي و ساخت به وجود آمده است.

براي اخذ گواهي طراحي و مونتاژ، حضور مدير فني در شركتهاي نصب آسانسور ضروري است كه متاسفانه اكثر شركتهاي داراي طراحي و مونتاژ فاقد مدير فني آشنا با (سيستم مديريت كيفي) Quality control system یا همان QC هستند و اين امر باعث ايجاد اشتباهات فراوان در عملكرد نصاب آسانسور مي‌شود.

همچنين اكثر مديران و مديران فني شركتهاي نصب آسانسور، توانايي انجام محاسبات و تهيه نقشه آسانسور با نرم‌ افزار كامپيوتري را ندارند كه اين خود ضعف بزرگي است.

نتايج حاصل از اين پژوهش تاكيد مي‌كند كه اولين شرط براي بررسي توانايي اخذ پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور اين باشد كه شركت نصب آسانسور، مدير فني داشته باشد كه دوره‌هاي سيستم مديريت كيفي (QC) را گذرانده و يا به آن مسلط و توانايي انجام محاسبات و تهيه نقشه آسانسور را داشته باشد.

نهايتا بررسي صلاحيت شركتهاي نصب آسانسور جهت اخذ گواهي طراحي و مونتاژ، توسط بازرسان سوم شخص انجام شود تا ضعف و توانايي نصابان را به خوبي درك كنند.

همچنين اصل بي‌طرفي در قضاوت آنها رعايت شود تا با نحوه ارزيابي در اين زمينه اشتباهات رايج كاهش يابد

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران

ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از  5/1 سال از تدوین و تالیف مقاله رایج ترین اشتباهات نصابان آسانسور می گذرد و همچنان این مقاله مورد توجه عموم و روز نامه ها و خبر گزاری است.

جای تشکر دارد که با انتشار این مقاله در پایگاه خبری دانشگاه علوم و تحقیقات موجب انتشار چکیده ای از مشکلات و معضلات صنعت آسانسور از بعد علمی، و درج آن در خبر گزاری معتبر ایسنا و بعضی از روزنامه های کثیر الانتشار شده است.

مجددا از کلیه نصابان گرامی آسانسور تقاضا می شود، با مطالعه دقیق و با حوصله ی این مقاله، و سایر مقالات علمی مشابه، ضمن بالابردن اطلاعات علمی و فنی، شاهد کاهش اشتباهات نصابان در نصب آسانسور باشیم.

  در خاتمه از مساعدت مسئولین محترم:

*- شرکت بهستون صنعت نوین  به ویژه مهندس کارگزاری و  مهندس منصور 

*-  شرکت بارزسی بین المللی بخرد به  ویژه آقایان مهندس خوش منش و مهندس ریاضی و  مهندس منافی و مهندس عبادی

*- همچنین جناب آقای مهندس طبسی

*- آقای ابریشم کار

و مسئولان دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران که در پیشبرد و نشر این  مقاله نهایت همکاری را داشته اند، صمیمانه تشکر و قدرادانی می شود.

سلام

مقاله جالبی بود من خودم نصاب راه انداز آسانسور هستم برای خیلی از شرکتها هم کار کرده ام  ولی اطلاع دارید که فقط در زمان راه اندازی و تحویل آسانسور بوسیله شما بازرسان چک میشود اما اصلا کار آهن کشی -درب و ریل -مکانیکال و .. کار به این صورت کنترل نمیشه اگر در زمان آهن کشی فاصله ها درست اندازه گیری شود مثلا فاصله 180 درست درمیاد

یا مثلا ریل کار آسانسورمیتواند یک تیکه ناودانی روی کلاف آهن کشی جوش بده که پشت بند و براکت روی هم قرار نگیرند که نشود پیچ و مهره های پشت بند ریلهل را درست سفت کرد یا مکانیک کار آسانسور میتواند  شاسی موتور رو جوری بسازه که فاصله دسترسی به گاورنر یا  بقیه اجزای آسانسور در موتورخانه امکان پذیر باشد

