مراحل طراحی و اطلاعات ساخت اسانسور از آماده سازی چاهک تا بتون ریزی

 
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 1386/11/10 - 13:44 توسط طبسی

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان در پروسه طراحی و انتخاب آسانسور و هزینه های زیاد رعایت نکات ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و چنانچه سازندگان ساختمان در طول عملیات طراحی و اجرا به نکات قید شده توجه نمایند از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

 

مراحل طراحی و نصب آسانسور

مرحله 1) آماده سازی کف چاله آسانسور :

 

الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید 190 cm باشد.

ب: در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل 10 cm بتون مگر و 30 cm آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150  آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150cm  شود.

ج: جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.


نکته مهم
: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.

جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را
 1. نمک 33%

 2. زغال 33%

 3. پتاسیم 33%

 4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال

 5. میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)

طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.

مرحله 2) تهیه نقشه :

چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است

 1. پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور

 2. مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه
 3. پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود

مرحله 3) بتون ریزی کف چاهک:

همانطوریکه در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد.

 1. بتون مگر 10 سانتیمتر
 2. بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر

مرحله 4 ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:

آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهش آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد:

 1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک
 2. تهیه لیست آهم آلات مورد نیاز
 3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی
 4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان
 5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی

مرحله 5 )دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشن انجام نشده باشد)

الف: سه طرف چاهک (سمت راست -  روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.

ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:

 1. ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود
 2. رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن
 3. آجر کشی

ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ

توضیح:

اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود.
جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود.
در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.


مرحله 6)
ایجاد موتورخانه:

اطاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی فروشنده اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:
 1. ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6 متر باشد.
 2. اطاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل 80cm داشته باشد.
 3. اطاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.
 4. نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن 250 CFM )
 5. نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل 2000 kg وزن
 6. فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد)
 7. نصب کپسول آتش نشانی
 8. نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه
 9. اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
 10. 10چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ای (Trap Door)به ابعاد حداقل 80×100 cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر ) تعبیه گردد.
 11. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوبله دریچه ای به ابعاد 600×500cm  برای هر آسانسور تعبیه گردد.

مرحله 7) دورچینی درب طبقات:

بعد از اتمام نصب ریل و درب و کنترل نهایی عملیات توسط عوامل فنی و تأیید آن باید موارد ذیل انجام شود:

 1. اجرای دیوار چینی دور دربها بوسیله آجر یا بلوک یا پوشش های فلزی
 2. پوشش به هر صورتیکه انجام می شود نبایستی از لبه داخلی دربها در سمت چاهک تجاوز نماید و حداقل باید با لبه چهارچوب دربها همسطح باشد

مرحله 8)  اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز:

همانطوریکه در بند 8و9 مرحله 6 آمده است اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:
 1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور
 2. نصب سیم ارت (Earth)
 3. چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز كابل تغییرات لحلظ گردد.
در فاصله های استاندارد از كابل  5x16 mm برای آسانسورهای 8 و 13 نفره و از كابل  5x10 mm  جهت آسانسورهای 4و6 نفره استفاده می گردد.


تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.

 1. سه عدد فیوز 25 A برای آسانسورهای 4و6 نفره
 2. سه عدد فیوز 50 A برای آسانسورهای 8و13 نفره و باری
 3. كلید گردان 63 A
 4. سه عدد چراغ زیگنال
 5. نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
 6. تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

مرحله 9)بتون ریزی سقف چاهك:

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.

زمان لازم جهت استحكام بتون حدود 15 روز می باشد.
ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهك آسانسور (نیروی دینامیكی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:

1. آسانسور 4 نفره          حدود       3000 كیلوگرم
2. آسانسور 6 نفره         حدود       3200 كیلوگرم
3. آسانسور 8 نفره         حدود       3850 كیلوگرم
4. آسانسور 15 نفره       حدود       6200 كیلوگرم

نكته مهم:   رعایت موارد ایمنی:

در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی كه حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای
احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود.
 
سید محمد امین طبسی 

 

با سلام خواستم در خصوص تبديل موتور بالا به موتور پائين آسانسور اطلاعات ونقشه طراحي نظرت فني ارسال فرمائيد

با سلام

لطفا ابعاد چاله آسانسور (حداقل ابعاد ) را بفرمایید

از راهنمایی شما تشکر می شود

کریمی

شیراز

1388/6/3

در استاندارد 1-6303 استاندارد مقررات ساختمان و نصب آسانسورهاي برقي چاهك به شر ح زير تعريف مي شود:

چاهك پايين ترين قسمت چاه آسانسور است كه كف آن بايد صاف و تقريبا تراز باشدو در بند 5-7-3-3 مقررات ابعاد چاهك به شرح زير تعريف مي شود:

زماني كه كابين روي ضربه گير ها ي كاملا فشرده مي شود شرايط زير بايد بطور همزمان فراهم باشد:

الف- بايد در چاهك فضاي كافي حداقل، براي قرار گيري به ابعاد 1 متر *0/6متر*0/5 متر بر روي يكي از وجوهش ، موجود باشد

ب- فاصله آزاد بين كف چاهك و:

1-پايين ترين بخش كابين بجز آنها در رديف 2 در زير آمده، بايد حداقل 0/5 متر باشد( ارتفاع سكوي 0.5 متر باشد)

2- پايين ترين قسمت كفشك هاي راهنماي ترمز ايمني ( غلتكي يا لغزشي) يعني زير در يا بخشهايي از درها ي كشويي عمودي بايد حداقل 0/1 متر باشد

 

پيمان تبريزي بازرس فني استاندارد و عملكرد آسانسور

با سلام و خسته نباشيد خدمت دوستان عزيز

به نظر من ابعاد آسانسور بسته به ظرفیت آسانسور و مساحت چاهی كه قراره آسانسور در آنجا استفاده بشه و بخصوص ميزان رفت وآمد در آن محل.

با تشكر

با سلام
من واقعا از مطالب شما خوشم امده است و مورد استفاده قرار میدهم....................

با سلام و خسته نباشید

مطالبتان بسیار مفید است لطفا راهنمائی بفرمائید کجا می توانم جهت طراحی نصب و سرویس آسانسور دوره ببینم ضمنا مدت و هزینه این دوره چقدر می باشد

ممنون

سلام

من يك ساختمان 16 واحدي در 4+1 طبقه در دست احداث در حد سقف دارم كه دو دستگاه آسانسور براي آن پيش بيني شده دارم-پيش نهاد شما براي آسانسور ساختمان من چيست؟ آيا شما در شهرستانها هم(خرمشهر)سرويس دهي داريد؟

قابل توجه و سایر کابین سازان آُسانسور :

عدم تطابق در  کابین آسانسور  در بازرسی  زیاد دیده می شود استفاده از سینی پاخور فاقد استاندارد که معمولا کابین سازان و نصابان به علت عدم آگاهی از الزامات سینی پاخور در استاندارد1-6303 ازسینی با ارتفاع کمتر از 75 سانتی متر تولیدو نصب میکنند که بند 8-4که با تیتر محافظ پا (سینی پاخور) شروع شده است شامل الزامات زیر است

 

1-4-8 سرتاسر عرض آستانه ورودی کابین باید مجهز به صفحه محافظ پنجه پا باشد، مقطع این صفحه باید بوسیله پخی با زاویه 60 درجه نسبت به سطح افق به سمت پایین امتداد یابد تصویر این پخ روی صفحه افقی نباید کمتر از20 میلیمتر باشد.

2-4-8 ارتفاع قسمت عمودی صفحه محافظ پنجه پا باید حداقل 0.75 متر باشد

پیمان تبریزی بازرس فنی وعملکرد آسانسور

با سلام اگر میشه بیشتر در مورد اموزش نصب اسانسور توضیح بدید و این اموزش ها رو کجا میشه دید

من فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیگ گرایش طراحی جامدات می باشم. و علاقه زیادی به در مورد فعالیت در زمینه آسانسور و بالابر می باشم. فلذا خواستار فعالیت در شرکت پارس لیفت به عنوان کاورز می باشم. اگه راهنماییم کنین خیلی ممنون میشم.

با سلام

دوست گرامی پارس لیفت شرکت آسانسوری نمی باشد، و صرفا سایت اطلاع رسانی صنعت آسانسور و پله برقی می باشد. شما می توانید لیست شرکت های آسانسوری را در بخش شرکت ها مشاهده نمائید و با آنها در این رابطه تماس حاصل نمائید. و یا لیست توانائی هایتان را به عنوان کارجو در سایت ثبت نمائید، تا در صورتیکه شرکتی به تخصص شما نیاز داشت با شما تماس حاصل نماید.

موفق باشید

لطفا نقشه وابعادواطلاعات لازم جهت ارسال به خرم اباد میل شود

با سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم سایت. من دانشجوی کاردانی رشته نصب آسانسور و پله برقی هستم. آیا در ایران امکان ادامه تحصیل در زمینه کارشناسی یا بالاتر در این رشته وجود دارد.

ممنون از زحمات شما در این سایت.

 

با سلام من ميخواستم در مورد سيم كشي وكار برق آسانسور بيشتر بدانم گرچه خودم مدار كليدي كامل وتمام اتوماتيك آسانسور را طراحي كردهام كه از هر لحاظ ايمني وبصرفه هست با تشكر

با وجود بالغ بر ده سال از اجباری شدن استاندارد آسانسور می گذرد متاسفانه به علت آگاهی نداشتن نصابان آسانسور از استاندارد و نداشتن مدیر فنی آشنا با استاندارد و كنترل كیفیت متاسفانه هنوز اشتباهات و عدم تطابق هایی زیادی در بازرسی آسانسور هستیم.
 1- چاه آسانسور:
در استاندارد 1-6303مقررات ساختمان ونصب آسانسور های برقی بند5 است مهمترین عدم تطابق هایی در این قسمت مشاهده می شود:
1- پوشش در دیواره چاه آسانسور بعضا استفاده می شود از مواد گرد وغبارزاست و سقف چاه آسانسور دارای پوشش با مواد اشتعال زا باقیمانده در مرحله بتن ریزی ساختمان است كه بند 5-3 دیواره ها و كف و سقف چاه باید دارای شرایط زیر باشند:
1- از مواد نسوز و با دوامی ساخته شوند كه عامل گرد وغبا نباشند
2- دارای پایداری مكانیكی كافی باشند.

