شرکت آسانسور سازی شیندلر سوئیس

مطالب مربوط به شرکت آسانسور سازی شیندلر سوئیس

نمونه طرحهای متنوع از آسانسورهای پانوراما و هیدرولیک

تاریخ انتشار: دوشنبه, 1389/10/20 - 08:50 توسط طبسی

Panoramic elevator - آسانسور های پاناروما

چند ماه قبل یکی از همکاران قدیمی، که مدت زیادی از او بی خبر بودم، تلفنی تماس گرفت و پس از احوالپرسی گفت: بطور اتفاقی از طریق اینترنت، در سایت پارس لیفت چرخی زدم و با دیدن مقاله ای از شما کنجکاو شده و وقتی شماره تماس را دیدم خیلی خوشحال شده و الان هم که درحال صحبت هستم.

وقتی علت این همه بی خبری در این سالها را از او جویا شدم؟ گفت: چند سالی است در یکی از کشورهای همجوار در بخش آسانسور فعال است و به علت مشغله و درگیری کاری فرصتی پیش نیامده، تا با همکاران تماسی داشته باشد، و از این بابت کلی عذر خواهی کرد و اظهار داشت:

یک پروژه در حال اجرا، به چند دستگاه آسانسور هیدرولیک کابین شیشه ای یا همان آسانسور پانوراما (Panoramic elevator) نیاز دارد، و نمونه هایی از این آسانسور با طراحی های شیک و مناسب مورد نیاز می باشد، و درخواست همکاری کرد، البته تعجیل هم داشت.

داستان تولید آسانسور s100 درایران

تاریخ انتشار: یکشنبه, 1389/09/21 - 20:13 توسط طبسی

       ریل تولید کابین آسانسورشرکت آسانسورسازی ایران شیندلر در دوره فعالیت و درعرصه،، صنعت آسانسور ایران مدیران متعددی راتجربه کرده است.بعضی از این مدیران دارای ویژگی هایی بودند که در روند پیشرفت شرکت آسانسورسازی ایران شیندلر موثر بوده،  آقایان فریدون یزدان پناه، فتح اله پزشکی، سیروس بخشنده، همایون منصوری و مراد علی سیاه پوش از آن جمله می باشد.