 تا آخر سر راه اندازی آسانسور برای راه انداز مشکل ساز نشود و وی مجبور شود تمام اشتباهات بقیه رو جمع و جور کنه و آسانسور را تحویل بدهد

 یک سوال دیگر  مگر مقررات بازرسی شبیه هم نیست پس چرا یکی از شرکتهای بازرسی موقع تست پاراشوت می گوید باید کابین با بار کامل تست شود

ولی بیشتر شرکتهای بازرسی آسانسور را بدون ظرفیت و خالی تست میکنند

یا مثلا یک شرکت بازرسی گاورنر بدون کاور و محافظ را نمی پذیرد و شرکت دیگر اصلا به این موضوع و محافظ نداشتن گاورنر و پوشش روی فلکه موتور و بقیه کاری ندارد

 قبول کنید بعضی از قوانین رو نمی شود دقیق مطابق دستورالعمل اجرا کرد.

مثل خود بسته شدن درب لولایی مگر این که دیکتاتور درب را طوری تنظیم کنی که باشتاب درب طبقه را ببندد.

  چه فایده ایی داره وقتی مهندس بازرسی رفت دوباره به حالت اول برگردونیم

 

 

 طبق پیوست "ت" استاندارد ملی ایران به شماره 6303-1

(مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول آسانسورهای الکتریکی)

در قسمت "د" این پیوست صریحاً مکتوب شده که آزمون {پاراشوت} در زمانی باید

صورت گیرد که، کابین با ترمز باز به سمت پایین فرستاده شده، سیستم محرکه بکار خود ادامه می دهد تا زمانیکه طنابهای فولادی شل شده یا شروع به سر خوردن کنند و در شرایط زیر:

1- در ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیر . کابین باید باظرفیت اسمی که بطور یکنواخت بار گذاری شده و با سرعت اسمی، ترمز ایمنی را در گیر نمایند

2- در ترمز ایمنی تدریجی . کابین باید با 125%  ظرفیت اسمی که بطور یکنواخت بار گذاری شده و در سرعت کاهش یافته ( به عنوان مثال، سرعت رویزیون یا سرعت هم سطح سازی ) ترمز ایمنی را درگیر نمایند.

 در مورد نصب کاور گاورنر و شرایطی که نصاب ملزم به نصب کاور میشود به طور کامل در قسمت موتورخانه این مقاله توضیح داده شده است.

 پیشنهاد می شود که:

 • در دانشگاههایی که در آن رشته آسانسور تدریس می شود از اساتید قویتری که درس دانشگاه را عملا لمس کردند ، استفاده کنند به عنوان مثال برای درس استاندارد به جای استفاده از نصابان آسانسور از بازرسان آسانسور که استاندارد آسانسور را به خوبی لمس کردند استفاده کنید.
 • از مسئولان روابط عمومی دانشگاه های آسانسور خواهشندم که بعد تبلیغات علمی و فرهنگی خود را افزایش دهند. شاهد نباشیم مقاله ای در یک سمینار و یک جشنواره داشگاههای آسانسور ارائه شده به کام دانشگاه دیگری در رسانه های نوشتاری در قالب خبر علمی منتشر شود.