سلام جناب مهندس :

دیواره چاه میتونه از مصالحی مانند گچ وخاک ویا سفید کاری با گچ باشد یا الزاما سیمانکاری زبره ونرمه باشه ؟

لطفا منظور از مصالح مقاوم ومقاومت مکانیکی را شفاف توضیح بفرمائید ما از توضیحات خوب شما قبلا سپاسگزاری میکنیم

سلام من دانشجوی رشته ی مهنسی مکانیک سیالات هستم.

می خوام اموزش نصب اسانسور رو یاد بگیرم.می تونید راهنماییم کنید؟

باسلام وتشکرازمدیریت محترم

قیمت اسانسورچهارنفره باموتورایتالیایی برای ساختمان چهارطبقه بر روی پیلوت که فقط طبقه اول ان بدون درب اسانسور باشد{جمعا4درب}به همراه انجام کارهای زیربنایی:ساخت ونصب ریل و...:چندمیشودوآیادرشهرسمنان نمایندگی ویااجرا دارید؟

باتشکر

سلام اسانسور ما دارای سرو صداست برای رفع عیب چکار باید کرد

برای کاهش مصرف برق استفاده از درایور تا چه حد جوابگو است  

کاربر گرامی سلام
در مورد کاهش مصرف انرژی برق آسانسور چنانچه تابلو کنترل آسانسور مجهز به درایو ( v v v f) شود، مصرف برق آسانسور تا حدود %50 کاهش خواهد داشت.

ضمن اینکه، آسانسور از حرکتی نرم و آرام برخوردار خواهد شد و در زمان استارت یا توقف نیز بسیار آرام و نرم و بدون شوک و ضربه خواهد بود.

 

استفاده از سیستم تری-وی-اف در آسانسور باعث نرمی حرکت می گردد www.parslift.com

 

البته در آسانسورهای دو سرعته که فاقد سیستم 3VF می باشند به دلیل اینکه زمان توقف باید بوسیله ترمز نگهداشته شود، صدای همزمان دستگهای ترمز و مگنت ترمز و توقف ناگهانی موتور باعث شوک و ایجاد صدا می گردد.
در مورد صدا و لرزش آسانسور چندین نکته وجود دارد، چنانچه لرزش و صدا از موتور گیربکس است؟ باید متخصص مربوطه از نزدیک بازدید کند و دلیل صدا را تشخیص دهد.

البته صدای این قسمت دلایل مختلفی می تواند داشته باشد،

 • موتور گیربکس تراز نصب نشده باشد،
 • لاستیکهای ضربه گیر زیر شاسی موتورگیربکس از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد
 • در یک راستا نبودن سیم بکسلها
 • گردش سیم بکسلها بر روی فلکه گیربکس با پیچش غیر عادی انجام گرفته باشد،
 • دنده و مارپیچ داخل گیربکس مشکل پیدا کرده باشد،
 • لاستیکهای کوپلینگ موتور دچار فرسایش شده باشد،
 • موتورگیربکس مناسب نباشد و یا.....)
 • و نکته مهم چگونگی اجرای بتون سقف و اتصالات کلاف فلزی مربوط به بتون سقف می باشد که گاها" به دلیل اجرای نامناسب باعث انتقال صدا و ارتعاش در زمان حرکت آسانسور به سازه می شود که این مسئله در طبقات فوقانی بیشتر احساس می شود.

چناچه صدا از حرکت کابین است باید به چگونگی نصب درب و ریل توجه کرد چون احتمال دارد دقت لازم در زمان نصب رعایت نشده و لذا اگر

 • ریلها شاقول و عمودی و موازی و با فواصل دقیق نصب نشده باشد وجود صدا حتمی است، ضمن اینکه
 •  کفشک ریلها
 •   ریلها
 • عدم تنظیم درست پاراشوت و درگیری مقطعی آن با ریلها
 •   کابین آسانسور و مخصوصا شیوه تولید و متریال بکار رفته در آن و همچنین چگونگی مونتاژ آن نیز در کاهش یا افزایش صدا موثر است.

در اینجا اشاره به این نکته بسیار مهم است که در زمان تحویل آسانسورحضور بازرس مجرب و متعهد و کنترل دقیق آسانسورتاکید می کنم کنترل دقیق آسانسور بر اساس استاندارد و دستورالعمل های مصوب در جلوگیری از رشد آسانسورهای بی کیفیت ونا مطلوب بسیار تاثیرگذار می باشد.

با سلام

چهار واحد آپارتمان ساخته ام كه يك واحد آن دوبلكس است آيا قسمت بالايي دوبلكس كه محل اتاق خوابهاست هم بايد به راه پله ارتباط داشته باشد

با تشكر

 

کاربر گرامی سلام
این موضوع باید درطراحی و نقشه معماری تعریف شده باشد.
اما به عنوان پیشنهاد: چنانچه طراحی بخش بالایی به صورتی است که اگر مدخل ورودی در نظر گرفته و به راه پله باز شود، اخلالی در ورود به محل اطاق خوابها بوجود نمی آورد چه اشکالی دارد که در آنجا هم دربی در نظر گرفته شود.

سلام

کاربر گرامی

نقشه سقف بتونی چاه آسانسور باید با اطلاعاتی از قبیل

 • ظرفیت آسانسور
 • نوع چیدمان ریلها و ابعاد کابین
 • وزنه تعادل در پشت کابین قرار گرفته؟
 • وزنه تعادل در کنار قرار گرفته؟
 • نوع موتورگیربکس
 • قطر فلکه کیربکس
 • ُآیا از فلکه انحراف استفاده می شود؟
 • آیا از سیستم W استفاده شده؟
 • نوع گاورنر
 • طول براکت نگهدارنده فلکه ته چاه

طراحی شود.

برای نمونه یک نقشه سقف چاه آسانسور8  نفره شیندلر  وزنه پشت با موتورگیربکس W140Nبا قطر فلکه 52cm  و گاورنر و فلکه ته چاه شیندلر OVERSPEED GOVERNOR GBP

ارائه می گردد

.

لازم به یادآوری است، موتورگیربکس فوق با فلکه انحراف بوده که پایه فلکه و شاسی موتورگیربکس بر روی 4 سکو ی بتونی مستقر شده است.

 

 

باسلام

کاربر گرامی همانطوریکه قبلا مطرح شدهگاورنر و فلکه ته چاه باید با تبعیت از استراکچر روی کابین ( دستک سیستم پاراشوت) به شکلی که عمود بر هم باشند، قرار گیرند.

لذا دقت شود که قطر فلکه گاورنر فلکه ته چاه باید با هم برابر باشد، و فاصله حفره های مربوط به عبور سیم بکسل گاورنر با توجه با قطر این دو قطعه می باشد.

در دو تصویر زیر نقشه سقف آسانسور 4 نفره (استاندارد شیندلر) با مشخصات فواصل حفره های گاورنر و دیگر موارد، و نقشه بعدی محل استقرار فلکه ته چاه روی ریل کابین دیده می شود.

 

نقشه سقف چاه آسانسور چهار نفره با ابعاد چاه 145 145x

 

وضعیت ریل کابین و براکت نگهدارنده فلکه ته چاه و فواصل مربوطه

سلام اگه ممکنه یسری اطلاعات راجع به ابعاد و اندازه های بالابر معلولین و دیتیل اجرایی مربوط به اون رو در اختیارم قرار بدین مرسی

لطفا مرا راهنمايي بفرمائيدچگونه ميتوانم چاه ارت را ايجاد كنم ـ مواد و ملزومات لازم و فاصله از تابلو برق ساختمان را هم بفرمائيد ـ آيا ميتوان از چاه ساختمان در حال احداث ( فاضلاب ) براي اين كار استفاده نمود
قبلا از پاسخ شما متشكرم

جهت چاه ارت آسانسور و وصل کردن سیم مربوطه، می توان در محل مناسب و نزدیک به محل آسانسور،(حداکثر 10 تا 15 متر فاصله) چاهی به عمق حداقل 8/3 متر ایجاد کرد تا به رطوبت طبیعی و مناسب زمین رسید سپس مواد ذیل را
1. نمک 33%

2. زغال 33%

3. پتاسیم 33%

4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت ارتباط از صفحه مسی کف چاه ارت تا چاه آسانسور.

5. میله مسی و صفحه مسی ( این ملزومات در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد، البته گاهی به جای صفحه مسی با سیم مسی بدون روکش، اصطلاحا" سبدی بافته و این سبد مسی را در کف جاه ارت قرار می دهند.)

طبق دستورالعمل پس از قراردادن صفحه و میله مسی و وصل سیم مسی در کف چاه ارت آسانسور و پوشاندن ترکیب فوق بر روی آنها به همراه ایجاد رطوبت روی آن را دوباره می پوشانیم.

نکته مهم: منطقه این مجموعه در قسمت انتهایی چاه ارت که صفحه مسی قراردارد باید همیشه از رطوبت نسبی برخوردار باشد، و چنانچه در فصول گرم سال احتمال کاهش رطوبت وجود داشته باشد، باید با آب رطوبت لازم را ایجاد کرد.
 

سلام

ممنون میشم  راهنمایی کنید برای یه ساختمان 4 طبقه چطور میشه اعمال محاسبات کابل کشی انجام داد. منظورم کابل کشی از فیوز تا تابلو با محاسبات و نقشه تابلو فرمان است

با تشکر

باسلام
کابلها برای هدایت جریان الکتریکی بکار گرفته می شوند و معمولا" از جنس "مس" یا "آلومینیوم" می باشند.
کابلها ممکن است به صورت

 • "کابلهای رشته ای" –
 • "کابلهلی مفتولی با سطح مقطع گرد"
 • "کابلهای مثلثی" باشند.

برای تعین نوع کابل معمولا" بر روی لایه پوششی آن حروفی درج می شود که نشانه نوع آن است:
R = با سطح مقطع گرد
E = با مفتولی و تک رشته بودن
S =  با سطح مقطع مثلثی
M =  کابلهای رشته ای و افشان

البته رنگ کابلها هم در جهان برای خود تعاریفی دارند که بسیار گوناگون می باشد، و هر کشوری رنگ کابل را با استاندارد خاص خود تعین کرده است.

معتبر ترین استاندارد رنگ کابل IEC60446 می باشد.
طبق استاندارد 63102 دفتر استانداردهای وزارت نیرو در ایران رنگبندی سیم های فاز به این صورت می باشد:
فاز R = قرمز
فاز S = زرد
فاز T = آبی آسمانی
سیم ارت نیز از دو رنگ ترکیبی زرد و سبز که میزان ترکیب این دو رنگ باید با نسبت %30 در برابر %70 باشد.

عموما" در اثر عبورجریان برق از کابلها گرما تولید می شود، و چنانچه میزان گرما بیش از حد معمول باشد باعث ایجاد حرارت زیاد و نهایتا" اشتعال پوشش پلاستیکی روی کابل خواهد شد.
ضمن اینکه در صورت وجود فاصله زیاد بین منبع تحویل انرژی و دستگاه مصرف کننده، شاهد افت ولتاژ نیز خواهیم بود. افت ولتاژ نیز برای موتور مضر می باشد.
قدار افت ولتاژ از ضریب جریان عبوری در مقاومت کابل بدست می آید.)
البته در محاسبات افت ولتاژ حدود %10 در نظر گرفته می شود. که میزان قابل قبول حدود 3% تا %5 می باشد.
سطح مقطع کابل انتخابی باید با در نظر گرفتن میزان مصرف انرژی در زمان استارت موتور و راه اندازی محاسبه گردد، زیرا در زمان استارت (Starting) موتور جریان مصرفی و اصطلاحا" آمپر کشیدن موتور چند برابر زمان کارکرد عادی موتور است و ضریب قدرت نیز متفاوت می باشد.
با داشتن :

 1. جریان
 2. ولتاژ
 3. درصد افت ولتاژ مجاز
 4. طول کابل مصرفی
 5. نوع و سایز کابل مورد نیاز طبق رابطه زیر (موتورهای تکفاز و موتورهای سه فاز) بدست می آید

ضمن اینکه به صورت تجربی معمولا برای آسانسورهای 4 و 6 نفره (6 توقف) با فاصله تقریبی موتورخانه و کنتور حدود 30 متر از کابل (6x4 (6x5 و گاهی برای اطمینان بیشتر از کابل (10x4 (10x5  استفاده می کنند.

U= ولتاژ بر حسب وات
I= جریان بر حسب آمپر
U^= افت ولتاژ مجاز بر حسب وات
A= سطح مقطع کابل بر حسب میلیمتر
Cos a= ضریب توان مصرف کننده

با سلام

با تشکر از اطلاعات روی سایت

لطفا بفرمایید ایا در فضای خالص 300*380 CM میتوان اسانسور و راه پله اجرا کرد؟

4واحد 100متری و 4 طبقه

با سلام
در صورتیکه فضای مناسب برای چاه آسانسور و مخصوصا" درب طبقات پیش بینی شود، امکان اجرای راه پله و چاه آسانسور در فضای موجود مهیا می باشد.

به طور نمونه پیش طرح نقشه ای با ابعاد اعلام شده(البته در صورتیکه ضلع 380 سانتیمتری در سمت درب طبقه باشد) باستحضار می رسد.

سلام

     چند وقتی هست که تعبیه  محل اسانسور در محل نمایش داده شده منسوخ شده به خاطر بحث اتشسوزی و......   2-سوال من اینه که درب اسانسور چطوری در اینجور مواقع باز میشه هرجور حساب کنی جلوی پله را میگیره .کشویی هم 70سانت کمتی مشه متشکرم

.

با سلام

با تشکر از جوابیه شما

متاسفانه ورودی در عرض سه متری واقع شده.ایا پیشنهاد دیگری داری؟

با سلام
در این صورت باید طرحی را اجراء نمود که ضمن زیبایی و تناسب، برای آسانسور نیز فضای مناسب بوجود آید.
گروه طراحی سایت پارس لیفت اتود یکی از طرح های نسبتا مناسب را اجراء نموده که باستحضار می رسد.

در این طرح برای دسترسی به آسانسور و جلوگیری از درازی راه پله و کوتاه نشان دادن مسیر ، ابتدای ورودی برای محل نصب درب اسانسور در نظر گرفته و با این طرح فضای راه پله با قوسی که در انتها داده شده از فضا بهترین استفاده را نموده و در واقع باریکی راه پله کمتر مشهود می باشد، در صورت پسند طرح پیشنهادی، نقشه کامل طبق توافق انجام خواهد شد.

سلام به تمام اساتيد عزيز

و با تشكر از مطالب جالب و زيباي اين سايت با ارزش

در چند پست بالا نقشه سوراخ هاي سقف چاه را پرسيده بودند كه جواب زيباي استاد طبسي را ديديم.

اگر در مورد چگونگي چيدمان ميلگرد و بتون ريزي سقف چاه هم توضيحاتي بفرماييد از شما سپاسگزارم.

مشخصات بتون سقف چاه آسانسور کششی
پس از اتمام مرحله نصب درب و ریل آسانسور جهت مهیا ساختن محل استقرار تجهیزات آسانسور در موتورخانه از قبیل:

 • موتورگیربکس
 • گاورنر
 • و دیگر تجهیزات

در آسانسورهای کششی باید روی سقف چاه آسانسور بتون ریزی شود.

لذا برای این کار لازم است، پس از تهیه مقدماتی از قبیل

 • تهیه کلاف اصلی سقف چاه
 • تعیین محل عبور سیم بکسلها
 • تهیه قالب مناسب

(برای سیم بکسلهای کابین و قاب وزنه تعادل – سیم بکسل سیستم ترمز اضطرای که از روی فلکه گاورنر به سمت پائین و فلکه ته چاه میرود – محل عبور کابلها و سیمها)

 • آرماتور بندی در داخل کلاف سقف
 • کفراژ بندی سقف چاه

(در سالهای بسیار دور با توجه به نقشه های تیپ و در ظرفیتهای مختلف کارفرمایان و مالکین ساختمان بتون سقف چاه آسانسور را همزمان با کارهای ساختمانی و طبق نقشه های اجرایی شرکت آسانسور..... انجام می دادند، و لذا وقتی نصاب وارد کارگاه می شد، کلیه کارها را بدون معطلی سریعا انجام می داد.)

برای آسانسورهای 4 الی 15 نفره کلاف اصلی معمولا" از ناودانی نمره 20 استفاده می شود.(برای ظرفیتهای بیشتر سایز ناودانی تغییر می کند)
کلاف مذکور در ارتفاع حدود 4 متری از کف آخرین طبقه ساختمان (کف قبل از پشت بام) مستقر می شود.
طبق نقشه اجرایی در ساختمانهای فلزی برای چاه آسانسور سازه ویژه ای پیش بینی می شود که بنا بر محاسبات 4 ستون در چهارگوشه چاه (ستونها از نبشی، تیرآهن یا....می باشد.) استفاده می شود و کلاف مذکور در بالاترین نقطه روی این ستونها قرار می گیرد.

پس از کفراژ بندی کلاف داخل کلاف سقف آسانسور دو سری (مش) با شبکه بندی 15x15 از آرماتورقرار می گیرد.(سایز آرماتور بر اساس بار دینامیکی وارده بر سقف به تناسب ظرفیت آسانسور تعیین می گردد.)

طبق جداول قدیمی، نیروی وارده بر سقف بتونی چاه آسانسور(Slab) از نوع دینامیکی (Dynamic) برای ظرفیت:

 • 4 نفره 3.000 کیلوگرم
 • 6 نفره 3.200 کیلوگرم
 • 8 نفره 3.850 کیلوگرم
 • 15 نفره 6.200 کیلو گرم  تعین گردیده است.

برای عبور موارد زیر:

 • محل عبور سیم بکسلهای کابین و وزنه تعادل
 • محل عبور سیم بکسل گاورنر
 • محل عبور کابلها و سیم های داخل چاه آسانسور

باید قالب مورد نظر در این نقاط گذاشته شود تا آرماتور بند در زمان آرماتور گذاری محل خفره قالبها را در نظر داشته باشد و اشغال نکند.

پس از انجام موارد فوق سقف آسانسور آماده بتون ریزی می شود.
بتون سقف بر اساس عیار تعین شده ( عیار بتون 350-450Kg/m3) ریخته می شود.
تا زمان گرفتن بتون (خشک شدن) معمولا" بین ده الی پانزده روز بستگی به گرمای فصل زمان لازم است و باید در این مدت از سقف چاه استفاده نشود.

 

با سلام.

اقای طبسی سوالی داشتم در مورد جهت فلکه محرکه موتور که در هنگام اجرا بهتره فلکه محرکه به سمت کابین باشد یا وزنه تعادل؟چرا؟در واقع کشش روی کابل در کدام قسمت بیشتره؟همچنین ایا فلکه هرزگردی که با زاویه الفا برای انتقال حرکت در نظر میگیریم چقدر فشار متحمل میشود،چون قاعدتا نیروی اصلی به شفت فلکه محرکه موتور وارد میشود؟

با تشکر.

با سلام
در رابطه با انتخاب محل استقرار فکه اصلی گیربکس و فلکه انحراف همیشه باید موارد زیر رعایت گردد:
•فلکه اصلی گیربکس به سمت کابین باشد.
•فلکه هرزگرد به سمت فریم وزنه تعادل قرار گیرد.

فشاری وارده بر فلکه انحراف، معادل وزن کابین با مسافرین می باشد.
فشار اصلی نیز به فلکه گیربکس منتقل می شود.

با سلام

ضمن تشکر از آقای طبسی. یکی از دلایل سمت نصب کردن فلکه های هرزگرد و فلکه کششی موتور ( سمت کابین یا سمت کادر وزنه ) تشخیص خود نصاب می باشد. نصابی را سراغ دارم که معتقد بود چون فلکه هرز گرد نسبت به فلکه کششی موتور از ریخته گری و ساخت کم دقتی تری ساخته شده است در صورتی که فلکه هرز گرد را به سمت کابین باشد باعث ایجاد لرزش ها و تکان های ریزی به همان دلیل فوق در کابین می شود که این چندان خوشایند نمی باشد.

حالا نصاب دیگری را می شناسم که می گفت به دلیل اینکه سیستم ترمز ایمنی یا پاراشوت اکثرا بر روی کابین فعال است و هنگامی که پاراشوت به دفعات عمل کند نیروی تولید شده از آن فشاری را به سیم بکسل های معلق سمت کابین و از آنها به فلکه کششی موتور وارد می آورد که به مرور زمان از عمر فلکه موتور بسیار می کاهد و چون تعویض فلکه موتور سخت تر از تعویض فلکه هرزگرد می باشد لذا بهتر است فلکه هرز گرد در سمت کابین قرار گیرد.