هشدار اداره كل استاندارد درخصوص استفاده از آسانسور

 به گزارش روابط عمومی اداره كل استاندارد استان كهگیلویه و بویراحمد ، مهندس محمدی،مدیركل استاندارد استان از اجباری بودن استاندارد آسانسورهای برقی و وسایل شهربازی خبرداد و افزود دراین زمینه مكاتبات لازم با شهرداران استان انجام شده است وكلیه سازندگان آسانسور و مالكان ساختمانهایی كه دارای آسانسور هستند مكلفند قبل از راه اندازی و استفاده ازآسانسورتاییدیه لازم را از اداره كل استاندارد اخذ نمایند
درغیر اینصورت مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی به عهده مالك ساختمان خواهد بود. وی افزود لازم است پیمانكاران و مالكین ساختمانها هنگام انعقاد قرارداد ساخت آسانسور ضمن اطمینان از تایید صلاحیت سازنده عبارت " مكلف بودن سازنده به اخذ تاییدیه استاندارد درزمان راه اندازی " را به بندهای قرارداد اضافه نمایند.مدیر كل استاندارد عنوان كرد: متاسفانه با وجود آنكه حدود ده سال از اجباری بودن استاندارد آسانسور می گذرد، متاسفانه حدود 50 درصد از عدم تطابق ها به علت آشنا نبودن نصابان به استاندارد آسانسور و عدم مطالعه و آموزش استاندارد و وجود نداشتن سیستمQ.C(سیستم مدیریت كیفی) در شركتهای نصب آسانسور است. وی با بیان این مطلب كه به نظر می رسد بعضی از عدم تطابق هایی كه در اینجا اشاره شد به علت اشتباهات نصابان در زمان نصب به ویژه درموتورخانه است ، گفت : پیشنهاد می شود تا بازرسی در حین نصب آسانسور در مراحل مختلف صورت گیرد.محمدی تصریح كرد: حدود 30 درصد از عدم تطابق مشاهده رایج در بازرسی آسانسور، در مرحله طراحی و ساخت به وجود آمده است. برای اخذ گواهی تاییدیه استاندارد وجود مدیر فنی در شركت های نصب آسانسور ضروری است كه متاسفانه اكثر شركتها دارای طراحی و مونتاژ فاقد مدیر فنی آشنا با QC (سیستم مدیریت كیفی) هستند و این امر باعث وجود اشتباهات فراوان نصابان می شود. به گفته وی اكثر مدیران و مدیران فنی شركت های نصب آسانسور توانایی انجام محاسبات و تهیه نقشه آسانسور آنهم بانرم افراز كامپیوتری را ندارند كه این خود ضعف بزرگی است
 

زمانی که مطلب فوق خوانده می شود متوجه میشویم یک مسئول سازمان استاندارد انهم در سطح مدیرکل استانی با استفاده از یک تحقیق که در  این سایت منتشر شده است به عنوان مرجع علمی جهت مصاحبه استفاده می کنند عملا جملاتی عین مطالب منتشر شده  محقق مقاله فوق در سایت پارس لیفت را عنوان می کنند باید قدر سایت پارس لیفت را دانست و جایگاه والای مدیران و اعضا سایت پارس لیفت را درک کرد.

امیدواریم شاهد موفقیت بیشتر اعضا سایت پارس لیفت باشیم

 آیا استفاده از دونوع ریل در نصب آسانسور ایراد دارد؟ به تازگی بازرسان آسانسور این مورد به عنوان عدم تطابق ثبت می کنند؟

باسلام

دوست عزیز در مرحله اول باید دقیقا" مشخص شود منظور شما از دونوع ریل چیست ؟

 1. تفاوت بین ریلهای دوطرف ؟
 2. تفاوت در یک راستا ؟
 3. تفاوت بین ریلهای اصلی و تکه ریلها ؟

که هرکدام دلیل  و تعریف خاص خود را دارد.

  با سلام
طبق بند 10-1-1 استاندارد 6303-1 (مقررات ایمنی ساختمان ونصب آسانسور قسمت اول آسانسورهای برقی ) استفاده از دو نوع ریل با دو سطح مقطع مختلف و برند مختلف اکیدا ممنوع است.

در این بند می خوانیم:

مقاومت ریلها ( به یاد آوری انتهای این بند مراجعه شود) متعلقات و اتصالات آنها باید به طور کافی تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی و خیزهای ناشی از بارهای نا متقارن در کابین آسانسور را داشته باشد. این خیزها باید به مقادیری محدود شوند که عملکرد عادی آسانسور را مختل نکنند.