گاهی اوقات نیز بدلیل مشکلات ساختمانی و اینکه از اول مهندس نقشه کش فکر همه جا را نمی کند، نصاب مجبور می شود سمت نصب فلکه ها را با توجه به عدم میل خود و اجبارا تغییر دهد. مثلا اگر نصاب بخواهد فلکه کششی موتور را در سمت کابین قرار دهد، فلکه فلایویل جلوی موتور گیربکس بیش از حد به دیوار نزدیک شود و از نظر استاندارد ایراد داشته باشد.

با عرض سلام و خسته نباشيد :
خواستم بدونم يه بازرس استاندارد اساسنسور شدن مدرك تحصيلي چي ميخواد ؟وديگر اينكه اگه بخوايم ميتونيم برا هر شهري نمايندگي بازرسي استاندارد اسانسور بياريم ؟
با تشكر

مهندسی مکانیک فقط گرایشهای ساخت و تولید - سیالات - جامدات  و مهندسی برق کلیه گرایشها .

در مقطع لیسانس با 7 سال سابقه کار و در مقطع فوق لیسانس با 3 سال سابقه کار .

 

با گرفتن پروانه بازرسی از سازمان استاندارد می توان در هر شهری فعالیت داشت .

سلام وخسته نباشید.

میخواستم دوره کامل طراحی ،ساخت و نصب آسانسور ببینم.راهنمایی میخواستم.

سلام

ابعاد يك چاهك يك متر در يك متر هست آيا ميشه آسانسوري راه اندازي كرد؟

چه نوع آسانسوري ميشه؟ چند نفره؟ تعداد طبقه 3

و اگر با ابعاد 110 در 110 باشه چطور؟

با سلام
معمولا" فضای مورد نیاز برای اجزای اصلی در چاه آسانسور شامل موارد زیر می باشد:

 • برای نصب درب کابین و درب طبقه (درب سانترال یا درب تلسکوپی) حدود :
 1. 20 سانتیمتر برای درب سانترال
 2. حدود 35 سانتیمتر برای درب تلسکوپی لازم است.

لبته اگر قرار باشد درب طبقه در سمت داخل چاه قرار گیرد.

در صورتیکه درب طبقه در فضای بیرون چاه امکان نصب داشته باشد، ابعاد فضای مورد نیاز به نصف کاهش می یابد.

ضمنا"اگر از درب سانترال استفاده شود باید به سمت عرض چاه (فضایی که درب باید باز و بسته شود) حداقل 20 سانتیمتر اضافه شود.

 • در فضاهای کوچک و تنگ و باریک که امکان نصب درب معمولی کابین آسانسور نمی باشد، نیز می توان از درب های اتوبوسی استفاده کرد
 • فضای لازم در عمق چاه برای کادر وزنه تعادل و ریلهای وزنه نیز حدود 20 تا 30 سانتیمتر می باشد.
 • برای نصب ریلهای کابین در هر طرف حدود 20 سانتیمتر، و در مجموع 40 سانتیمتر از فصای عرض چاه آسانسور فضا اشغال می شود..

با توجه به ابعاد مورد نیاز برای نصب:

 • درب کابین 
 • درب طبقه
 • قاب وزنه تعادل
 • ریلهای کابین

در فضای باقیمانده (با کسر حدود 4 سانتیمتر از سمت عرض جاه برای دو طرف کابین) میتوان کابین آسانسور را جانمایی نمود.

سلام

با تشكر از پاسخ شما

جناب طبسي حدودا كابين چند نفر ميشه؟

بهتر گزينه و بزرگ تر شدن كابين از سيستم هيدروليك استفاده بشه بهتر هست؟ يا كششي براي اين ابعاد كم استفاده بشه

با سلام و احترام

من دوره بازرسی آسانسور رو گذروندم . سوالم اینه که چطور میتونم نمایندگی بازرسی آسانسور رو بگیرم؟

با سلام

ضمن تشکر از زحمات شما خواهشمند است در صورت امکان نمونه قرارداد نظارت بر نصب انواع آسانسور پانومارا - کششی و هیدرولیک را ارسال فرمایید.

با احترام

باسلام و شایسته ترین احترامات.

خواهشمندم بدلیل زیغ وقت برای سایر همکاران و عدم دسترسی به اینترنت در مواقع لزوم خواهشمندم تا اگر اطلاعات شما بصورت کتاب موجود است بنده و سایر همکارانم را در نحوه ی خرید این کتاب ارزشمند در راستای اجرای صحیح آسانسور و پله برقی راهنمایی نمائید.

با تشکر

باسلام مطالب اموزنده بود تشکر می کنم درساختمانی که بنده سکونت دارم پیمانکار برای پوشش سقف چاه اسانسور از نبشی ومیلگرد برای بتن ریزی استفاده کرده که دولبه نبشی ها ومیلگردها کامل برروی اهن قرار نگرفته بود بتن ریزی انجام داد لطف برای ایمنی بیشتر راهنمایی بفرمایید ایااستانداردخاصی باید رعایت شود نوع بتن وضخامت بتن چطور ضوابط خاصی دارد ایا این نوع بتن ریزی برای اسانسور شش نفره جواب می دهدسپاس

با سلام

بتن كف و سقف چاهك اسانسور زير نظر مهندس ناظر انجام ميشود و نقشه سوراخهايي كه متعلقاتي از قبيل سيم بكسل و سيم هاي برق از آن عبور ميكند را شركت آسانسوري ميدهد حال اگر از سقف اطمينان نداريد شاسي موتور را از دو طرف ادامه دهيد تا بال آن بر روي آهن كشي قرار گيرد

اينكه بايد سقف چاه آسانسور از بتون و ميلگرد قرار گيرد صرف اين است كه بتون مسلح از ارتعاش و انتقال استارت موتور جلو گيري ميكند در اكثر آسانسورها ديده ميشود كه صداي حركت موتور در طبقه آخر شنيده ميشود اين يكي ازعوامل بتن ريزي غير مهندسي ميباشد حتي زياد ريختن ويا از ميلگرد اضافي استفاده كردن آن نيز صحيح نيست براي همين از واژه مهندسي استفاده كردم

-با عرض سلام
اينجانب مهندس مكانيك ساخت و توليد هستم و ميخواستم براي منزل خودم (٤ طبقه روي بيلوت ، ٤ سال ساخت) آسانسور انتخاب و نصب نمایم . لذا علاقمند به همکاری مشاوری خوب هستم تا با كمك و مشاوره ايشان اين كار را به نحو مطلوب انجام  دهم، علاقمندان به همکاری در همین سایت نظرات خود را اعلام فرمایند. باتشکر

با سلام
  دوست عزیز جناب آقای مسعودی لطفا اعلام فرمایید ساختمان شما در کدام شهرستان واقع شده، تا همکاران آن شهر با بازدید از محل بهترین مشاوره و راهنمایی را برایتان انجام دهند ، اگر در شهر تبریز یا یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی بودید میتوانیستید از نمونه آسانسورهایی که توسط  شرکت ما در ساختمانهای بدون اسانسور نصب شده بازدید نموده و راهنمایی بیشتری برایتان انجام گردد.

باسلام اگه میشه بفرمایید نوع فییوز به کار رفته در تابلوبرق آسانسور چه می باشد (منیاتوری - فشنگی -تندکار کندکار؟؟؟ آیا برای هرفاز یکفیوز بکار بره؟؟ یا از یک فیوز سه فازهم میشه استفاده کرد ؟؟ اگه فیوز منیاتوری باشه ازکدوم نوع استفاده کنیم b.c.d.z باتشکر

سلام

معمولا برای آسانسور از:

 • فیوز فشنگی کند کار استفاده میشه
 • در صورتی که از فیوز مینیاتوری استفاده شود باید از نوع b که مخصوص الکتروموتورهای القایی می باشد استفاده شود.

تا حالا من ندیدم که فیوز مینیاتوری استفاده بشه و اکثرا" از فیوز فشنگی استفاده میکنند که به صورت سه فاز ارائه میشه.

ولی فیوز فاز دائم به صورت مینیاتوری می باشد.

موفق باشید

سلام اینجانب حبیب صلحی راد کارشناس اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی تبریز هستم ساختمان اینجانب بتونی سه طبقه است ودر آینده چهار طبقه احداث خواهم کردولی بدون آسانسور است وچاه آسانسور ندارم آیا امکان این است که بعداز چهار پله طبقه همگف به راه پله میرود چاه آسانسور را اجرا کرد خواهشمند است اینجانب راراهنمایی فرمایید با تشگر صلحی راد از تبریز

با سلام

جناب آقای حبیب صلحی راد ما از شرکتهای فعال آسانسور شهر عزیزمان تبریز هستیم , هیچ کاری نشد ندارد , اول باید از ساختمان بازدید شود و بر اساس شرایط ساختمان و موقعیتهای مناسب برای جانمایی آسانسور، بهترین طرح ارائه گردد.

اگر برای نصب آسانسور مصمم هستید لطفا" هماهنگ فرمائید، تا شرایط بازدید  از نمونه آسانسورهایی که ما در ساختمانهای بدون آسانسور شهر تبریز نصب کرده ایم به همراه کارشناسان ما از محل فراهم گردد تا در صورت توافق آسانسور مورد درخواست نصب گردد.

سلام.

ممنون ازتون بابت مطالب مفیدی که نوشته اید.و اما چندتا سئوال دارم:

 • ضخامت دیوارهای چاه آسانسور چند سانتیمتر است؟
 • بیرون به بیرون ابعاد چاه آسانسور چهارنفره چقدر باید باشد؟
 • آیا مهم است در درکدام سمت چاه قرارگیرد؟ واگر مهم است اگر قرارباشد جای در در طبقات عوض شود -از نظر ابعاد و اندازه-چه باید کرد؟

با سلام

معمولا" چاه آسانسور اگر طبق نقشه طراحی و اجراء گردد:

 • اکثرا" در ساختمانهای معمولی و پنج، شش طبقه در فضای بین راه پله قرار دارد و ضخامت دیوارهای مربوطه حدود 30 سانتیمتر یا کمی بیشتر می باشد.
 • چون برای نصب آسانسور نیاز به اسکلت ویژه برای فضای چاه می باشد، ضخامت دیوارها تاثیری ندارد، و فقط باید پوشش مناسبی داشته باشد که مورد تائید استاندارد باشد،مگر در سمت نصب درب طبقات، که باید دارای استحکام کافی برای نصب و استقرار درب طبقات باشد.
 • البته در بعضی از ساختمانها که از پلهای طبقات برای نصب براکتها استفاده می شود، و در موتورخانه نیز وزن کلاف بتون سقف چاه بر روی دیوارها سوار است، حتما" باید دیوارها از نوع حمال باشد.
 • ابعاد مناسب برای چاه آسانسور 4 نفره حدود 150 در سمت دربها و 145 در سمت عمق(عمود بر دربها) می باشد، گرچه می توان در ابعاد مختلفی آسانسور 4 نفره نصب کرد، اما استانداردترین ابعاد همین 150×140 سانتیمتر است.
 • جهت درب طبقات از این نظر مهم است که برای باز شدن درب طبقات اتوماتیک، چه از نوع سانترال و یا نوع تلسکوپی فضایی برای زمان باز شدن لنگه دربها لازم است، و مخصوصا" ساسپنشن یا همان تجهیزات بالای درب که دارای طولی برابر با زمان باز شدن دربها با احتساب حریم ایمنی طرفین ساسپنشن می باشد.
 • پس سمت عریض تر معمولا" مناسب نصب درب می باشد که باید در طراحی ها به این نکته توجه شود.

اما اگر قرار است بالاجبار سمت درب در قسمت کوتاهتر قرار بگیرد، و فضای لازم برای نصب درب نباشد،می توان از لولایی برای طبقات و درب اتوبوسی برای کابین  یا...... استفاده نمود.

در يك ساختمان با سه دستگاه آسانسور 6.3 سرعت. افراد استفاده كننده از آسانسور در هر طبقه 50 نفر. ابعاد موتور خانه مشترك چه جوری محاسبه ميشه تو حالت هاي مختلف؟

آيا  ميشه يه آسانسور 1000كيلو گرمی و دو دستگاه  630 کیلوگرمی انتخاب كرد؟

با سلام

آیا امکان دارد با توضیحات (ساختمان با همکف 3 طبقه وچاهک آسانسور به  ابعاد تمام شده 160*160 و فاصله از کف 150 و همچنین در بام بجای استفاده از سقف دیوار آجری با ضخامت 20  و پوشش پلی کربنات "طلق" بصورت قوسی و ارتفاع بام تا کمترین پوشش 290 ) امکان نصب آسانسور بر روی دیوار آجر فشاری می باشد و آیا می توان کاری کرده که آسانسور در بالای بام ایستگاه داشته باشد( سقف پلی کربنات قابل تنظیم ارتفاع است ) .

با تشکر  

با عرض سلام و خسته نباشید. من میخوام بدونم حساسیت فیوز های سه فاز آسانسور که دارای درایور 3vf می باشه چقدر باید باشه؟

از دوستان و همکاران گرامی تقاضا دارم هر کی اطلاعاتی در این مورد داره لطفا بگه.

با سلام
من در اهواز در آپارتمان 3 طبقه 13 واحدی زندگی می کنم . فروشنده در هر نیم طبقه دو واحد مسکونی قرار داده و البته این آپارتمان بازسازی شده . فروشنده آسانسور را در جایی شبیه نورگیر قرار داده که هیچ دیواری در دور آسانسور ساخته نشده و آسانسور دقیقا از کنار پنجره ما رد می شود. ما صدای گروپ آسانسور را به راحتی می شنویم و زمین می لرزد . واقعا آسایش را از ما گرفته . باز در روز مشکلی نداریم ولی شب ها واقعا آزار دهنده شده . لطفا من رو راهنمایی کنید باید چیکار کنم . شرکت آسانسور سازی میگه نامه فرستارم که موتر تعویض بشه ولی الان خیلی زمان گرفته و گارانتی موتور رو به اتمام است. آیا ما می توانیم از فروشنده شکایت کنیم یا از شرکت آسانسور سازی؟؟؟ کجا مراجعه کنم . من در اهواز غریبم و جایی را نمی شناسم . راهنماییم کنید لطفا. ایراد آسانسور ما چی است؟؟؟ موتور ؟؟ یا چون دیواری دور آسانسور و دیوار خانه ما گذاشته نشده اینقدر آزار دهنده شده . پیشاپیش از شما تشکر می کنم
 

با سلام
علت های زیادی باعث میشود تا در حرکت آسانسور صدا ایجاد گردد.
مواردی که شما عنوان کردید مثل صدای گروپ در واقع صدای حرکت موتور است که توسط آهن کشی ضعیف چاه آسانسور به طبقات انتقال داده می شود و از آنجایی که اطراف چاه باز و بسته نشده، صدای ان دو برابر می شود.
برای رفع یا کاهش صدای آسانسور هم میتوان از سیستم تری وی اف استفاده کرد (3VF) تا صدای استارت موتور را کاهش داد و صدای حین حرکت را با استفاده از رولیک به جای کفشک استفاده کرد و که معموال" از آنها در آسانسور های سرعت بالا استفاده میشود

با سلام به همه همکاران عزیز و متخصص آسانسوری

در بیمارستانی که دارای:

 • 3 دستگاه آسانسور با ظرفیت 1600 کیلوگرم تخت بر
 • با موتور مونتاناری 11.8 کیلو وات دوسرعته

با 7سال کار میباشد، کابین یکی از آسانسور ها حدودا" در یک سال اخیر دچار لرزش کابین در طول حرکت بین طبقات شده که:

 • در زمان سوار شدن حدود 10نفر به بالا این لرزش خیلی کم یا قطع میشود.
 • اما در زمان سبک بودن کابین لرزش کابین زیاد میشود، البته لرزش در هر دو سمت بالا و پایین میباشد.

گرچه فلکه هرزگرد زیر موتور نیز تاب داشت و عوض گردید ولی مشکل همچنان باقی است.
ضمنا" سیستم تعلیق آسانسور 2:1 با دوفلکه بر روی کابین و یک فلکه بر روی وزنه میباشد در ضمن سربکسل های مربوطه رو ریگلاژ کردم اما بازهم جواب نداد خواهشمندم در این خصوص من را راهنمایی بفرمایید با تشکر از لطف همگی شما.

باسلام و تبریک سال نو به شما و همکاران گرامی

در مرحله اول برای من جالب است که آپارتمان 3 طبقه و 13 واحد ؟؟!

بگذریم...

اگر بخواهم در یک جمله خیال شما را راحت کنم باید بگویم دنبال کارکرد بی صدای آسانسوری که با این شرایط نصب شده نباشید و احیانا بیهوده هم هزینه نکنید .

چون همانطور که خود شما گفتید کابین از کنار پنجره های شما عبور میکند .

این در حالی است که حتی کابین هایی که در چاه مجزا با پوشش سفال و یونولیت و سیمان حرکت میکنند بازهم تولید صدا میکنند چه برسد به آسانسوری با شرایط شما .

پیشنهاد بنده تعامل همسایه ها با یکدیگر در محدودیت استفاده در ساعاتی خاص از نیمه شب میباشد .

باتشکر

با سلام ممنون از پاسخ تون.
اما واقعا آپارتمان ما در ساختمانی 3 طبقه هست و   درهر طبقه دو واحد، و در نیم طبقه ها نیز 2 واحد
که در اینصورت با احتساب آپارتمانهای نیم طبقه مجموعا" می شود 4 دستگاه آپارتمان، و مجموعا" با در نظر گرفتن یک واحد در پیلوت مجموعا" 13 آپارتمان می شود

با سلام
من فقط در مورد کاستن صدای ضربه ی استارت و توقف موتور که باعث لرزیدن زمین هم میشه میتونم بگم که اگر از سیستم کنترل درایو دار استفاده کنید این لرزش یا ضربه بسیار کمتر خواهد شد.با اوصافی که اشاره شده، آسانسور شما به نظر میاد که دو دور باید باشه.

آقای طبسی، به نظر من ویرایش پست افرادی که نظر خود را میدهند، درست نیست.

اینها واژه هایی نیست که من بکار بردم. بنظرم این کار شما بی احترامی به اعضا محسوب میشه که شما همیشه این کار رو انجام میدهید! 

جناب آقای مهرداد رهائی

 

ابتدا تشکر ما را از اینکه وقت خود را در سایت پارس لیفت صرف می نمائید، پذیرا باشید. در ارتباط با ویرایش پست ها ذکر چند نکته ضروری می باشد:

 • در ویرایش پست ها، ماهیت پست به هیچ وجه تغییر نمی نماید.
 • هیچ مطب جدیدی به آن اضافه یا از آن کسر نمی گردد.
 • پست ها از نظر ادبیات نگارش؛ کامل بودن پیام، صحیح بودن جملات و کلمات مورد ویرایش قرار می گیرند.
 • پست ها در جهت رسا بودن پیام خود ویرایش میگردند.
 • پست ها در جهت رعایت نزاکت و یا قابل استفاده بودن برای بیشتر خوانندگان حذف یا ویرایش می گردند.
 • پست های صرفا تبلیغاتی و یا پست هائی که خلاف قوانین سایت می باشند حذف می گردند.
 • در موارد اتهام، پست ها درجهت شخصی سازی پیام ویرایش می گردند، تا مسئولیت اتهام وارده از نظر خوانندگان فقط به عهده نگارنده باشد.
 • پست ها توسط فردی با تجربه در صنعت آسانسور مورد بازبینی قرار می گیرد تا پیام پست برای هر سطحی از معلومات در این صنعت و افراد غیر فعال در این صنعت قابل فهم باشد.
 • معمولا افراد هنگام ارسال نظر به ادبیات نگارش، جمله بندی و .. دقت کافی ندارند و یا ادبیات نگارش آن ها عامیانه می باشد که این پست ها ویرایش می شوند.
 • پست هائی که پیام خود را به صورت رسا اعلام نمی دارد در جهت رساتر بودن پیام خود ویرایش می گردند.
 • قوانین سایت پارس لیفت به جهت هدفمندی پست ها و ایجاد بستری آموزنده، کاربردی، سالم و در عین حال قابل فهم برای همه افراد اجازه ویرایش و یا حذف کلیه پست ها را به مسئولین سایت داده است. توجه نمائید که هر شخصی که از سایت پارس لیفت بازدید می نماید و یا به عضویت این سایت در آمده مجموعه قوانین سایت پارس لیفت را پذیرفته است.

 

باز هم از اینکه سایت پارس لیفت را برای اعلام نظراتتان انتخاب نموده اید تشکر می نمائیم

مدیریت سایت پارس لیفت

نه آقای طبسی این ویرایش کار درستی نیست شما حتا این پست قبلی من رو هم ویرایش کردید. قانونی که گذاشتید رو من قبلن درست ندیدم اما اصل قضیه فرقی نداره. شاید شما اطلاع ندارید که این کار در هیچ انجمنی سابقه نداشته و من در طی سالیان زیادی که در فورومهای مختلف ایرانی و خارجی عضو بودم تا حالا با چنین چیزی مواجه نشدم.
حتا اگر نوشته شخص با قوانین سایت همخانی هم نداشته باشه اون نوشته ویرایش یا پاک نمیشه.
در مواقعی که نوشته شخص خلاف قوانین باشه به شخص تذکر داده میشه (در همون پست) یا پست شخص به جای دیگه ای منتقل میشه.
اینها رو جهت اطلاع گفتم.