یاد آوری این بند نحوه محاسبه تنش کمانشی در ریلها را عنوان کرده طبق این محاسبات نباید از دو ریل با سطح مقطع و ممان اینرسی متفاوت در نصب آسانسور استفاده شود.

متاسفانه بعضی از نصابان به علت عدم اگاهی از دلایل فنی و محاسبات استاندارد آسانسور معتقد هستند که استفاده از ریلهای متفاوت در بالا و پایین مسیر آسانسور به علت آنکه کابین آسانسور به ابتدا و انتهای ریل نمی رسید فاقد ایراذ است.

با توجه تعاریف فوق طبق استاندارد، در یک آسانسور فقط استفاده از یک نوع ریل با یک برند و یک سطح مقطع مجاز می باشد.

با توجه به اینکه از انتشار مقاله مهندس پیمان تبریزی با عنوان "رایج ترین اشتباعات نصابان آسانسور بیش از 2 سال می گذرد، آیا مهندس تبریزی قصد انتشار و تالیف یا افزودن مطالب جدیدی به این مقاله ندارد؟

انتشار اینگونه مطالب در بالابردن دانش و اطلاعات عموم همکاران صنعت آسانسور علی الخصوص گروه نصاب آسانسور، بسیار تاثیرگذار و کارگشا می باشد.

جناب مهندس تبریزی، با سلام. از شما متشکریم.

در خصوص بند اول که مربوط به دیواره داخلی چاه و چاهک میباشد لازم به توضیح میدونم که دیواره داخل چاه و چاهک با مصالح مناسب و مقاوم به حرارت مانند ملات ماسه وسیمان، سیمانکاری زبره و نرمه شده بطوریکه سطح نرمه کاری با مخلوط سیمان سفید با ماسه معمولی مخلوط شده و یک سطح روشنی را جهت روشنایی بهتر در داخل چاه ایجاد نماید. در صورت زبره کاری خوب و با داشتن سطح صاف میتوان یک لایه رنگ روشن و مقاوم به رطوبت انجام داد. و یا با ترکیب سیمان سفید وگچ روی سطح زبره کاری هم یک سطح مناسب و روشن ایجاد نمود.

سوال:

 1. انجام فقط یک لایه گچ وخاک در داخل چاه مورد قبول است ؟ ایجاد یک لایه گچ وخاک وپرداخت سطح با گچ (سفید کاری) مورد قبول هست یا نه ؟
 2. پوشش سردرب طبقات با ورق گالوانیزه مناسب وپرچکاری آن بجای پوشش با ملات سیمان در نقاط یاد شده قابل قبول هست ؟
 3. بهترین راهکار مناسب را شما بصورت دقیق وبا ذکر جزئیات بفرمایید ؟

 با سلام

جناب آقای شبابی طبق استاندارد 17020 "استاندارد اصول بازرسی" ، بازرس حق ندارد اظهانظر شخصی خود را در فر آیند بازرسی اعلام کند. بنابراین در مورد سئوالات شما باید بگویم که:

 1. طبق بند 5-3 استاندارد6303-1  دیواره چاه آسانسور باید دارای پوششی مستحکم و فاقد  موادی باشد که ایجاد گرد و غبار می کند. اما باید دید چه موادی فاقد ایجاد گرد و غبار هستند. اما تصور غلط این است که بعضی از نصابان متعقدند پوشش سیمانی احتیاج به رنگ ندارد باید توضیح داد که گراد سیمان در میزان گردزایی سیمان موثر است و باید بازرس تشخیص دهد که ایا پوشش چاه آسانسور گردزا هست یا نه؟ و بالطبع پوشش گچ و خاک مورد تایید نیست.
 2. استفاده از ورق گالوانیزه مورد تایید است.
 3. اما در مورد سئوال سوم نمی توانم اظهار نظری کنم

 