سلام- همکار عزیز متنتونو در بالا خوندم گویا و قابل فهمه و از نظر من که یه نمه سابقه تو این صنعت دارم متن کاملیه

حالا من نمی دونم قبلا" چه جوری بوده؟ و چرا شما از این موضوع ناراحت شدی اما خود من بارها شاهد اصلاح نظراتم بوده و وقتی اونو با قبلی مقایسه می کنم متوجه هدف مسئولین سایت میشم که نکاتی ظریف را در متن منظور می کنن که پیام رساتر و گویاتر بشه

این اقدام نه تنها بی احترامی نیست بلکه شایسته تکریمه چرا که افرادی آگاه و متخصص وقت میذارن و ویرایش انجام میدن تا ما مطلبو بهتر درک کنیم

شما می تونید متن خودتونو دوباره بذارین تا دوستان با مقایسه آن با متن فعلی قضاوت کنن-

آقای رامین عزیز
نوشته ی قبلی من با ویرایش شده ی اون فرق زیادی با هم نداشته. مسئله اینجاست که در همه فورومها این کار رو بی احترامی به اون عضو تلقی میکنند. میگید نه یک سایت برای من مثال بیارید که اونجا هم این کار رو میکنه، من که ندیدم. این کار به این معنی هست که اون عضو بلد نیست چطور جمله شو بنویسه و این مسولین میان و اون رو اصلاح میکنند. حتا اگر این منظور رو هم نداشته باشند فرقی نمیکنه چون صورت خوبی نداره. به هر حال من نظرم گفتم چون همونطور که پیش از این هم اشاره کردم در خیلی از فورومهای ایرانی و خارجی عضو هستم و چنین چیزی ندیده بودم.

دوست عزیز، آقا مهرداد گل
قابل ذکره که فکر کنم بنده یکی از فعالترین اعضای این سایت جامع و پر محتوا هستم

و یکی از علل این فعالیت، بها دادن و ارزش دادن به اعضاست از طرف مسئولین محترم سایت

چه بسا اکثر کامنتهائی که بنده گذاشتم توسط مسئولین تبدیل به احسن شده و من خودم از این تبدیل به احسن لذت بردم و خوشحال شدم. چرا که با تجربه ای که جناب استاد مهندس طبسی و دست اندرکاران سایت در این صنعت کسب کردن خیلی بیشتر از من حقیر درد جامعه و صنعت آسانسور رو لمس کردن و بهتر از بنده اشراف دارن.

علاوتاً بارها شده که من فقط کامنت متنی ایجاد کردم ولی مسئولین محترم برای درک بیشتر کاربران و ملموس تر شدن آن پست و یا کامنت، همون کامنت یا پست رو مزین به یک و یا چند تصویر گویا کردن و توسعه و تبدیل به احسن کردن.

بنده به نوبه خودم نه تنها از این عمل ناراحت نیستم، بلکه خیلی ممنونم و تشویقش هم میکنم

این نگرش و برداشت خود شخصه که عکس العملهاشو نسبت به اعمالی که در اطرافش رخ میده، رقم می زنه.

در آخر از حضرتعالی و کلیه علاقمندان و فعالین این سایت نهایت تشکر و قدردانی رو بعمل می آرم. چرا که اگه اینها نبودن شاید جایگاه صنعت ارزشمندمون تو همین مرحله ای هم که هست، نبود

سلام- اول از همکار گلم آقای نادر یکتا باید تشکر کنم که حرف دلمونو باه خوبی گفته و یه تشکر هم از ایشون داشته باشم که مطالب بسیار خوبی رو تو سایت میذاره و ما که از مرکز دور هستیم میتونیم اطلاعاتمون را بالا ببریم انشااله همیشه موفق باشید و ادامه بدین

یه گلگی هم از آقای رهایی

چرا فکر می کنین اگه مطلبمونو اصلاح کنن نشونه بلد نبودنمونه تو نوشتن؟

من سالها با استاد طبسی کار کردم   بسیار وارسته و دوستداشنیه

ایشون دست بسیاری از امثال منو بدون هیچگونه چشمداشتی برادرونه گرفته و در این کار استادمون کرده درسهای زیادی در زندگی از ایشون گرفتیم گرچه میدونم ایشون راضی به بیان این مطالب نیستن  امیدوارم منو ببخشه

اینجور نوشتن شما به نظر من اصلن خوب نیست
 و با روحیه استاد سازگار نیست که قصدشون بی حرمتی به ما باشه

مگه اگه نوشته ما را طوری اصلاح کنن که همه بتونن بفهمن بده؟

هدف رسا بودن مطلبه - واسه اینکه بهتر بشه موضوعو رسوند من یه مثال می زنم

مثلن شما یه تابلو رو سیم کشی کردین

استاد میاد بعضی از سیم هارو فرم میده و شکل ظاهریشو بهتر میکنه

آیا استاد با اینکارش به ما میگه بلد نیستیم یا داره یاد میده اینطوری بهتره؟

اگه از استاد دلخور بشین و بکارش ایراد داشته باشین که هیچی

مشکل از شماست و نگاهتون

اما اگه بپذیرین و از استاد قدردون باشین موضوع بالا هم مثل همینه پس چرا .......؟

با سلام
من با توجه سبقه در خبرنگاری، پس از تهیه خبر اولیه، دبیر تحریریه اقدام به ویراویش خبر می کرد و بعضا" با یک تغییر کوچک در نوشتار کیفیت خبر نیز بهتر می شد.

در این پایگاه نیز بارها مطلب فرستادم که توسط مسئولان سایت اصلاح نگارشی شده، و در نتیجه مطلبم به صورت بهتر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی پارس لیفت قرار گرفته است. ممکن است در معدود دفعات ویراویش مطلب باعث تغییر جزئی در محتوا شود که آن را نیزمی تواند به مسئولان سایت اطلاع داد

من هم سلام میکنم خدمت همه دوستداران سایت بزرگ پارس لیفت

 موضوع جالبی است چون دیدم هر یک از اعضا سایت نسبت به این مسئله توجه ویژه ای داشتند، جالب بود و من هم به سهم خودم خواستم تشکر کنم از مدیر پارس لیفت، که هر مطالبی که از طرف بنده نوشته میشد شاید گاهی دارای کاستی و نقص بوده و زحمت میکشیدند و آن را ویرایش و اصلاح میکردند و همیشه کمکی بود برای نگارش ما اعضا

شما اگر به ابتدای هر کتابی دقت کنید اسم نویسنده ،نگارش کننده و ناشر را می نویسد و در انتها به ویراش کننده اشاره می شود، یعنی حتی هر نویسنده ای در هر سطحی و گاهی حتی در زمان تحریر دچار لغزش شده و شاید اشتباه لپی رخ دهد که این وظیفه به ویرایشگر داده شده تا آخرین اصلاحات را انجام دهد

از طرفی ما داخل حریم خانه ای شدیم که صاحب خانه اجازه داده در آن آزاد باشیم ولی از قدیم ها می گفتند رعایت صاحبحانه را باید کرد

 

امیدوارم از حرفهای بنده کسی ناراحت نشود

باسلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی

بنظر بنده زیباتر از همه اینها این بود که تالار جداگانه ای برای این بحث قرار میدادیم .

دوستی سوالی پرسید و بنده هم جوابی دادم و در ادامه کار به جای دیگری کشیده شد !

پیشنهادی بود که از طرف بنده حقیر به استاد طبسی و همکاران گرامی ارائه شد تا در موارد مشابه بکار بگیریم . فکر میکنم صورت خوشتری داشته باشد . خصوصا در نظر کاربران میهمان .

باتشکر و عذر فراوان بخاطر جسارت اینجانب

 با تشکر از اقای طبسی محترم که با ویرایش ما را در جهت فهم بهتر مطالب و رعایت ادبیات گفتاری و نوشتاری کمک میکنند اما بنده مخالف ویرایش ام.

بنده با نظر اقای رهایی موافقم حتی اکه حرفهای نادرست و دور از شعور انسانی هم پست بشه باید باقی بمونه تا از روی آن مقدار ادب و خرد و شعور نویسنده یا علوم  وی در اسانسور سنجیده بشه و تقریبا هیچ نظر و پستی نباید پاک بشه در غیر این صورت به اینکار میگن سانسور.

باسلام
جناب آقای مجید موسوی، از اینکه از اعضای سایت پارس لیفت می باشید صمیمانه تشکر می نمائیم.
امیدواریم با مشارکت بیشتر در ارائه اطلاعات، جهت رفع مشکلات این صنعت، علاوه بر اینکه خود را با یکی از بهترین و سریعترین گزینه های موجود به فعالان و نیازمندان این صنعت در سراسر ایران معرفی می نمائید، از مطالب متنوع و بسیار خوب اعضاء دیگر این سایت نیز بهره گرفته باشید.
ذکر این نکته ضروریست که سایت پارس لیفت یک سایت اطلاع رسانی تخصصی در حوزه خاص صنعت آسانسور و پله برقی می باشد. یکی از اهداف سایت پارس لیفت، ارائه اطلاعات صحیح در حوزه صنعت آسانسور و پله برقی، به صورت رسا و قابل استفاده برای همه افراد با بهره گیری از تجربه و خرد جمعی می باشد.
لذا ضرورت دارد توجه نمائید که ارزشیابی سطح معلومات اعضاء سایت در هر یک از حوزه های ادبیات، آسانسور، اینترنت و غیره از اهداف سایت نمی باشد.
در راستای رسیدن به این اهداف، قوانینی برای مشارکت کنندگان در سایت تنظیم گردیده که شما را به مطالعه آن دعوت می نمائیم.
حتی در آزادترین جوامع، معیارها و قوانین معینی وجود دارد که تا وقتی تغییر نکرده اند کم و بیش توسط اعضاء آن جامعه رعایت و توسط قانون گذار اعمال می شود. همانطور که در قوانین سایت اشاره شده، ویرایش مطالب در یک چهارچوب کاملا مشخص و بدون تغییر ماهیت مطلب صورت می پذیرد.
 لذا این اقدام با واژه سانسور که بیشتر منظور از آن ممیزی می باشد مطابقت ندارد، که اگر نظرات مخالف قانون گذار، امکان نمایش نداشته باشند سانسور تحقق می یابد.

با سلام به همه همکاران و دوستان گرامی و مدیریت محترم سایت پارس لیفت، موضوع داره کم کم جالبتر میشه !!! به نظر بنده نیز ویرایش مطالب کاری درست است . چون شده مواقعی بنده شخصا" مطلبی ارسال کرده ام، چون با عجله بوده و یا به صورت سهوی، غلطهای املایی داشته یا اصلا نتونسته ام مطلب را درست ادا کنم و یا شاید شده چیزی را توضیح دهم ولی ممکن است قسمتی از مطلب از قلم افتاده، ولی بعدا" مسئول سایت با اصلاح مطلب آن را قابل درک و نوانقص آنرا تصحیح نموده، حتی گاهی بعضی از مطالب را با اضافه کردن تصاویر مناسب، شرایط درک بهتر را فراهم کرده.

پس ویرایش لازم است ...... زیادی واردبحث ویرایش نشوید ..

 • راستی از یارانه ها چه خبر؟
 • از دوستان و همکاران گرامی آیا کسی خواهد بود که انصراف دهد؟

چی شد مطلب نامربوطی بود؟ فقط خواستم از بحث ویرایش فاصله بگیریم

با سلام

من مهندس عمران هستم  ناظر سازه یک پروژه 5 طبقه مسکونی.

در نقشه های ما به غیر از محل چاله آسانسور و داکت آن در طبقات هیچ جرییات سازه ای درباره اسکلت اتاقک موتورخانه و سقف آن داده نشده بود .

داکت اسانسور در کنار دو تا از ستون های خر پشته قرار دارد به ابعاد حدودی 1.5*1.7

در حال حاضر اسکلت پروژه و بتن سقف ها انجام شده و تازه دیدیم که برای اتاقک موتور خانه در پشت بام هیچ فضایی دیده نشده .

برای این منظور ما باید چکار کنیم . آیا می توانیم با استفاده از ستون های خرپشته دستک بگیریم و برای اتاقک سقف اجرا کنیم ؟

آیا این دستک تحمل بار آسانسور را دارد ؟

ایا کلا در باره جزییات اجرایی آن مسدولیتی متوجه مهندس ناظر اسکلت ساختمان میباشد؟

اگر در آینده لرزشی در ساختمان ناشی از حرکت اسانسور ایجاد شود این موضوع به عهده کیست ؟

جزییات اجرایی پیشنهادی چیست؟

 

اتاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی اجرا می گرددو رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:

 1.  ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اتاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از 6 متر باشد.
 2. اتاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل 80 Cm داشته باشد.
 3. اتاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.
 4. نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن 250 CFM )
 5. نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل 2000 Kg وزن
 6. فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین 5 الی 40 درجه سانتیگراد)
 7. نصب کپسول آتش نشانی
 8. نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید استاندارد در موتورخانه
 9. اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز
 10. چنانچه دو آسانسور در کنار هم قرار دارند باید دریچه ی (Trap Door) به ابعاد حداقل 100x80 Cm در سقف موتورخانه (بالای فضای مقابل درب ورودی آسانسور در طبقه آخر) تعبیه گردد.
 11. زیر سقف چاهک در موتورخانه آسانسورهای دوپلکس دریچه ای به ابعاد 600x500 Cm  برای هر آسانسور تعبیه گردد.

در مورد ارتفاع از کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه طبق بند 5-7 استاندارد ملی ایران به شماره 1-6303 فاصله عمودی آزاد بین بالاترین نقطه ازسطح سقف کابین که ابعاد آن مطابق با بند 8-13- 1 پایین تر نقاط از سقف چاه (شامل تیرک ها و اجزای مستقر در زیر سقف چاه) باید حداقل 1+0.035v^2 برحسب متر باشد. در ادامه این بند می خوانیم در بالای سقف کابین باید فضای کافی برای جادادن مکعبی به ابعاد حداقل 0/5*0/6*0/8 متر از یکی وجوه کابین موجود باشد.

در بند 6-3-2-2 نص صریح استاندارد می گوید: در محلهای تردد و کارکردن در موتورخانه ، ارتفاع ناحیه بازنباید از 1/8 متر کمتر باشد.

پس با این مطالب 6 متر عدد صحیح نیست که اقای یکتا اعلام کردند.

در مورد عرض درب موتورخانه در بند 6-3-3-1  استانداردملی ایران مکتوب شده درهای ورودی موتورخانه باید حداقل 0/6 متر عرض و 1/8 متر ارتفاع داشته باشند باز هم عدد اعلام شده اقای یکتا صحیح نمی باشد.

برای اطلاع از سایر مطالب به استاندارد ملی به شماره6303-1 (مقررات ایمنی ساختمان ونصب آسانسور: قسمت اول- آسانسورهای برقی) مراجعه شود

با سلام و احترام خدمت استاد بزرگوار، جناب آقای مهندس تبریزی

همه فرمایشات حضرتعالی مستند و بر اساس مصوبات و آئین نامه های استاندارد صحیحند.

اما مع الاسف، در صورت فعالیت حضرتعالی در بخش اجرائی این صنعت، قطعاً مشاهده می فرمودید که همکاران اجرائی این صنعت مهم و خطیر با چه مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

چه بسا حقیر چندین بار با کارفرمائی (همان سازنده ساختمان) در خصوص ابعاد و اندازه های استاندارد بحث کردم و در نهایت، نتیجه آن چیزی نبود که با ایشان در میان گذاشته شده بود و قرار بود قطعاً در همان ابعاد و اندازه ها اجرا شود. بطور مثال ارتفاع اولیه اور هد در زمان آهن کشی، و یا فاصله کلاف انتهائی استراکچر بندی تا زیر سقف مفید موتور خانه، و یا عمق چاهک تحتانی و یا اندود گچ و خاک داخل چاهک و اندازه های قطعی و مصوب چراغهای تونلی داخل چاهک، حتی سایز کابل تغذیه اصلی برق، و .... که همه از تعهدات سازنده ساختمانند.

مع الوصف با توجه به تجربیاتی که در حین اجرا کسب نمودیم، نه تنها حقیر بلکه اکثریت همکاران ارجمندم به این نتیجه رسیدیم تا در اعداد و ارقام ارائه شده همه موارد مذکور حضرتعالی به اضافه کمی تلرانس مثبت در اختیار آنها قرار دهیم تا نهایتاً با کمترین تناقض و عدم تطابق روبرو شویم.

از اینکه با اساتیدی همچون حضرتعالی در این فضای پربار فعالیت دارم خرسندم

موفق و موید باشید

جناب آقای مهندس سعادتفر

چند مورد بر اساس نوشته هاتون به ذهنم رسید: اون دستکی که فرمودین چه سازه ای داره؟

این دو تا ستونی که فرمودین مگه تا انتهای ارتفاع خرپشته اجرا نشده؟ و یا احتمالاً پله ها به این ستونها و یا تیرهاشون اتصال ندارن؟

درخصوص توجه مسئولیت به ناظر سازه ساختمان، عارضم خدمتتون، همونطور که حتماً خودتونم مستحضرین مسئولیت، زمانی متوجه کسی میشه که طی اسنادی جزئیات اجرائی در اختیارش گذاشته شده باشه و در کل قبل از هر کار اجرائی اصولاً باید همه مراتب بصورت مکتوب و مستند آماده بشه و از طرف فرد مسئول تایید بشه و در نهایت در اختیار مجری قرار بگیره تا مسئولیت متوجه کسی باشه که محاسبات اصلی رو انجام داده و دستور کار صادر کرده

اونطور که بنده تا بحال دیدم و شنیدم، کلیه بارهای ناشی از حرکت آسانسور از طریق آهن کشی (استراکچر شاسی) به سازه اصلی منتقل میشه و اگه این شاسی کشی اصولی و محاسبه شده اجرا بشه و ضربه گیرهای زیر پایه استقرار موتور از نوع استاندارد استفاده بشه هیچ لرزه ای ایجاد نمیشه

علی ایُ حالٍ
بهتر بود تصویری از این قسمت نقشه آپلود بشه تا همکاران و  اساتید عزیز بهتر بتونن اظهار نظر کنن 

موفق باشین

با سلام خدمت مهندسين عزيز

براي اجراي دو آسانسور كنار هم آيا بايد سازه ايندو جدا از هم باشد؟ امكان استفاده از ستون مشترك در وسط وجود دارد.(از نظر استاندارد چه مشكلي وجود دارد؟).در صورت امكان پلان چاه را ارائه نمائيد.با تشكر

با سلام
چاه آسانسورهای مشترک، به شکلهای گوناگون طراحی می شود، به صورت مجزا، اما در کنار هم، یا چند چاه آسانسور در یک چاه مشترک.

 

                   پلان چاه مشترک دو دستگاه آسانسور 8 نفره بر اساس نقشه شیندلر

 در چاه های آسانسور مشترک دوتایی، می توان از ستون مشترک استفاده نمود، اما یک نکته مهم در اینگونه چاه ها وجود دارد، که اگر فاصله بین دو چاه آسانسور نسبت به هم کم باشد (یعنی فاصله دو کابین یا وزنه تعادل نسبت به یکدیگر کمتر از حدود 30 سانتیمتر باشد) باید بین دو چاه آسانسور بوسیله پوشش مناسب به صورت سراسری از هم جدا شود، این پوشش می تواند از فنس های محکم، یا ورق فلزی و یا .......... باشد. در چاههای مشترکی که فاصله مناسب بین دو چاه وجود دارد نیز در قسمت کف چاه باید تا ارتفاع حدود 240 سانتیمتر این جداسازی انجام شود
برای دستیابی به اطلاعات دقیق چگونگی فواصل و ...... می توانید از دستورالعملهای مربوط به استاندارد استفاده نمائید.

با عرض سلام خدمت مهندس طبسي

با تشكر از پاسخ دقيق جنابعالي ، آيا دستورالعملهای مربوط به استاندارد كه فرموديد ،در استاندارد 6301 مربوط به آسانسورهاي برقي وجود دارد، در صورت امكان بند مربوطه را قيد بفرمائيد، چون هر چه جستجو مي كنم در اين مورد مطلبي پيدا نمي كنم. با تشكر.