با سلام

با توجه به ساحلی بودن منطقه بندر کیاشهر و فاصله کم سفره های آب زیرزمینی از سطح زمین و قرار گرفتن ساختمان در این منطقه، ارتفاع چاهک آسانسور باید چند سانتیمتر باشد؟

با سلام ـ آیا استاندارد آسانسور برای تمام مناطق کشور اجباریست؟ اگر چنین نیست ، چرا ؟ و چه سازمانی مسئول تعیین استاندارد اجباری برای مناطق مختلف کشور میباشد؟

ارتفاع لازم چاهک باید به صورتی باشد که هنگام فشرده شدن ضربه گیر کابین روی سکو مکعب 50*60*100 ساتنی متری جان پناه چاهک تامین باشد.با توجه به اینکه شهرهای ساحلی و شهرهایی که سطح دریا پایینترند در چاهک دچار آبگرفتگی می شوند، راهکار های پیشنهادی نصب پمپ مکنده خارج کننده آب از چاهک ویا ایزوله کردن مناسب کف چاهک هست . با توجه به این مطالب ارتفاع چاهک نمی تواند از 130 سانتی متر کمتر باشد

 طبق بخشنامه سازمان استاندارد به شهرداری، کلیه ساختمانهای کشور که پروانه ساختمانی شان از تاریخ 82/1/1به بعد است و در آن آسانسور منصوبه وجود دارد، برای اخذ پایان کار ساختمانی ، ملزم ارائه تائیدیه ایمنی و عملکرد آسانسور از طرف یکی از شرکتهای بازرسی آسانسور مورد تایید سازمان ملی استاندارد هستند. که متاسفانه بعضی از شهرداری های شهر کوچک که تعداد شان انگشت شمار است بدون دریافت تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور اقدام به صدور پایان کار ساختمان می کنند

با سلام

جناب آقای تبریزی در لابلای نظرات شما اظهار نموده بودید: قصد مقاله نویسی در زمینه کنترل کیفیت آسانسور دارم ! چه شد که مقاله بعدی شما یک مقاله در زمینه تاریخ بازرسی آسانسور از آب در آمد؟

لطفا پاسخ ما را می دهید؟

دوست عزیز آقای عماد حق با شماست ، من به علت مشغله کاری و همچنین ادامه تحصیلات فرصت زیاد ی نداشتم تا مقاله ای را که قولش به شما داده بودم ، تدوین کنم ، هرچند اگر توجه به مقاله تاریخچه بازرسی آسانسور داشته باشید، این مقاله نیز بی ارتباط با مدیریت کیفیت آسانسور نیست.

به طور قطع مقاله مد نظر شما را در آینده نزدیک تدوین خواهم کرد، ولی باید متذکر شوم به خاطر تخصصی بودنش تدوین آن زمانبر است.

سلام

آیا استفاده از چشم الکترونیک (فتوسل) برای ممانعت از بسته شدن درب کابین آسانسور، وقتی که مسافرین آسانسور بطور کامل در اتاقک قرارنگرفته اند از الزامات استاندارد است؟

تقاضا دارد بفرمائید طبق کدام بند استاندارد.متشکرم

بطور مستقیم در استاندارد ذکر نشده است اما طبق متن ذیل:

--7-2-1-1 دربهای خودكار:

    8-7-2-1-1-1 نیروی لازم جهت جلوگیری از بسته شدن درب نباید از 150 نیوتن بیشتر باشد . این نیرو نباید در یك سوم اول مسیر حركت درب اندازه گیری شود
    8-7-2-1-1-2 انر‍ژی جنبشی درب كابین و اجزا مكانیكی كه به صورت صلب به درب متصل باشند در متوسط سرعت بسته شدن درب محاسبه و اندازه گیری شده نباید از 10 ژول بیشتر باشد.
    8-7- 2-1-1-3 چنانچه درب هنگام بسته شدن ، به شخص در حال عبور از آستانه ضربه زده. یا در حال ضربه زدن باشد یك وسیله حساس حفاظتی می بایست . به طور خودكار درب را دوباره باز كند:

الف- این وسیله حفاظتی را می توان در 50 میلی متر آخر طول مسیر حركت هر لنگه درب بی اثر نمود
ب- در صورت وجود سیستمی كه پس از مدت زمان مشخص ، وسیله حفاظتی حساس را بی اثر می كند ، برای برطرف كردن موانع كه در هنگام بسته شدن مقاومت می كند. انر ژی جنبشی تعریف شده در فوق ، هنگام حركت باوسیله حفاظتی خنثی نباید بیش از 4 ژول باشد

    7-5-2-1-2 درهایی که در هنگام بسته شدن تحت کنترل دائمی مصرف کننده می باشد (مثلاًبا فشار دگمه ) اگر انرژی جنبشی محاسبه شده از 10 ژول بیشتر شود ، سرعت میانگین سریعترین لته باید کمتر از 3/0 متر بر ثانیه باشد.

وجود وسیله حفاظتی در زمان برخورد در با با شی یا افراد الزامی است

باسلام و خسته نباشید

در صورت امکان با اشاره به بند استاندارد جهت مجاب نمودن شرکت آسانسوری،نحوه بتن ریزی سقف چاه را توضیح دهید چون بنده بعنوان پیمانکار دیده ام شرکت آسانسوری در پروژه ایی تیر کلاف فوقانی را کامل در بتن غرق کرده و آرماتور بندی را نیز بصورت سفره بالا و پایین در جان تیر انجام داده همانند بتن ریزی فونداسیون

اما در پروژه دیگر برروی بال فوقانی تیر برشگیر نصب و سپس با رعایت کاور شبکه بندی آرماتور صورت گرفته و بتن سرتاسر بالهای فوقانی کلاف را می پوشاند همانند بتن ریزی سقف های کامپوزیت

دوست عزیز باسلام

به اطلاع شما میرسانم وظیفه شرکت آسانسور به عنوان مشاور و یا پیمانکار , اجرای محاسبات و بار وارده به سقف چاه ( دال بتن ) و کف چاهک باتوجه به طراحی آسانسور شما جهت ارائه به مهندس ناظر صرفا میباشد .

نحوه محاسبه جهت مش بندی و ساخت و اجرای بتن مسلح تماما بعهده کافرما با تأیید و نظارت مهندس ناظر میباشد . چون جزئی از سازه است .

در استاندارد هم فقط حداکثر بار وارده ذکر شده است . مثلا آسانسور تا 5 نفر 3000 کیلوگرم تحمل بار توسط دال بتن . یا برای کف چاهک 30cm بتن آرمه و آرماتور و 10cm بتن مگر .

حال اجرای بتن مقداری سلیقه ای شده متأسفانه . یکی 20cm بتن با یکردیف میلگرد . یکی با دوردیف و ... انواع مختلف متأسفانه.

مشکلات یکی دوتا نیست. دال بتن کوچکترین قسمت سازه است که سلیقه ای اجرا میشود .

باتشکر

با سلام
ضمن تشکر از همکار گرامی آقای رضا گلریز که به بعضی از نکات اساسی اشاره نموده است، مواردی را بیان می کنم: بتون ریزی سقف چاه آسانسور بخشی از تعهدات کارفرما بوده و باید توسط مهندس محاسب ساختمان و بر اساس مشخصات فنی شرکت فروشنده آسانسور و ظرفیت آسانسور و نیروهای ثابت و دینامیکی وارده به سقف چاه آسانسور محاسبه و اجراء گردد، در استاندارد تا جایی که من اطلاع دارم به نحوه اجراء اشاره ای نشده است، اما بر اساس استاندارد ملی ایران (ISIR – 6303 -1 1st Edition) در بند 5-3 راجع به دیوارها، کف و سقف چاه آسانسور اینچنین آمده است:
سازه چاه آسانسور باید