با سلام
ممنون از ابراز محبتتان، پیشنهاد می شود در فرصت مناسب مقالات زیر را مطالعه فرمائید:

با سلام.می خواستم در خصوص فیدر بندی چراغهای روشنایی و پریزهای برقی که در اتاقک آسانسور(موتورخانه)نصب می گردد اطلاع بدست آورم.

 • آیا می توان آنها را از تابلو آسانسور تغذیه کرد؟
 • یا می توان از تابلو طبقه گرفت؟
 • یا اینکه باید تابلویی مجزا برایش قرار داد؟
 • استاندارد و آئین نامه چگونه است؟

با تشکر

با سلام واحترام
خواهشمند است در صورت امكان راجع به رعايت نكات استاندارد از لحاظ ابعادي و متريال طراحي و اجراي كامل چاهك آسانسور هيدروليك 6 نفره اينجانب را راهنمايي كنيد . باتشكر: بابامحمدي

با سلام خدمت جناب آقای مهندس طبسی
با تشکر از مطالب ارائه شده
میخواستم بدونم حدودا ارتفاع کف آخرین طبقه تا زیر سقف آسانسورهای روم لس در کمترین شرایط چقدر میتواند اجرا شود

سلام و سپاس

همکار گرامی جناب مددی

ارتفاع این قسمت از آسانسورهای روملس معمولا" از 375 الی 420 سانتیمتر و حتی گاهی کمی بیشتر می باشد،.

 

پلان جاه و کابین آسانسور ماشین روملس parslift.com

 

به عنوان نمونه در آسانسورهای روملس اوتیس (زیگما) ارتفاع از کف طبقه آخر تا زیر سقف چاه آسانسور به ترتیب:

 • 375 سانتیمتر
 • 390 سانتیمتر
 • 395 سانتیمتر می باشد.

لذا تعین دقیق ارتفاع بستگی به نوع محصول و مشخصات فنی آن دارد و باید بر اساس آن فاصله مورد نیاز را تعین نمود.

عرض سلام و روز بخیر

ضمن عرض احترام خدمت همه همکاران عزیز، مطالب بالا بسیار مفید بودند اما نکاتی در این مطالب وجود داشت که کار بیشتری رو طلب میکند و از اونجایی که بنده مدرک مهندسی خودم رو از خارج گرفتم این نکات رو بلدم

سلام همکار خوبم جناب آقای مهندس سلامت طارقی- اگه میشه اون نکاتی که کار بیشتری رو میطلبه توضیح فرمائید؟ تازه شما شاید اطلاعات خوبی داشته باشید که براما شنیدنی باشه- ممنون میشیم اگه این نکات فنی را توضیح فرمائید. با تشکر فراوان

سلام و تشکر از مطالب مفیدتان

آیا اطلاعاتی در مورد جزئیات سازه ای سکوی نصب موتور آسانسور دارید؟ اینکه باید دال اجرا بشه یا سیستم دیگری استفاده بشه و اگر دال هست جزئیات میلگردگذاری و ضخامت بتن و...؟

 

با سلام

مطلب کاملی در رابطه با موضوع سقف چاه یا محل استقرار موتور آسانسور در سایت پارس لیفت منتشر شده است.

 

بتون ریزی سکوی موتور-سقف چاه آسانسور www.parslift.com

 

ضمن اینکه سایز میلگرد و چگونگی اجرا و ابعاد شبکه و فاصله مشها و دیگر اطلاعات تخصصی توسط مهندس محاسب بر اساس:

 • ابعاد چاه
 • ظرفیت آسانسور
 • طول چاه
 • نوع سازه ساختمان، تعین می شود.

اطلاعات بیشتر را در لینک های زیر ببینید:

با سلام

من در مورد حالت های یک آسانسور 4 طبقه سوال داشتم که چگونه یک آسانسور (برای مثال وقتی طبقه اول میخواهیم برویم طبقه چهار همان لحضه یک  نفر دیگه از طبقه چهار میخواهد برود طبقه 2 و یک نفر دیگه از طبقه 3 میخواهد برود طبقه 1 چگونه عمل میکند آسانسور) من در مورد تمام حالت های ممکن یک جدول به همراه مدار آن میخواستم 

میتونین کمک کنید؟

منتظر پاسخ  هستم

با سلام

نصب آسانسوری  را جدیدا" کار کرده ایم ک ریل و اسکلت قبلا بوسیله گروه دیگری اجرا شده بود و طراحی آن هم گویا برای ظرفیت 16 نفره بوده و هنگامی ک ما وارد پرِژوِه شدیم قرار شد 8 نفره بشه.

آسانسور قاب وزنه پشته و چاه ابعادی در حدود 170 *300 داره و به همین دلیل بین کابین و قاب وزنه حدود 80 -90 سانت فاصله افتاده

در بازرسی اول نظر بازرس این بود که این فاصله مشکل استانداردی داره و دلیل میاورد ک اگر مثلا:

 • قاب وزنه دچار مشکل بشه در وسط چاه چ میکنید؟؟
 • برای سرویس و ...
 • ضمن اینکه در مف چاه دو نردبان ثابت در دو طرف قاب وزنه روی دیوار در نظر گرفته شده تا ارتفاع 3 متر
 • آیا این فاصله ذاتا ایجاد مشکل استانداردی میکند؟
 • آیا اگر فضای سرویس و نگهداری بطور مناسب تا  ارتفاع 3 متر (زمانی ک قاب وزنه پایین چاه بوده و در این ارتفاع  تمامی قسمتها قابل دسترس باشند) تامین شود بازهم ایراد استانداردی دارد؟

با تشکر

با سلام:بنده در حال ساخت آپارتمانی در دو طبقه بالای پیلوت به مساحت هر طبقه 280 متر مربع میباشم.آیا برای اجرای چاله آسانسور 30سانت آرماتور بندی ضروریست؟وآیا دیوار برشی لازم میباشد؟اندازه داخلی آسانسور150*150 هست به نظر شما اندازه چاله چند در چند باید باشد

آقای قنبری عرض و عمق چاهک آسانسور باید ده سانت بزرگتر از اندازه چاه آسانسور باشد.اگر چاه شما 150*150است پس چاهک(چاله آسانسور)باید160*160باشد.و عمق چاهک رو 170سانت در نظر بگیر چون بعدا 20سانت اون رو بتون کنی 150سانت مفید بماند.در مورد دیوار برشی ضروری نیست بعد میتونی اونو با آجر بچینی و داخلشو سیمان کاری کنی

با سلام و احترام

متاسفانه در ساختمان من پیمان کار بخاطر راحتی کار خودش بجای استفاده از میلگرد و پوتر گذاری به عمق 35 سانتی متر دور آسانسور از تیرچه دوبل استفاده کرده است می خواستم از بپرسم آیا مقاومت لازم را دارد و میزان بار وارده ناشی از وزن آسانسور را تحمل می کند. راهنمایی بفرمایید

با سلام

1.در دیوار چاه اسانسور از چه مصالحی باید استفاده گردد؟ملات سیمان-گچ؟

همچنین  پوشش این دیوار از همکف تا خرپشته باید در یک راستا باشد یا میتوان محل بیرون زدگی تیراهن طبقات را شکستگی داد؟

2.مجاز به استفاده از چه نوع دیواری جهت جداکردن داکت و اسانسور میباشیم؟

داخل چاه آسانسور رو هم میتونی گچ کنی هم سیمان.البته اگه سیمان کنی باید اول سیمانکاری و بعد سیمان سفید هم بزنی.و اگه گچ کردی یک گچه بزن و گل گچ نیاز نداره ولی اگه گچ کنی باید رنگشم بکنی ولی اگه سیمان بشه نیازی به رنگ نداره.میتوان محل بیرون زدگی تیر آهن طبقات رو شکستگی ایجاد کنی ولی سمت درب طبقات نمیتونی این کارو انجام بدی و باید زیر درب طبقات با هم شاغول باشه.در مورد سوال سومت خوب متوجه نشدم ولی اگه میخای بین داکت های که ربطی به آسانسور نداره با دیوار چاه جدا کنی میتونی تیغه اجری بزنی و بعد گچش کنی

باسلام وتشکر فراوان از شما استادد بزرگوار وهمکاران محترمتون خواستم ببینن آیا برای ریل کشی آسانسور شاغولی ساخته شده و اگر کسی طرحی داشته باشه کجا باید تاییدش کنه و آیا برا ساختش کسی حمایت میکنه لطفا راهنمایی کنید ممنون

 

سلام.تا جایی که من دیدم و انجام دادم در نصب ریل از ساعت ریل و شابلون استفاده میشه.نصب ریل دقت بالایی میخواهد و نباید هیچ خطایی در اون باشه.باید کاملا نوک ریل یا همون کونیک ریلها روبروی هم باشه

سلام ممنون از اطلاعات خوبتون.یه سوال داشتم.آیا میشه در خانه هایی که ساخته شده هم آسانسور اجرا کرد؟با در نظر کردن اینکه در ساختمان فضای لازم جهت اجرا وجود داره آیا در سازه و ایستایی ساختمان مشکلی ایجاد نمیکنه؟

با سلام

لطفا بفرمایید در مورد ساختمان هایی ک طبق ضوابط باید دو آسانسور داشته باشند و یکی از انها هم باید برانکارد بر باشد و مبحث 15 مقررات ملی آن موضوع را الزامی کرده ولی استاندارد ملی ایران وجود اسانسور برانکارد بر را الزامی نکرده کدامیک را باید ناظر معماری لحاظ نماید تا از لحاظ قانونی دچار مشکل نشود.

با سلام و احترام

در خصوص مشخصات آسانسور با جک هیدرولیک اطلاعاتی از قبیل مشخصات چاله آسانسور و ... وجود ندارد، خواهشمندم در صورت امکان برای من ایمیل بفرمائید.

با تشکر

با سلام 

در پروسه ساختن ویلا در شمال، چاه آسانسور ساخته شده ولی با توجه به اینکه مجبور به اصلاح نقشه شدیم جای اسانسور رو تغییر دادیم. حالا  با وجود اینکه چاه اسانسور قبلی ساخته شده و روی تراس قرار گرفته ایا میشه ازش استفاده دیگه ای کنیم. چه استفاده بهینه ای میشه از این فضا کرد که بهتر از تخریب اون باشه

ضمنا این ساختمون توی طیقه سومه و فعلا کارهای ارماتوربندی سقف و ستون به اتمام رسیده.

باتشکر 

افزودن دیدگاه

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
CAPTCHA
این سوال برای تشخیص کاربر واقعی از ربات های اسپمر می باشد.

لطفا حاصل جمع عدد بیست با عدد چهل را به عدد بنویسید.