 • بتواند تحمل نیروهایی که بطور معمول بدان وارد می شوند را داشته باشد، نظیر نیروی وارده از سیستم محرکه آسانسور (سقف چاه)
 • نیرویی که توسط ریلهای راهنما در هنگام فعال شدن سیستم پراشوت یا همان ترمز ایمنی آسانسور، بدان وارد می شود (دیوار چاه آسانسور و سازه فلزی داخل چاه)
 • نیرویی که بدلیل توزیع غیر یکنواخت بار در کف کابین بوجود می آید (بالانس افقی کابین)
 • نیرویی که در اثر عملکرد ضربه گیرهاو همچنین عملکرد فلکه ضد پیچش و انحراف (anti-rebound device) سیم بکسل یا زنجیر جبرانی واقع در ته چاهک تولید می شوند.(سکوهای ضربه گیر)

موارد کامل این موضوع را می توانید در "مقررات ایمنی ساختمان دو نصب آسانسور: قسمت اول- آسانسورهای برقی" مطالعه فرمائید.

اما در مورد:

نحوه اجراء بتون ریزی سقف چاه آسانسور

یک نمونه رایج از اجرای کلاف سقف چاه آسانسور، در این نمونه ستونها از نبشی نمره 12 و کلاف مخصوص بتون سقف چاه آسانسور از ناودانی 20 می باشد.

 

به طور معمول برای ساخت کلاف مخصوص بتون سقف چاه آسانسور از

 • ناودانی 
 • تیرآهن
 • و بعضا" از نبشی استفاده می شود.

البته اجرای کار با توجه به نوع سازه ساختمان به اشکال مختلفی اجراء می شود:

 • در ساختمانهای اسکلت فلزی با اجرای ستون در چهار گوشه چاه آسانسور و قرار گرفتن کلاف در روی ستونها، پس از آرماتوربندی به صورت شبکه دوبل، بتون ریزی انجام می گردد.(ستونها می تواند از نبشی، ناودانی و تیر آهن با سایزهای گوناگون بستگی به تعداد طبقات و ظرفیت آسانسور استفاده شود)

یک نمونه از چاه بتون آرمه، در این نوع سازه برای نصب براکتها از پلیت و رولبولت و تکه نبشی استفاده شده است، و حتی برای جداسازی وسط چاه مشترک و نصب براکتهای ریل کابین از تیرآهن بهره گرفته، که این تیر آهن نیز از دو طرف بوسیله پلیت و رولبولت و تکه نبشی زیر سری در محل خود قرار گرفته است

 

 • در ساختمانهای بتون آرمه نیز کلاف به همان صورت قبلی است، با این تفاوت که گاهی از ستون و قرار گرفتن کلاف در فواصل کمتر از 2 متر در سراسر چاه (غیر از طرف درب)برای استقرار براکتهای ریل کابین و ریل وزنه استفاده می شود، و در بعضی موارد از پلیت و رولبولت و تکه نبشی برای زیرسری براکتهای ریل،

گاهی نیز در هر دو شکل سازه ساختمان( اسکلت فلزی یا بتون آرمه) اگر دیوارهای کنار چاه آسانسور دارای ضخامت کافی و اصطلاحا" دیوار حمال باشد، کلاف مخصوص بتون سقف را روی این دیوارها قرار داده و با استفاده از دستک و .... آنرا به سازه اصلی متصل می کنند.                                                                              

 نمونه دیگری از بتون ریزی سقف چاه را در تصویر فوق مشاهده می کنید، کلاف بتون سقف این نمونه بر روی دیوارهای حمال نشسته است.

 
در چاههای تمام بتون نیز به صورت کامپوزیت با استفاده از پلیت و رولبولت اقدام به اجرای بتون ریزی سقف چاه می نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید (اینجا کلیک کنید)

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا عبارت هزار و دویست و بیست را به عدد بنویسید.